021-58941 تماس
Logo
logo logo نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر الجی 021-58941 با ما در تماس باشید

ارور یخچال ال جی

ارور یخچال ال جی
ارور یخچال ال جی

ارور یخچال ال جی یا همان کدخطای یخچال ال جی را برای شما عزیزان شرح داده ایم تا چنانچه نیازی به تعمیر یخچال ال جی خود داشتید با اطلاعات از کدخطای نمایان شده بر روی صفحه نمایش یخچال الجی خود در حد توان به رفع عیب آن بپردازید، در غیر این صورت با اولین تماس، تعمیرکار یخچال الجی نمایندگی تعمیرات الجی آی.پی امداد ظرف کمتر از یکساعت در محل حضور پیدا می کند.

با استفاده از خدمات آی پی امداد می توانید تا 75 % در هزینه تعمیرات یخچال فریزر ال جی صرفه جویی داشته باشید.

ارور یخچال ال جی مدل LMXS30776S

در مقاله ارور یخچال ال جی به کدخطاهای مدل  lmxs30776s ، علت کدخطا و رفع عیب آن میپردازیم. ارور هایی که در این بخش مشاهده میکنید ممکن است در مدل های دیگر یخچال ال جی نیز وجود داشته باشد. اما گاهی علت و نحوه عیب یابی ان ها متفاوتت است که بهتر است پیش از هر اقدامی با تکنسین متخصص مشورت کنید.

کد خطایr یخچال ال جی

ارور علت ارور
r اشکال در سنسور یخچال

رفع عیب ارور r یخچال ال جی :

 • مقدار اهم سنسور را بررسی کنید و بعد از بررسی مدار برد، سنسور را تعویض نمایید.

کد خطای d یخچال ال جی

ارور علت ارور
d سنسور دیفراست دچار مشکل شده است.

رفع عیب ارور d یخچال ال جی :

 • سنسور دیفراست را بررسی نمایید.
 • قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را نیز لازم است بررسی کنید.
 • در صورت نیاز برد الکترونیکی باید چک شود.

کد خطای h یخچال ال جی

ارور علت ارور
h اشکال مربوط به هیتر المنت است.

رفع عیب ارور h یخچال ال جی :

 • مقدار مقاومتی که المنت دارد را چک بکنید و در صورت نیاز آن ها را تعویض نمایید.

کد خطای c یخچال ال جی

ارور علت ارور
c در ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد، اشکالی رخ داده است.

رفع عیب ارور c یخچال ال جی :

 • سیم های ارتباط دهنده اجزا به یکدیگر را بررسی کنید.
 • برد الکترونیکی و پنل نمایشگر نیز لازم است بررسی شود.

کد خطای a1 یخچال ال جی

ارور علت ارور
a1 سنسور داخلی فریزر ایراد پیدا کرده است.

رفع عیب ارور a1 یخچال ال جی :

 • سیم های ارتباطی را بررسی کنید و میزان اهم سنسور را چک کنید.
 • در صورت نیاز لازم است سنسور داخل فریزر تعویض شود.

کد خطای a2 یخچال ال جی

ارور علت ارور
a2 ایرادی در سنسور دیفراست رخ داده است.

رفع عیب کد خطای a2 یخچال ال جی :

 • سیم های ارتباطی را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.
 • میزان اهم سنسور را چک بکنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.

کد خطای a3 یخچال ال جی

ارور علت ارور
a3 دیفراست کار خودش را به خوبی انجام نمی دهد.

رفع عیب کد خطای a3  یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • برد الکترونیکی را بررسی کرده و در صورت خرابی تعمیر نمایید.
 • ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد را بررسی نمایید.
 • ممکن است المنت نیاز به تعویض داشته باشد.

ارور یخچال ال جی مدل TF580B

در مقاله ارور یخچال الجی به کدخطاهای مدل  tf580b ، علت کدخطا و رفع عیب آن میپردازیم. ارور هایی که در این بخش مشاهده میکنید ممکن است در مدل های دیگر یخچال ال جی نیز وجود داشته باشد. اما گاهی علت و نحوه عیب یابی ان ها متفاوتت است که بهتر است پیش از هر اقدامی با تکنسین متخصص مشورت کنید.

کد خطای ff یخچال ال جی

ارور علت ارور
ff ایراد فن اپراتور

رفع عیب کد خطای ff یخچال ال جی:

 • موتور فن اپراتور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک بکنید.

کد خطای CF یخچال ال جی

ارور علت ارور
CF فن کندانسور دچار ایراد شده است.

رفع عیب کد خطای CF یخچال ال جی:

 • موتور فن کندانسور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک بکنید.

کد خطای CD یخچال ال جی

ارور علت ارور
CD در ارتباطی که میان برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد، اختلالی رخ داده است

رفع عیب کد خطای CD یخچال ال جی:

 • سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان بر طرف کند.
 • همچنین لازم است برد الکترونیکی و نمایشگر را نیز بررسی نمایید.

کد خطای FS یخچال فریرز ال جی

ارور علت ارور
FS سنسور فریزر دچار ایراد شده است.

رفع عیب کد خطای FS یخچال ال جی:

 • سیم کشی های سنسور فریزر را چک کنید.
 • سنسور فریزر را در صورت نیاز تعویض کنید.

کد خطای rS یخچال ال جی

ارور علت ارور
rS سنسور یخچال دچار ایراد شده است.

رفع عیب ارور rS یخچال ال جی:

 • سیم کشی های سنسور یخچال را چک کنید.
 • سنسور یخچال را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.

کد خطای Fds یخچال ال جی

ارور علت ارور
Fds سنسور دیفراست فریزر دچار اشکال شده است.

رفع عیب کد خطای Fds یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.

کد خطای rds یخچال ال جی

علت کد خطای rds یخچال ال جی : سنسور دیفراست یخچال دچار اشکال شده است ‌‌.

ارور علت ارور

رفع عیب کد خطای rds یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.

کد خطای HS یخچال ال جی

ارور علت ارور
HS سنسور رطوبت یخچال دچار اشکال شده است.

رفع عیب کد خطای HS یخچال ال جی:

 • سنسور رطوبت یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

کد خطای IS یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور علت ارور
IS سنسور یخ ساز دچار ایراد شده است.

رفع عیب کد خطای IS یخچال ال جی:

 • سنسور یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • سنسور یخساز را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

کد خطای SS یخچال ال جی

ارور علت ارور
SS سنسور کشوی یخچال دچار ایراد شده است.

رفع عیب ارور SS یخچال ال جی:

 • سنسور کشوی یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • سنسور کشوی یخچال را در صورت نیاز تعویض کنید.

کد خطای rt یخچال ال جی

ارور علت ارور
rt دمای اتاق بیش از حد نرمال است.

رفع عیب کد خطای rt  یخچال ال جی:

 • این خطا زمانی نمایش داده میشود که دمای کابین یخچال بیش از حد نرمال باشد.
 • ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید، ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز، پایه های سوکت به وجود آمده باشد.
 • ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد میدهند.
 • فن های داخل فریزر و یخچال را بررسی نمایید.
 • وظیفه هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال بر عهده فن ها میباشد.
 • اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.
 • مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اواراتور هدایت میکند.
 • در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی ر ا نداشته باشد لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.
 • در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاسیون باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما میشود.
 • مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشتی گاز نداشته باشد.
 • در بعضی از یخچال فریزر ها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.
 • ابتدا نشتی گاز را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودم اقدام به شارژ و گاز نمایید.

کد خطای IT یخچال ال جی

ارور علت ارور
IT سیستم داخل یخ ساز دچار ایراد شده است.

رفع عیب ارور IT یخچال ال جی:

 • سیستم داخل یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

کد خطای gf یخچال ال جی

ارور علت ارور
gf فلومتر خطا داده است.

رفع عیب کد خطای gf یخچال ال جی:

 • فشار و جریان آب ورودی را بررسی کنید.

کد خطای dF یخچال ال جی

ارور علت ارور
dF دیفراست دچار مشکل شده است.

 رفع عیب ارور dF یخچال ال جی:

 • فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید .

کد خطای dH یخچال ال جی

ارور علت ارور
dH دیفراست دچار مشکل شده است.

رفع عیب ارور dH یخچال ال جی:

 • فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید.

کد خطای IF یخچال ال جی

ارور علت ارور
IF فن یخ ساز مشکل پیدا کرده است.

رفع عیب کد خطای IF یخچال ال جی:

 • چک کنید که فن یخ ساز گیر نکرده باشد و همچنین سیم کشی و موتور فن را بررسی کنید.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی

در مقاله ارور یخچال ال جی به کدخطاهای مدل  ساید بای ساید ، علت کدخطا و رفع عیب آن میپردازیم .

کد خطای FS یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور علت ارور
FS سنسور فریزر خطا داده است.

رفع عیب ارور FS یخچال ال جی:

 • سنسور فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور فریزر لازم است تعویض شود.

کد خطای rs یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور علت ارور
rs سنسور یخچال خطا داده است.

رفع عیب کد خطای rs یخچال ال جی:

 • سنسور یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور یخچال لازم است تعویض شود.

کد خطای ds یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور علت ارور
ds سنسور دیفراست خطا داده است.

رفع عیب ارور ds یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست لازم است تعویض شود.

کد خطای dH یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور علت ارور
dH دیفراست ضعیف شده است.

رفع عیب کد خطای dH یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

کد خطای rf یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور علت ارور
rf ایراد مربوط به فن فریزر است.

رفع عیب ارور rf یخچال ال جی:

 • فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید.
 • در صورت نیاز میتوانید فن داخل فریز را تعویض نمایید.

کد خطای CF یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور علت ارور
CF ایراد مربوط به فن کندانسور است.

رفع عیب ارور CF یخچال ال جی:

 • فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید.
 • در صورت نیاز میتوانید فن داخل فریز را تعویض نمایید.

کد خطای CO یخچال ساید بای ساید ال جی

ارور علت ارور
CO این اخطار ، مربوط به خطای ارتباطی بین اجزاست.

رفع عیب ارور CO یخچال ال جی:

 • سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان بر طرف کند .

نتیجه گیری از ارور یخچال فریزر ال جی

نتیجه گیری از ارور یخچال الجی به شرح زیر می باشد:

 • هر کدام از این ارورها به دلیل معیوب بودن یک قطعه خاص رخ می دهند.
 • در صورت سخت بودن مراحل تعمیر حتما باید از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر ال جی در تهران کمک بگیرید.

آی پی امداد نمایندگی تعمیرات یخپال فریزر ال جی در تهران آماده خدمت رسانی به شهروندان می باشد.

28 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست
 1. علیدوستی 23 آبان 1399

  با سلام و عرض ادب. یخچال ساید بای ساید LG ،بنده error FF میدهد به نمایندگی زنگ بزنم یا خودم کنترل کنم ؟

  پاسخ دادن
 2. تیموری 03 شهریور 1399

  سلام یخچال ساید الجی مدلgr_ s927tf علامت ارور r dh رو داره ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
   آی پی امداد 03 شهریور 1399

   با سلام، ارور DH در یخچال الجی مربوط به عدم دیفراست میباشد. سنسور دیفراست، ترمودیسک، ترموفیوز، المنت را بررسی نمایید.

   پاسخ دادن
  لطفی 27 تیر 1399

  با سلام وتشکر فراوان از راهنمای های بسیار مفید شما یک ساید ال جی مدل kf-p8904cs1 دارم که ارور rf داد وکارشناس تشخیص مشکل فن فریزر را داد ولی متاسفانه در اراک پیدانشد.

  پاسخ دادن
  مصطفی قائد 26 تیر 1399

  با سلام یک مدتی است یخچال ال‌جی ما روی صفحه نمایش علامت اچ نشان داده می‌شود بی‌زحمت علت را توضیح دهید

  پاسخ دادن
  لطفی 22 تیر 1399

  بسیار عالی بود ممنون ازشما

  پاسخ دادن
  طاهری 18 آبان 1398

  سلام وقت به خیر . من یک یخچال فریز ال جی دارم که چند ماهه مشکل پیدا کرده و نمیتونن درستش کنن . اول فریز ر خیلی سر شد و یخچال گرم . لوله ها ی خروج هوا رو باآب داغ باز کردن تا چند روز درست میشد و باز این مشکل تکرار میشد . تا اینکه جدیدا ارور f رو نشان میده . و طبقه بالای فریزر هم گرم شده . فن رو عوض کردن درست نشد . این بار المنت کف گفتن سوخته اون رو هم عوض کردن ولی درست نشد .

  پاسخ دادن
   مدیر 18 آبان 1398

   سلام دوست عزیز ، ارور f تنها یا ff ? احتمال زیاد مشکل از برد الکترونیکی یخچال فریزر ال جی شما میباشد.

   پاسخ دادن
  محمد جهانی 15 آبان 1398

  سلام علیکم من یک یخچال ساید ال جی مدلSXB531w خریده ام نصاب آمد و راه اندازی نمود اما بعد از چند ساعت پیغام Cf E داده است و سرمای داخل یخچال کاهش پیدا نموده است. لطفا مرا راهنمایی نمایید.

  پاسخ دادن
   مدیر 16 آبان 1398

   سلام دوست عزیز ، فن کندانسور ساید الجی شما باید چک شود.

   پاسخ دادن
  یاورصفرپور 26 مرداد 1398

  سلام تعمیرکار یخچال هستم بعد از تعویض موتور یخچال الجی ساید به مشکل سی اف برخوردم که ارور شایع مربوط به فن کندانسورمیباشد اما قبل از تعویض موتور کاملا به طور سالم کار میکرد اما العان سه بارکارمیکند ومی ایستد ارور سی اف اجرا میشود ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
  نظری 19 تیر 1398

  سلام و وقت بخیر . ببخشید من یه یخچال ال جی فریزر بالا یخچال پایین دارم. از اول ک خریدیم ارور اف میداد بعد از چندبار اومدن تعمیرکار دست اخر فهمییدن بوردش سوخته و فن کار نمیکنه ک هردو رو عوض کردن . دوباره حالا بعد از یک ماه کار کردن همون ارور رو داده. توروخدا راهنماییم کنید .

  پاسخ دادن
  سلیمان دیرستانی 18 خرداد 1398

  سلام. من یک یخچال ال جی سایت بای سایت دارم که 10 ساعت که کار کرد روی صفحه نمایش برای فریزر dh میاد و اون سمتش E میاد از پریز که بکشید به حالت عادی بر می گرده

  پاسخ دادن
  ابوالفضل حسيني 02 خرداد 1398

  سلام.من يك سايد ال جي مدل mdn734 نمايشگاهي خريدم . بعد از چند ساعت كار كردن اروره rf eروي صفحه ظاهر شده. لطفا راهنمايي كنيد،.

  پاسخ دادن
  محمد سمالي 29 اردیبهشت 1398

  سلام، بيزحمت در مورد ارور f_dh توضيح بديد علتش چيه و چه كارى بايد انجام داد...؟

  پاسخ دادن
  ناشناس 07 اردیبهشت 1398

  سلام..من دوروزی میشه که یخچال الجی مدلDiosخریدیم...دیشب زدم توی برق همه چی عادی بود .صبح که پاشدم زده Fd4...میشه لطفا توضیح بدین...دیگه هم دکمه هاش کارنمیکنه

  پاسخ دادن
  رستمخانی 01 اردیبهشت 1398

  سلام ضمن عرض خسته نباشید بنده ساید الجی حدود ۵ سال که دارم بعد از نظافت داخلش البته با دستمال نمدار بدون آب یخ ساز مشکل پیدا کرده آبگیریه کامل و یخ تشکیل میشه ولی نمیریزه تو سطل درضمن بصورت دستی دکمه ریست عمل میکنه اتومات عمل نمیکنه .لطفا راهنمایی بفرمایید.بیزحمت در مورد کد ارور F _dH مختصری توضیح بدید ممنون میشم.

  پاسخ دادن
   مدیر 02 اردیبهشت 1398

   سلام ، تایمر یخسازز شما مشکل دارد .

   پاسخ دادن
  عبدالصمد تاش 17 فروردین 1398

  مدل GR-J317wbbn

  پاسخ دادن
  عبدالصمدتاش 17 فروردین 1398

  باسلام یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل بعد از سرویس شستشو اشپزخانه احتمال آب خوردگی قسمت بالا یخچال بوده از آن موقع لامپ هردوقسمت روشن بوده و فقط آلارم هر ۳۰ ثانیه میده و بعد دو روز لامپ قسمت فریزر خاموش شده و مشکل خنک کردن ندارد اما عیب احتمالی و راهنمایی جهت رفع عیب میخواستم چون من شهرستان هستم و خیلی نگران هستیم با این شرایط اقتصادی

  پاسخ دادن
   مدیر 18 فروردین 1398

   سلام ، برد الکترونیکی اصلی یاصفحه نمایش یخچال سای بای ساید الجی شما اتصالی دارد .

   پاسخ دادن
  مریم زارع 01 فروردین 1398

  سلام . بعد از نظافت یخچال و اتصال به برق صفحه نمایشگر یخچال کاملا غیرفعال شده است و روشن نمی شود . در حالیکه یخچال از لحاظ عملکرد هیچ مشکلی ندارد .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .

  پاسخ دادن
   مدیر 18 فروردین 1398

   سلام ، برد الکترونیکی صفحه نمایش یخچال الجی شما مشکل دارد .

   پاسخ دادن
  علیرضا آرون 10 آذر 1397

  سلام من یخچال ساید ال جی دارم حدود سال 5 م هستکه دارم.امسال اخطار Er ffداد تکنیسن ال جی اومدن وتشخیص فن دادن ویه فن جدید اوردن ولی متاسفانه فن جدید کار نکرد ومن خودم دوباره فن خودش را وصل کردم الان چند روزه داره کاره میکنه ارور هم نداده .میخاستم بدونم علت ارور چی بوده.دوم اینکه خودم فن را وصل کردم یه مقداری صدا داره.درصورت امکان راهنمایی نمایید.

  پاسخ دادن
   مدیر 11 آذر 1397

   سلام ، مشکل از فن هست و حتما دور مناسب برای تعویض انتخاب نکرده اید .

   پاسخ دادن