ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

No votes yet.
Please wait...

کد خطای ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

کد خطای ظرفشویی سامسونگ
کد خطای ظرفشویی سامسونگ

ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ یا همان کد خطای ظرفشویی سامسونگ را برای شما همراه با علت کدخطا و رفع عیب آن شرح داده ایم تا با آگاهی کامل به تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ خود بپردازید ، همچنین در نظر داشته باشید برای رویت ارور ظرفشویی برندهای مختلف میتوانید کلیک نمایید .

کد خطای 4E ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 4e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور 4e ماشین ظرفشویی سامسونگ : ظرف 5 دقیقه پس از شروع ماشین ظرفشویی، آب جریان پیدا نمی کند.

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: مطمئن شوید که دریچه تامین آب برای ماشین ظرفشویی کاملا باز است. دریچه ورودی آب را بررسی کنید. اگر صفحه ورودی مسدود شده باشد،شیر آب را تعویض کنید. فقط صفحه را تمیز نکنید، زیرا باقی مانده غذاها می توانند وارد بدن دریچه شوند. اتصالات سیم کشی روی شیر ورودی را بررسی کنید و اتصالات سست را محکم کنید. اگر شیر آب هنگام فعالیت باز نمی شود، آن را تعویض کنید.

کد خطای 4E1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 4e1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور 4e1 ماشین ظرفشویی سامسونگ : آب ورودی به ماشین ظرفشویی بیش از 176 درجه است

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: دمای آب گرم را در شیر آب آشپزخانه خود بررسی کنید. اگر درجه حرارت بالاتر از 120 درجه باشد، دمای آب را پایین بیاورید. اگر دمای آب زیر 176 درجه باشد، ترمیستور سنسور دما معیوب است. سنسور دما را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای tE1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور te1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور te1 ماشین ظرفشویی سامسونگ : سنسور دما

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: جدا کردن ماشین ظرفشویی از برق و هر گونه سیم سست را بر روی سیم مهار، سیم سنسور  دوباره وصل کنید. در صورتی که آسیب دیده باشد، سیم سیم را تعویض کنید. اگر سیم مهار آسیب دیده باشد ، سنسور  را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای 5E ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 5e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور 5e ماشین ظرفشویی سامسونگ : تخلیه به اندازه کافی سریع نیست

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: شیلنگ تخلیه یا پمپ تخلیه را از نظر گرفتگی بررسی کنید و در صورتی که آسیب دیده باشند، آن را جایگزین کنید.

کد خطای oE ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور oe ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور oe ماشین ظرفشویی سامسونگ : خطای سرریز

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: ماشین ظرفشویی را خاموش کنید.اگر همچنان ادامه داشت ، ورودی آب را تعویض کنید. اگر پرشدن، هنگامی که برق را قطع می کنید متوقف می شود. کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای LE ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور le ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور le ماشین ظرفشویی سامسونگ : نشت آب شناسایی شده است

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: زیر ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. شیلنگ ها، پمپ تخلیه و لوله را بررسی کنید. هرگونه اجزای نشتی را تعویض کنید.

کد خطای HE ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور he ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور he ماشین ظرفشویی سامسونگ : گرم کننده

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را درگرم کننده را بررسی کنید. اگر گرم کننده آسیب دیده باشد، تعویضش کنید. در غیر این صورت، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای HE1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور he1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور he1 ماشین ظرفشویی سامسونگ : سنسور دمای 176 درجه آب تشخیص می دهد

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید یا مدار خانه را قطع کنید. به دقت درب ماشین ظرفشویی را باز کنید و درجه حرارت آب را بررسی کنید. اگر آب نزدیک به 176 درجه باشد، گرم کننده در مدار اصلی برق (PBA) به احتمال زیاد در موقعیت بسته است؛ که لازم است PBA را جایگزین کنید. اگر آب کمتر از 176 درجه باشد، سنسور دما حتمالا معیوب است.سنسور را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، PBA را تعویض کنید.

کد خطای 9E ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 9e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور 9e ماشین ظرفشویی سامسونگ : سطح پایین آب

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: سنسور سطح آب متصل نیست.نقص احتمالی مدار اصلی برق PBAنیزمی تواند باشد.

کد خطای bE2 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور be2 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور be2 ماشین ظرفشویی سامسونگ : گیر کردن دکمه روی پانل کنترل

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: تمام دکمه ها در کنترل پنل را فشار دهید برای آزاد کردن کلیدی که گیر کرده است. در صورتی باقی ماندن مشکل، پانل کنترل را تعویض کنید.

کد خطای PE ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور pe ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت ارور pe ماشین ظرفشویی سامسونگ : خطا نیمه بار

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ: ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید و هر سیم سست  که بر روی بشقاب موتور توزیع کننده و میکرو سوئیچ است را دوباره وصل کنید. در صورتی که آسیب دیده باشد، سیم را تعویض کنید. . اگر سیم ها درست باشند، موتور توزیع را تعویض کنید ، که شامل بشقاب موتور توزیع کننده و میکرو سوئیچ است .

برای ارتباط با صفحه نمایندگی تعمیرات یخچال سامسونگ ، نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید سامسونگ ، نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ ، نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی سامسونگ ، نمایندگی تعمیرات جارورقی سامسونگ ، نمایندگی تعمیرات ماکروفر سامسونگ ، نمایندگی تعمیرات سامسونگ کلیک نمایید .

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.