ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

آخرین به روزرسانی: 16 شهریور 1399
دسته بندی: نمایندگی سامسونگ
ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ یا همان کد خطای ظرفشویی سامسونگ را برای شما همراه با علت کدخطا و رفع عیب آن شرح داده ایم تا با آگاهی کامل به تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ خود بپردازید ، همچنین در نظر داشته باشید برای رویت ارور ظرفشویی برندهای مختلف میتوانید کلیک نمایید .

با استفاده از خدمات آی.پی امداد می توانید تا 75 % در هزینه تعمیرات ماشین ظرفشویی سامسونگ صرفه جویی داشته باشید.

کد خطای ماشین ظرفشویی سامسونگ

در ادامه به بررسی انواع کد خطای ماشین ظرفشویی سامسونگ پرداخته و روش های حل آنها را نیز مرور می کنیم:

کد خطای 4E و 4C ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 4e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای 4e ماشین ظرفشویی سامسونگ :

ظرف 5 دقیقه پس از شروع ماشین ظرفشویی، آب جریان پیدا نمی کند.

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

مطمئن شوید که دریچه تامین آب برای ماشین ظرفشویی کاملا باز است. دریچه ورودی آب را بررسی کنید. اگر صفحه ورودی مسدود شده باشد،شیر آب را تعویض کنید. فقط صفحه را تمیز نکنید، زیرا باقی مانده غذاها می توانند وارد بدن دریچه شوند. اتصالات سیم کشی روی شیر ورودی را بررسی کنید و اتصالات سست را محکم کنید. اگر شیر آب هنگام فعالیت باز نمی شود، آن را تعویض کنید.

کد خطای 4E1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 4e1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای 4e1 ماشین ظرفشویی سامسونگ :

آب ورودی به ماشین ظرفشویی بیش از 176 درجه است

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

دمای آب گرم را در شیر آب آشپزخانه خود بررسی کنید. اگر درجه حرارت بالاتر از 120 درجه باشد، دمای آب را پایین بیاورید. اگر دمای آب زیر 176 درجه باشد، ترمیستور سنسور دما معیوب است. سنسور دما را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای tE1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور te1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای te1 ماشین ظرفشویی سامسونگ : سنسور دما

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

جدا کردن ماشین ظرفشویی از برق و هر گونه سیم سست را بر روی سیم مهار، سیم سنسور  دوباره وصل کنید. در صورتی که آسیب دیده باشد، سیم سیم را تعویض کنید. اگر سیم مهار آسیب دیده باشد ، سنسور  را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای 5E و 5C ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 5e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای 5e ماشین ظرفشویی سامسونگ :

تخلیه به اندازه کافی سریع نیست

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

شیلنگ تخلیه یا پمپ تخلیه را از نظر گرفتگی بررسی کنید و در صورتی که آسیب دیده باشند، آن را جایگزین کنید.

کد خطای oE و 0C ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور oe ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای oe ماشین ظرفشویی سامسونگ :

خطای سرریز رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ماشین ظرفشویی را خاموش کنید.اگر همچنان ادامه داشت ، ورودی آب را تعویض کنید. اگر پرشدن، هنگامی که برق را قطع می کنید متوقف می شود. کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای LE و LC ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور le ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای le ماشین ظرفشویی سامسونگ :

نشت آب شناسایی شده است

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

زیر ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. شیلنگ ها، پمپ تخلیه و لوله را بررسی کنید. هرگونه اجزای نشتی را تعویض کنید.

کد خطای HE ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور he ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای he ماشین ظرفشویی سامسونگ : گرم کننده

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را درگرم کننده را بررسی کنید. اگر گرم کننده آسیب دیده باشد، تعویضش کنید. در غیر این صورت، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای HE1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور he1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای he1 ماشین ظرفشویی سامسونگ :

سنسور دمای 176 درجه آب تشخیص می دهد

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید یا مدار خانه را قطع کنید. به دقت درب ماشین ظرفشویی را باز کنید و درجه حرارت آب را بررسی کنید. اگر آب نزدیک به 176 درجه باشد، گرم کننده در مدار اصلی برق (PBA) به احتمال زیاد در موقعیت بسته است؛ که لازم است PBA را جایگزین کنید. اگر آب کمتر از 176 درجه باشد، سنسور دما حتمالا معیوب است.سنسور را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، PBA را تعویض کنید.

کد خطای 9E ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 9e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای 9e ماشین ظرفشویی سامسونگ :

سطح پایین آب

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

سنسور سطح آب متصل نیست.نقص احتمالی مدار اصلی برق PBAنیزمی تواند باشد.

کد خطای bE2 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور be2 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای be2 ماشین ظرفشویی سامسونگ :

گیر کردن دکمه روی پانل کنترل

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

تمام دکمه ها در کنترل پنل را فشار دهید برای آزاد کردن کلیدی که گیر کرده است. در صورتی باقی ماندن مشکل، پانل کنترل را تعویض کنید.

کد خطای PE ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور pe ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم ، با آی.پی امداد همراه باشید .

علت خطای pe ماشین ظرفشویی سامسونگ :

خطا نیمه بار

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید و هر سیم سست  که بر روی بشقاب موتور توزیع کننده و میکرو سوئیچ است را دوباره وصل کنید. در صورتی که آسیب دیده باشد، سیم را تعویض کنید. . اگر سیم ها درست باشند، موتور توزیع را تعویض کنید ، که شامل بشقاب موتور توزیع کننده و میکرو سوئیچ است .

کد خطای 1E ماشین ظرفشویی سامسونگ

 • نشان دهنده ایراد در فیلتر ماشین ظرفشویی سامسونگ می باشد
 • ممکن اس فیلتر گرفته و کثیف باشد
 • فیلتر را در انتهای دستگاه بررسی نموده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید

کد خطای 3C ماشین ظرفشویی سامسونگ

 • نشان دهنده ایراد در پمپ دستگاه می باشد
 • پمپ را بررسی نموده و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید

کد خطای 3E ماشین ظرفشویی سامسونگ

 • نشان دهنده ایراد در دمای آب دستگاه می باشد
 • گرمای آب در دستگاه خیلی بالا رفته است
 • المنت و برد کنترل اصلی را باید بررسی نمایید

کد خطای 7E ماشین ظرفشویی سامسونگ

 • نشان دهنده ایراد در رفلکتور دستگاه می باشد
 • اگر جدیدا مشاین ظرفشویی سامسونگ را باز کرده ایدف ممکن است به خوبی رفلکتور تنظیم نشده باشد

کد خطای bE ماشین ظرفشویی سامسونگ

 • نشان دهنده ایراد در کلیدهای کنترل پنل دستگاه می باشد
 • دستگاه را خاموش کرده و یکی از دکمه ها را فشار دهید
 • دوباره دستگاه را روشن کنید

کد خطای CE ماشین ظرفشویی سامسونگ

 • نشان دهنده قطع ارتباط برد اصلی دستگاه می باشد
 • ظرفشویی را خاموش کرده و دوباره آن را روشن نمایید

کد خطای HC ماشین ظرفشویی سامسونگ

 • آب داخل ظرفشویی خیلی داغ شده است

نتیجه گیری از مقاله ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

نتیجه گیری از مقاله ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ به شرح زیر می باشد:

 • برای تعمیر هر چه سریعتر و بهتر ظرفشویی سامسونگ نیاز به استفاده از این اروها خواهید داشت
 • کاربارن نیز می توانند با مطالعه این مقاله در صورت ممکن نسبت به تعمیر ظرفشویی سامسونگ در منزل اقدام نمایند.

مطالب پیشنهادی

42 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست
avatar
امیرعلی 28 فروردین 1399

سلام ماشین ظرفشویی سامسونگ مدلD153w سه دقیقه آخر ارور 4Eمیده الان دوبار اینطوری شده با برنامه ۱۲۰-۸۷دقیقه

پاسخ دادن
avatar
ابراهیم 21 فروردین 1399

سلام ماشین ظرفشویی مدل d153 داشت کار میکرد رو ۸۳دقیقه بود ک از دقیقه ۴۳ارو ۴e داد و ادامه شستشو انجام نشد الان هم ک از اول برنامه میدم بعد از ۱دقیقه همین ارور رو میده لطفا راهنمایی کنید.ممنون

پاسخ دادن
  avatar
  آی.پی امداد 21 فروردین 1399

  سلام دوست عزیز ، برای رفع ارور 4e ظرفشویی سامسونگ شیر ورودی آب ، سنسور آب و آکواستاپ ( در صورتیکه ظرفشویی شما این قطعه را داشته باشد ) را چک نمایید.

  پاسخ دادن
  avatar
  majidamini 28 فروردین 1399

  سلام ماشین ظرفشویی سامسونک مرحله آب گیری انجام میشود ولی درادامه شستشو انجام نمیشود ودر پایان مرحله تخله بخوبی انجام میشود ولی هیچ اروری رو صفحه دیده نمیشود ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ دادن
   avatar
   آی.پی امداد 28 فروردین 1399

   سلام ، وقتیکه در مرحله آخر تخلیه میکند یعنی مراحل به درستی انجام می شود

   پاسخ دادن
avatar
امیر 18 فروردین 1399

سلام، ماشین ظرفشویی سامسونگ D153 در اواخر کار تو مرحله خشک کردن ظروف ارور 4E میده و معمولا 2 دقیقه انتهایی! دلیلش چیست؟

پاسخ دادن
  avatar
  امیر 18 فروردین 1399

  تاکید میکنم کل مراحل شستشو را تا آخر بدون مشکل انجام میدهد حتی پیش شستشو و شستشو و آبکشی و بیشتر مرحله خشک کن را انجام میدهد و در انتهای کار حدود ۲ یا ۳ دقیقه مانده برنامه تمام شود، حتی اگر روی بیشترین زمان باشد مثلاً ۱۸۴ دقیقه، بعد از ۱۸۱ دقیقه این ارور 4e ظاهر میشود. فکر نمیکنم ایراد از آبگیری و تخلیه باشد چون در طول کار چندین مرتبه آبگیری و تخلیه را انجام میدهد. آیا ممکنه از تنظیم ترموستات هیتر یا مرحله احیای رزین سختی گیر باشد؟؟؟

  پاسخ دادن
   avatar
   آی.پی امداد 18 فروردین 1399

   سلام دوست عزیز ، سنسور آب و آکواستاپ را چک نمایید . توجه : فیلتر کف ظرفشویی سامسونگ را تمیز نمایید.

   پاسخ دادن
avatar
alireza 12 فروردین 1399

سلام ماشين ظرفشويي ما خطاي LC ميده، نشت آب هم نداره، در ضمن قرص هم به صورت كامل حل نشده

پاسخ دادن
  avatar
  آی.پی امداد 12 فروردین 1399

  سلام ، ارور lc مربوط به نشتی آب در ظرفشویی سامسونگ می باشد

  پاسخ دادن
avatar
داود 17 اسفند 1398

سلام ماشین ظرفشویی سامسونگ دارم.پس از روشن شدن یک دقیقه بعد ارور 4cمیزنه.ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ دادن
  avatar
  آی.پی امداد 17 اسفند 1398

  علت ارور 4c ظرفشویی سامسونگ مربوط به مشکل در تامین آب دستگاه میباشد ، شیر آب در ابتدا باید چک شود تا مسدودی نداشته ، قطع نشده باشد یا لوله انتقال آب یخ نزده باشد

  پاسخ دادن
avatar
فاطمه 22 بهمن 1398

سلام،ماشین ظرفشویی من سامسونگ هستش و ارور 3Eمیزنه،میخواستم ببینم مشکل از چیه؟؟ مدل 156هستتش

پاسخ دادن
avatar
مهتاب 26 آذر 1398

سلام ببخشید من ماشین ظرفشوییم samsung d148Wهست الان ارور ۰۶میده چیکار کنم درست شه؟

پاسخ دادن
avatar
لیدا 09 آذر 1398

سلام ماشین من سامسونگ هستش ارور LE رو میده چیکار باید بکنم

پاسخ دادن
  avatar
  ناشناس 19 آذر 1398

  مکیروسویچ درب خراب است یا درتان باز مانده

  پاسخ دادن
avatar
سجاد طباطبایی 04 آذر 1398

سلام لوله اب در اشپزخانه ترکید و ماشین ظرفشویی حدود ۱۰ سانت به اب فرو رفت بعد از خشک کردن روشن کردم و ارور lc در حالت اکو نمایش داده می شود و پمپ تخلیه مدام قطع و وصل می شود باید چکار کنم؟ ماشین ظرفشویی مدل d164 سامسونگه

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 04 آذر 1398

  سلام دوست عزیز ، سنسور آب و برد الکترونیکی ظرفشویی سامسونگ شما باید توسط تعمیرکار چک شود

  پاسخ دادن
avatar
کاظمی 02 آذر 1398

سلام ماشین ظرفشویی سامسونگ d148 دارم بدون هیچ اروری در انتها کار بخار آب مشابهقبل از دستگاه بیرون نمیاد

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 02 آذر 1398

  سلام دوست عزیز ، هیتر ظرفشویی سامسونگ شما باید چک شود.

  پاسخ دادن
avatar
مونا کریمی 14 مهر 1398

سلام ماشین ظرفشویی من چند بار ارور 1E داده هر دفعه که اینجوری شده خاموشکردم و از اول برنامه دادم درست شده و شاید چند ماه یکبار اینجوری بشه . باید کار خاصی انجام داد یا مشکل از فشار آب هست ؟

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 14 مهر 1398

  سلام ، میتونه از فشار آب باشه یا اکواستاب نیم سوز شده باشه .

  پاسخ دادن
avatar
بنفشه 10 مهر 1398

سلام علت ارور ocدر ماشین ظرفشویی سامسونگ میخواستم بدون چیه؟

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 12 مهر 1398

  سلام ، علت ارور oc در ظرفشویی سامسونگ مربوط به آبریزی از کف است .

  پاسخ دادن
avatar
احسان حافظ ابادیان 09 مهر 1398

باسلام و خسته نباشید ماشین ظرفشویی مدل D147 داریم از روز اول ارور ۴c میداد بردم نمایندگی گفتن شیر برقی خرابه تعویض کردم دوباره بردم خونه چند بار شستشو دوباره همون ارورو داد باز گفتن دستگاه شماره انداز خرابه باز تعویض کردیم دوباره درست نشد الان دیگه اصلا نمیشوره ۴c میزنه خواهش میکنم راهنمایی کنید چکار کنم

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 09 مهر 1398

  سلام ، از جنس چینی استفاده کرده اند ، آکواستاپ ظرفشویی سامسونگ باید تعویض شود .

  پاسخ دادن
avatar
سارا عظیمیان 25 شهریور 1398

سلام ارور 4c یعنی چی؟

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 26 شهریور 1398

  سلام ، علت ارور fc ظرفشویی سامسونگ مربوط به شیربرقی میباشد ، ابتدا بدانید که مقاومت شیربرقی باید 3/83 کیلو اهم باشد ، سپس سیم کشی شیربرقی و پمپ تخلیه ( مقاومت پمپ تخلیه باید 223/9 اهم باشد ) تا سر برد الکترونیکی چک شود ، در آخر شیلنگ تخلیه را بررسی نمایید .

  پاسخ دادن
   avatar
   امیر 18 فروردین 1399

   سلام، ماشین ظرفشویی سامسونگ D153 در اواخر کار تو مرحله خشک کردن ظروف ارور 4E میده و معمولا 2 دقیقه انتهایی! دلیلش چیست؟

   پاسخ دادن
    avatar
    آی.پی امداد 18 فروردین 1399

    سلام دوست عزیز ، برای رفع مشکل ارور 4e ظرفشویی سامسونگ خود با مشکل آبگیری را که به شیربرقی مربوط است رفع نمایید

    پاسخ دادن
avatar
محمود 19 شهریور 1398

سلام خسته نباشید کد خطایd02رادرمدلD148s چی هست؟

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 20 شهریور 1398

  سلام ، پمپ تخلیه ظرفشویی مدل d148s چک شود .

  پاسخ دادن
avatar
پیمان 13 شهریور 1398

سلام و تشکر از شما ماشین ظرفشویی سامسونگ d153 دارم بعد چند دقیقه کار کردن خطای 1E می ده.علت خطا و راه حل را می خواستم. متشکرم

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 13 شهریور 1398

  سلام ، خطای 1e به کم بودن سطح آب و درست کار نکردن آبشمار مربوط است .

  پاسخ دادن
   avatar
   پیمان 14 شهریور 1398

   سلام .تشکر از پاسختون.من چک کردم انگار اصلا آب وارد ظرفشویی نمی شه.ممکنه از شلنگ ماشین ظرفشویی باشه.؟ میشه اون رو استفاده نکرد؟ بازم ممکنه از آبشمار باشه؟

   پاسخ دادن
    avatar
    مدیر 14 شهریور 1398

    سلام ، آکو استاپ و آبشمار باید چک شود ، اگر آبشمار سوخته باشد یا خراب باشد و از تنظیم خارج شده باشد مشکل در آبگیری دارید .

    پاسخ دادن
avatar
محدم تقی موسوی 18 تیر 1398

سلام. خسته نباشد.ماشین ظرف شویی من برند سام سونگ 14 نفره هستش.الان ارور E4 میده .می خواهم بدانم هزینه تعمیراتش چقدر میشه .با تشکر

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 19 تیر 1398

  سلام ، علت ارور e4 ظرفشویی سامسونگ مربوط به عدم تامین آب گرم میباشد ، برای رفع این کد خطا باید المنت دستگاه چک شود .

  پاسخ دادن
avatar
ملیحه عارفی 04 خرداد 1398

سلام چرا ماشین ظرفشویی مدل D141 از دقیقه 48جلو نمیره

پاسخ دادن
  avatar
  مدیر 05 خرداد 1398

  سلام ف برد الکترونیکی مشکل دارد .

  پاسخ دادن
avatar
مریم 31 اردیبهشت 1398

کد خطایd06رادرمدلD148sبرایم توضیح دهید

پاسخ دادن
پیشگیری از ویروس کرونا