ارور یخچال

ارور یخچال

ارور یخچال فریزر ، ساید بای ساید

ارور یخچال

مجموعه آی.پی امداد برای رفاه حال شما عزیزان ، کد خطای یخچال ، یخچال فریزر و ساید بای ساد برندهای مختلف را تحت پوشش قرار داده است ، تا چنانچه فنی هستید با اطلاعات زیر ، به رفع عیب یخچال خود بپردازید ، همچنین در نظر داشته باشید با دانش نسبت به ارور یخچال ، به راحتی میتوانید آن را به تعمیرکار یخچال بسپارید .

وقتی فن یخچال کار نمیکند و یا موتور خاموش شده و حتی یخچال سرما ندارد و کد خطایی در صفحه نمایش ظاهر نمیشود ، میتوان مشکل را حدس زد ؛ اما آن زمانی که در صفحه نمایش یخچال ، ارور یا کد خطا ظاهر میشود و برای یخچال شما مشکلی به وجود می آید و برای تعمیر یخچال با تعمیرگاه یا شرکت مربوطه تماس میگیرید و همه مشکل را از برد الکترونیکی اعلام میکنند که نیاز به تعمیر برد دارد ،و اطلاعاتی در این زمینه ندارید ، مشکل ساز خواهد بود ، مجموعه آی.پی همیشه در کنار شما عزیزان میباشد و برای رضایتمندی شما ارور یخچال سامسونگ ، الجی ، دوو ، اسنوا ، کنوود ، بکو ، بلومبرگ ، یخساران ، پارس ، هیمالیا ، گلسان ، سونیا و ... را با دلیل و رفع عیب شرح داده ایم . 

ارور یخچال فریزر امرسان

ارور یخچال امرسان
ارور یخچال امرسان
 • ارور CO  در یخچال فریزر امرسان

مشکل از کمپرسور فن یخچال فریزر امرسان میباشد .

 • ارور DA  در یخچال فریزر امرسان

مشکل از دمپر یخچال فریزر امرسان میباشد .

 • ارور ds در یخچال فریزر امرسان

سنسور دیفراست / سیم کشی تا برد ، یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

 • ارور CD در یخچال فریزر امرسان

فن / دمپر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

 • ارور  LA در یخچال فریزر امرسان

لامپ یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

 • ارور  HE در یخچال فریزر امرسان

هیتر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

 • ارور  FA در یخچال فریزر امرسان

فن یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

 • ارور  RD در یخچال فریزر امرسان

سوئیچ مگنت / دمپر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

 • ارور  FC در یخچال فریزر امرسان

سنسور فریزر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

 • ارور  0-0 در یخچال فریزر امرسان

برد باید ریست شود .

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل MASSIMO

 • ارور  1E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
  ارور یخچال سامسونگ
  ارور یخچال سامسونگ

مشکل از سنسور محیطی فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  2E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور محیطی یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  4E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور دیفراست فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  5E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور یخچال یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  6E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور بیرونی یا محیط دستگاه یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  7E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور کشوی مجزای یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  13E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور رطوبت یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  21E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای فن فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  22E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای فن یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  23E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای فن کندانسور یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  24E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای سیستم دیفراست فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  25E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای سیستم دیفراست یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  27E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای هیتر دمپر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

 • ارور  41E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

برای ارتباط با نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید سامسونگ کلیک نمایید .

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RT79K

 • کد خطای R-1-B

علت : خطای سنسور دمای یخچال

 • کد خطای F-1-A

علت : خطای سنسور بیرونی ( محیطی )

 • کد خطای F-1-B

علت :خطای سنسور دمای فریزر

 • کد خطای F-1-C

علت : خطای سنسور دیفراست فریزر

 • کد خطای R-1-F

علت : خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال

 • کد خطای F-1-G

علت : خطای سیستم دیفراست فریزر

 • کد خطای F-1-D

علت : خطای فن فریزر

 • کد خطای F-1-E

علت : خطای فن کندانسور

 • کد خطای F-10-B

علت : خطای هیتر دمپر یخچال

 • کد خطای F-10-A

علت : خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل FRENCH 2

 • کد خطای R-1-A

علت : سنسور یخساز

 • کد خطای R-1-B

علت : سنسور دمای یخچال

 • کد خطای R-1-C

علت : سنسور دیفراست یخچال

 • کد خطای R-1-D

علت : خطای فن یخچال

 • کد خطای R-1-E

علت : خطای سیسم یخساز

 • کد خطای R-1-G

علت : خطای سیستم دیفراست یخچال

 • کد خطای R-10-B

علت : خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده

 • کد خطای R-10-G

علت : خطای هیتر تانک واتر

 • کد خطای R-10-A

علت : خطای هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده

 • کد خطای F-1-D

علت : خطای فن فریزر

 • کد خطای F-1-E

علت : خطای فن کندانسور

 • کد خطای R-1-F

علت : خطای سنسور محفظه یخساز

 • کد خطای R-1-G

علت : خطای سیستم دیفراست فریزر

 • کد خطای F-10-B

علت : خطای فن محفظ یخساز در یخچال

 • کد خطای F-1-C

علت : خطای سنسور دیفراست فریزر

 • کد خطای F-1-A

علت : خطای سنسور خارجی

 • کد خطای F-1-B

علت : خطای دمای فریزر سنسور

 • کد خطای F-10-G

علت : خطای ارتباط بین برداصلی و نمایشگر

 • کد خطای F-10-F

علت : خطای ارتباط بین برد اصلی و کمپرسور

شما عزیزان چنانچه کد خطاهای بالا را بر روی یخچال سامسونگ خود مشاهده نمودید از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال سامسونگ جهت برطرف کردن کد خطا استفاده نمایید .

ارور یخچال فریزر دوو قدیمی

ارور یخچال دوو
ارور یخچال دوو
 • کد خطای E2

مشکل ارور : سنسور محیط فریزر شکل دارد .

 • کد خطای E4

مشکل ارور :سنسور اواپراتور مشکل دارد.

 • کد خطای E6

مشکل ارور :فن فریزر مشکل دارد .

 • کد خطای E7

مشکل ارور :سرمایش یخچال فریزر دوو شما ضعیف میباشد .

 • کد خطای E9

مشکل ارور :هیتر اواپراتور یخچال فریزر شما مشکل دارد .

 • کد خطای E10

مشکل ارور :سنسور محیط بیرونی خراب است .

 • کد خطای E11

مشکل ارور :فن کندانسور یخچال فریزر دوو خراب است .

 • کد خطای E12

مشکل ارور :دکپر یخچال فریزر دوو خراب است .

 • کد خطای E13

مشکل ارور : قطعی کمپرسور

چنانچه مشکل یخچال دوو شما کد خطای نمایان شده بر روی صفحه نمایش بوده ، از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال دوو استفاده نمایید .

عیب یابی یخچال فریزر دوو قدیمی

برای نمایش ارور و یا عملیاتی که در زیر شرح داده ایم دکمه های ترکیبی زیر فشار دهید .

دکمه ترکیبی FRZ.TEMP+SUPPER COOL

عملیات : حذف تاخیر کمپرسور

دکمه ترکیبی FRZ.TEMP+SUPPER FRZ

عملیات : دیفراست دستی نیاز میباشد .

دکمه ترکیبی  FRZ.TEMP+REF.TEMP

عملیات : نمایش خطا

ارور یخچال فریزر دوو مدل fr590

 • ارور r1 در یخچال فریزر دوو :

ارور در نمایشگر : MIN  از بالا

سنسور یخچال قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است .

 • ارور rt در یخچال فریزر دوو :

ارور در نمایشگر : MED از بالا

سنسور RT قطع شده است یا اتصال کوتاه کرده است .

 • ارور d1 در یخچال فریزر دوو :

ارور در نمایشگر : MAX از بالا

سنسور برفک زدایی قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است .

 • ارور door در یخچال فریزر دوو :

ارور در نمایشگر : SUPER  از بالا

سوئیچ در خراب است .

 • ارور c1 در یخچال فریزر دوو :

ارور در نمایشگر : MIN  از پایین

چرخه غیر عادی : کمپرسور بیش از سه ساعت کارکرد زمانیکه دمای سنسور برفک زدایی مساوی یا کمتر از منفی 5 است .

 • ارور f3 در یخچال فریزر دوو :

ارور در نمایشگر : MED از پایین

در موقع برفک زدایی ، هنگامیکه برفک زدایی بعلت زمان ( 80 قیقه ) انجام شده نه بعلت دمای سنسور برفک زدایی

تعمیر یخچال دوو و برطرفکردن ارور یخچال دوو تخصص میخواهد .

ارور یخچال فریزر تکنو گاز

ارور یخچال تکنوگاز
ارور یخچال تکنوگاز
 • ارور E1

علت ارور : قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط یخچال

توضیحات : در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور ، احتمال یخزدگی وجود دارد .

 • ارور E2

علت ارور :قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط فریزر

توضیحات : در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور ، احتمال یخزدگی وجود دارد .

 • ارور E4

علت ارور :قطعی اتصال یا خرابی سنسور اواپراتور فریزر

توضیحات : در صورت بروز این ارور تا رفع عیب ارور ، یخچال فریزر تکنو گاز شما به عملکرد عادی خود ادامه داده و هنگام ارسال فرمان دیفراست پایان آن را با شرط زمانی اعلام میکند ، یعنی در صورت وارد شدن محصول به سیکل دیفراست و وجود مشکل در سنسور اواپراتور فریزر پس از 25 دقیقه هیتر از مدار خارج میشود .

 • ارور E7

علت ارور :قطعی اتصال یا خرابی کمپرسور محصول بدون شارژگاز

توضیحات : عدم کاهش دمای اواپراتور یخچال فریزر در مدت 15 دقیقه به میزان سه درجه سانتی گراد .

جدول زمان دیفراست یخچال فریزر سونیا

 • اگر درب یخچال فریزر سونیا در 24 ساعت باز نشود ، آنگاه : هر 24 ساعت یکبار دیفراست میکند .
 • اگر درب یخچال فریزر در 24 ساعت 1 الی 5 بار باز شود ، آنگاه : هر 12 ساعت یکبار دیفراست میکند .
 • اگر درب یخچال فریزر در 8 ساعت بیش از 6 بار باز شود ، آنگاه : هر 8 ساعت یکبار دیفراست میکند .

ارور یخچال ساید بای ساید بلومبرگ

ارور یخچال بلومبرگ
ارور یخچال بلومبرگ
 • ارور E0 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور : خطای سنسور هوای محفظه فریزر

درصورت وجود این ارور کمپرسور و فن فریزر یکسره کار میکند. نوار نشان دهنده دمای فریزر خاموش میشود.
اگر قسمت فریزر در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فریزر به مدت ۴۰ دقیقه کارمیکند وسپس متوقف میشوند. عمل تبرید به همین شکل تکرار میشود، دستگاه ۴۰ دقیقه کارمیکند و ۴۰ دقیقه خاموش میشود.

 • ارور E1 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور : خطای سنسور اواپراتور فریزر

در زمان شروع عمل یخ زدایی فریزر، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کارمیکند

 • ارور E2 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور :خطای سنسور اواپراتور یخچال

اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار میشود.

 • ارور E3 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور : خطای سنسور هوای یخچال۱۴۴۰ : دریچه هوای یخچال به مدت ۳ دقیقه باز و ۷ دقیقه بسته میماند نوار نشان دهنده دمای یخچال خاموش میشود.

اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار میشود.

 • ارور E4 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور : خطای هیتر ضد برفک فریزر

درصورتیکه زمان عمل کردن دیفراست برای ۳ بار پیاپی ۶۰ دقیقه طول بکشد، این ارور مشاهده میشود. برد کنترل، فرمان روشن شدن هیتر دیفراست را به صورت طبیعی میدهد. زمانیکه عمل دیفراست کمتر از حداکثر مدت زمان یعنی ۶۰ دقیقه طول بکشد این ارور حذف میشود.

 • ارور E8 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور :خطای سنسور یخساز و یخساز کار نمیکند .

 • ارور E9 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور : خطای موتور یخساز

اگر در حال چرخیدن موتور سیگنال سوئیچ یخساز در عرض ۱ دقیقه تغییر نکند، جهت حرکت موتور تغییر میکند تا مجددا برای ۲ بار در عرض ۱ دقیقه سیگنال موتور یخساز راامتحان کند. اگر باز هم سیگنال تغییر نکند ارور روی صفحه نمایان میشود. دراین حالت یخ ساخته نمیشود.

 • ارور E10 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور : خطای سنسور هوای Flexi Zone1360 : اگر قسمت فلکسی زون ( Flexi Zone) درمدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فلکسی به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند وسپس متوقف میشوند. دراین حالت قسمت فلکسی به عنوان فریزرعمل میکند. عمل تبرید در قسمت فلکسی به همین شکل تکرار میشود

 • ارور E11 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور : خطای سنسور اواپراتور Flexi Zone1360 : در زمان شروع عمل یخ زدایی فلکسی زون ، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کار میکند.

 • ارور E12 در ساید بای ساید بلومبرگ :

علت ارور :خطای هیتر ضد برفکFlexi Zone

این اخطار در زمان پایان عمل کردن هیتر قسمت فلکسی، درصورتیکه برای ۴ بار پیاپی به اندازه ۶۰ دقیقه طول بکشد نشان داده میشود. بعد از آن یخچال به عملکرد طبیعی خود ادامه میدهد تازمانیکه مدت زمان دیفراست کمتر از ۶۰ دقیقه طول بکشد .

چنانچه بر روس ساید بای ساید بلومبرگ خود کد خطا مشاهده نمودید و به دنبال برطرف کردن ارور ساید بای ساید بلومبرگ خود بودید با نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید بلومبرگ تماس حاصل نمایید .

نمایندگی تعمیرات یخچال بلومبرگ

ارور یخچال ساید بای ساید کنوود

ارور یخچال کنوود
ارور یخچال کنوود
 • ارور E0 در یخچال ساید بای ساید کنوود

شرح خطا : سنسور فریزر

علت : اتصالی مدارها / یا خرابی سنسور

 • ارور E1 در یخچال ساید بای ساید کنوود

شرح خطا : سنسور دیفراست

علت :
 این ارور زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد

زمانی رخ میدهد سنسور دیفراست فریزر بیش از 25 دقیقه دمای اواپراتور را زیر صفر نشان دهد .یعنی اب نشدن برفک و یخ در اواپراتور

 • ارور E3 در یخچال ساید بای ساید کنوود

شرح خطا : خطای سنسور کانال بین یخچال و فریزر

 • ارور E4 در یخچال ساید بای ساید کنوود

شرح خطا : هیترالمنت

 علت : هیتر المنت سوخته است
 زمانی رخ میدهد که زمان دیفراست 60 دقیقه باشد واین عمل 3 بار به طور مداوم انجام شود

 • ارور E8 در یخچال ساید بای ساید کنوود

شرح خطا : سنسور یخساز

 علت : اتصال در مدارهایا خرابی سنسور

 • ارور E9 در یخچال ساید بای ساید کنوود

شرح خطا : یخساز یخچال

علت :
موتور دستگاه یخساز نمیتواند به طورکامل عمل تخلیه یخ را انجام دهد

زمانی رخ میدهد که دستگاه 2 بار به طور مداوم عمل تخلیه یخ را انجام دهد ولی یخ تخلیه نگردد

چنانچه بر روی یخچال کنوود خود ارور یا کد خطا مشاهده نمودید ، برای برطرف کردن کدخطای یخچال کنوود خود با نمایندگی تعمیرات یخچال کنوود تماس حاصل نمایید .

ارور یخچال ساید بای ساید الجی

ارور یخچال الجی
ارور یخچال الجی
 • ارور  FS در یخچال ساید بای ساید الجی

سنسور فریزر یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

 • ارور  RS در یخچال ساید بای ساید الجی

سنسور یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

 • ارور  DS در یخچال ساید بای ساید الجی

سنسور فدیفراست یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

 • ارور  DH در یخچال ساید بای ساید الجی

دیفراست ضعیف میبشد .

 • ارور  FF در یخچال ساید بای ساید الجی

فن فریزر مشکل دارد .

 • ارور  CF در یخچال ساید بای ساید الجی

فن کندانسور ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

 • ارور  CO در یخچال ساید بای ساید الجی

خطای ارتباطی در ساید الجی شما میباشد .

برطرف کردن ارور ساید بای ساید الجی تخصص میخواهد و حتما باید توسط نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید ال جی انجام گردد .

برای برطرف کردن کدخطای یخچال الجی نیز با نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی ارتباط برقرار نمایید .

ارور فریزر هیمالیا

 • F1 = وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر
 • F2 = اتصالی سنسور داخل کابین فریزر
 • F3 = وجود اشکال در سنسور اوپراتور
 • F4 = اتصالی سنسور اوپراتور
 • F5 = کمبود سرما

ارور یخچال فریزر هیمالیا

ارور یخچال هیمالیا
ارور یخچال هیمالیا
 • ارور F1  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : سنسور اواپراتور فریزر

 • ارور F2  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : سنسور کابین فریزر

 • ارور E1  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : فن فریزر

 • ارور E3  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : فن کمپرسور

 • ارور H1  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : هیتر اواپراتور فریزر

 • ارور H2  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : هیتر سینی فریزر

 • ارور H3  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : هیتر اواپراتور یخچال

 • ارور H4  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : هیتر سینی یخچال

 • ارور C1  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : کمپرسور

 • ارور C2  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : آلارم مربوط به عملکرد دمایی نامناسب دستگاه

 • ارور L1  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : خطای لایت

 • ارور D1  در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : سنسور درب

ارور یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

 • ارور F1  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل : سنسور فریزر

کمپرسور در این حالت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش میباشد .

 • ارور F2  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل : سنسور اواپراتور فریزر خراب میباشد .

 • ارور F3  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل : سنسور یخچال خراب است .

 • ارور F4  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل : سنسور اواپراتور یخچال خراب است .

 • ارور F8  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل : اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان میشود .

 • ارور F9  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل : اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان میشود .

ارور یخچال فریزر گلسان

ارور یخچال گلسان
ارور یخچال گلسان
 • ارور 1

عدم سرد شدن اواپراتور

 • ارور 2

ماکسیمم زمان دیفراست

 • ارور 3

خرابی فن داخل یخچال یا فریزر

 • ارور 4

خرابی فن کمپرسور

 • ارور 5

خرابی سنسور محیط

 • ارور 6

خرابی سنسور اواپراتور

 • ارور 7

خرابی سنسور محیط

 • ارور 8

عدم ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر

 • ارور 9

عدم کارکرد کمپرسور

ارور یخچال 676 اسنوا

ارور یخچال اسنوا
ارور یخچال اسنوا
 • ارور F1

عدم سرد شدن اواپراتور

رفع عیب ارور : یخ زدگی شدید اواپراتور را از بین ببرید .

 • ارور F2

خرابی سنسور داخل فریزر

رفع عیب ارور : سوکت سنسور راچک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، برد قدرت را نیز تعویض کنید

 • ارور F3

خرابی سنسور داخل یخچال

رفع عیب ارور : سوکت سنسور راچک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، برد قدرت را نیز تعویض کنید

 • ارور F4

خرابی سنسور دیفراست

رفع ارور : سوکت سنسور راچک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، تنظیم جای سنسور ، تعویض برد قدرت

 • ارور F5

انجام ندادن دیفراست

رفع عیب : قطعی المنت

 • ارور F6

خرابی آی سی حافظه EPROM

رفع عیب :  تعویض برد قدرت

 • ارور F7

خرابی فن یخچال

رفع عیب: فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید .

 • ارور F8

خرابی فن فریزر

رفع عیب: فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید .

 • ارور H1

گرم بودن فریزر

رفع عیب : موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

 • ارور H

گرم بودن یخچال

رفع عیب : موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

توجه : هنگام نمایش ارور H1 در یخچال 676 اسنوا دمای فریزر بالاتر از 9 میباشد که بوقی متفاوت میزند و یا به شکل باز بودن درب مشاهده میشود .

توجه : هنگام نمایش ارور H در یخچال 676 اسنوا دمای فریزر بالاتر از 18 میباشد که بوقی متفاوت میزند و یا به شکل باز بودن درب مشاهده میشود .

برطرف کردن ارور یخچال اسنوا باید توسط نمایندگی تعمیرات یخچال اسنوا صورت گردد .

ارور یخچال نوفراست 810 اسنوا

 • ارور F1

علت ارور : عدم سرد شدن اواپراتور

 • ارور F2

علت ارور : خرابی سنسور فریزر

 • ارور F3

علت ارور : خرابی سنسور یخچال

 • ارور F4

علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور فریزر

 • ارور F5

علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور یخچال

 • ارور F6

علت ارور : خرابی سنسور محیط

 • ارور F7

علت ارور : خرابی فن فریزر

 • ارور F8

علت ارور : خرابی فن یخچال

 • ارور F9

علت ارور : خرابی هیتر فریزر

 • ارور FA

علت ارور : خرابی هیتر یخچال

 • ارور FB

علت ارور : خرابی IC

ارور یخچال ساید بای ساید اسنوا  LCD 250 & 290 , LED 250

 • ارور F1

سنسور فریزر قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

 • ارور R1

سنسور یخچال قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

 • ارور RT

سنسور درجه حرارت محیط قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

 • ارور D1

سنسوردیفراست قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

 • ارور DR

سوئیچ یخچال خراب است

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

 • ارور DF

سوئیچ فریزر خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

 • ارور DH

سوئیچ HOME BAR خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

 • ارور E1

سنسور قالب یخ قطعی دارد .

 • ارور ET

سوئیچ زیر قالب یخ مشکل دار .

 • ارور E9

سیستم آبرسانی مشکل دارد .

 • ارور ES

میکروسوئیچ

 • ارور EA

موتور یخساز اشکال دارد .

 • ارور EU

سوئیچ بال مرغی ایراد دارد .

 • ارور C1

اشکال در سیستم موتور یا نشتی گاز

 • ارور F3

دیفراست انجام نمیشود .

رفع عیب : با قطع برق و وصل مجدد آن دیفراست انجام میشود .

توجه : اگر درجه حرارت سنسور دیفراست زیر +10 درجه باشد قابل انجام است .

 • ارور D2

دیفراست دستی فعال است .

رفع عیب : با نگه داشتن FREEZER SET و 5 مرتبه فشار دادن REFRIGERATORE SET برفک زدایی دستی فعال میشود .

توجه : زمانی که درجه حرارت به +10 درجه برسد دیفراست قطع میکند .

چنانچه بر روی صفحه نمایش ساید بای ساید اسنوا خود ارور مشاهده نمودید برای برطرف کردن کدخطای ساید بای ساید اسنوا از خدمات نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید اسنوا استفاده نمایید .

ارور یخچال فریزر بکو

ارور یخچال بکو
ارور یخچال بکو
 • E0=سنسور فریزر
 • E1= سنسور دیفراست فریزر
 • E3= سنسور یخچال
 • E4=هیتر المنت دیفراست
 • E8=یخساز و یا سنسور یخساز
 • E9=یخساز ایراد دارد

چنانچه بر روی صفحه نمایش یخچال بکو خود ارور یا کد خطا مشاهده نمودید ، برای برطرف کردن آن از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال بکو استفاده نمایید .

ارور یخچال فریزر سیلوان

 • D1 Er در یخچال تکی مربوط به سنسور دما میباشد.
 • D3 Er درفریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده میباشد.
 • D2 Er درفریزر مربوط به سنسور دما که به بدنه نصب شده میباشد.
 • D1 Er در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال میباشد.
 • D3 Er دریخچال فریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده میباشد.
 • D2 Er دریخچال فریزر مربوط به سنسوردمای فریزر که به بدنه فریزر
  نصب شده است

ارور یخچال یخساران

 • E1: کندانسور E2 :خطای فن داخل کابین
 • E3 :خطای افت دمای کابین E4 :خطا در عملکرد دیفراست
 • E5 :خطای سنسور کابین E6 :خطای سنسور دیفراست
 • E7 :خطای سنسور محیطی

شما عزیزان میتوانید برای برطرف کردن کدخطای یخچال یخساران ، با نمایندگی تعمیرات یخچال یخساران در ارتباط باشید .

ارور یخچال فریجیدر

کد خطای ساید بای ساید فریجیدر

شرح

راه حل

EF

خرابی فن اواپراتور

سیم کشی بین فن اواپراتور و برد اصلی فرمان را چک کنید. ولتاژ 12VDC را در فن بین سیم های قرمز و قهوه ای چک کنید. ولتاژ های مختلف (بسته به سرعت بالا یا پایین) بین سیم های زرد و قهوه ای را چک کنید. اگر ایراد نداشت، فن اواپراتور را تعویض کنید. اگر خطا برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.

2 در پنجره محفظه یخچال

ترمیستور محفظه داخلی یخچال مدار باز

سیم کشی بین ترمیستور محفظه داخلی یخچال و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.

3 در پنجره محفظه یخچال

ترمیستور محفظه داخلی یخچال اتصال کوتاه

سیم کشی بین ترمیستور محفظه داخلی یخچال و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.

2 در پنجره فریزر

ترمیستور فریزر مدار باز

سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.

3 در پنجره فریزر

ترمیستور فریزر اتصال کوتاه

سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.

4 در پنجره محفظه یخچال

خرابی تعدیل کننده

سیم  کشی بین برد اصلی فرمان و تعدیل کننده را چک کنید. اگر سالم بود، تعدیل کننده را تعویض کنید. اگر خطا برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.

برای برطرف کردن کدخطای یخچال فریجیدر از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال فریجیدر استفاده نمایید .

ارور یخچال پارس ، لاردر ، کمبی با شیر برقی و بدون شیر برقی

بردهای پارس شش دکمه؛ پارس سه دکمه؛ پارس چهار دکمه

 • PO: قطعی سنسور داخل کابین فریزر
 • PC:اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر
 • HI:دمای داخل کابین فریزر از ۲۴+ درجه گرمتر است
 • LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲- سردتر است

برد پارس نوفراست

 • FF: معیوب بودن سنسور داخل کابین فریزر
 • DF: معیوب بودن سنسور اواپراتور
 • HI:دمای داخل کابین فریزراز ۲۴+گرمتر است
 • LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲-سردتر است

بردهای یخچال لاردر؛ فور استار

 • AF: معیوب بودن سنسور سفید،سنسور داخل کابین یخچال
  EF: معیوب بودن سنسور قرمز، سنسور بیرونی یخچال

بردهای یخچال فریزرکمبی با شیر برقی؛ یخچال فریزرکمبی بدون شیر برقی

 • AF: معیوب بودن سنسور سفید ، سنسور داخل کابین یخچال
  EF:معیوب بودن سنسور قرمز دو پین، سنسور بیرونی یخچال فریزر
  FF: معیوب بودن سنسور سه پین قرمز،سنسور داخل کابین فریزر
Rating: 4.1/5. From 7 votes.
Please wait...

86 دیدگاه

 • فرید

  دستتون درد نکنه.خیلی عالی.

  Rating: 3.0/5. From 3 votes.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، خواهش میکنم .

   Rating: 4.0/5. From 1 vote.
   Please wait...
   • مجید

    سلام مدیرجان. یه یخچال امرسان تازه خریدیم.یخچال تک. ارور ۵ میزنه . کجاش مشکل داره؟ ندیدم توی توضیحات

    No votes yet.
    Please wait...
 • ناشناس

  ساید من سامسونگ ولی اروری که میده اینجا نداشت؟؟؟

  Rating: 3.8/5. From 4 votes.
  Please wait...
 • حسین

  با سلام بنده یک سایت دوقلو مارک برانت دارم که یخچال آن مدتی است ارور E را نشان می دهد چند بار از برق کشیدم و پس از مدتی دوباره وصل کردم مشکل برطرف شد ولی اکنون دیگر مشکل پیش آمده برطرف نشد خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید

  Rating: 3.0/5. From 4 votes.
  Please wait...
 • حسن محمدی

  یخچال هاردیتون ارور e3 ویا ارور ۳میدهد ایراد چیست

  No votes yet.
  Please wait...
 • حمىدشاهمىرزالو

  سلام ىخچال فرىزر دونار روى بردش دوتا مقاومت سوخته بود عوض کردم فنش راه افتاد الان صفحش قفل شده هرچند دقىقه سه تا بوق مىزنه المنت وترموفىوز هم سالمه ممنون مىشم راهنماى کنىد

  Rating: 3.0/5. From 2 votes.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام نیاز به تعمیرکار یخچال دونار دارید تا برد الکترونیکی به درستی چک شود .

   No votes yet.
   Please wait...
 • حامد

  سلام
  يخچال من هيوندا مي باشد و هر 8 ساعت يكبار عدد 2 در نمايشگر ظاهر مي شود و آلارم مي دهد و فقط مي توانم صداي آلارم را قطع كنم و عدد 2 بصورت چشمك زن تا حدود 7/5 ساعت مي ماند بعد از آن حدود نيم ساعت دماي يخچال را نشان مي دهد و دوباره همان قضيه تكرار مي شود يعني عدد 2 چشمك زن مي شود لطفا راهنمايي فرماييد.
  با تشكر

  Rating: 4.5/5. From 2 votes.
  Please wait...
 • حسین

  با عرض سلام و ادب
  معذرت میخوام جناب کد خطاهای یخچال ساید بای ساید هیتاچی رو هم میشه محبت کنید بزارید
  ممنون از شما

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، در آینده حتما .

   No votes yet.
   Please wait...
  • رمضانی

   سلام
   يخچال من هيوندا مي باشد و هر 8 ساعت يكبار عدد 2 در نمايشگر ظاهر مي شود و آلارم مي دهد و فقط مي توانم صداي آلارم را قطع كنم و عدد 2 بصورت چشمك زن تا حدود 7/5 ساعت مي ماند بعد از آن چند ساعتی دماي يخچال را نشان مي دهد و دوباره همان قضيه تكرار مي شود يعني عدد 2 چشمك زن مي شود.برد،المنت،سنسورها و ترموفیوز هم چک شده گفتن مشکلی نداره .لطفا راهنمايي فرماييد.
   با تشكر

   No votes yet.
   Please wait...
   • مدیر

    سلام ، به درستی چک نشده است .

    No votes yet.
    Please wait...
 • ایرج فرخی

  سلام یخچال هیمالیا A14 ۲ ماه قبل error F3 میداد سنسور مربوطه توسط نمایندگی تعوض شد ولی بعد از ۲۰ روز مجددا error f3 شروع شد وبعداز چندروز error c2 هم به ان اضافه شد زنگ زدم به نمایندگی حدود ۱۰ الی ۱۵ روز است گفتن باید با کار خانه مشورت کنیم تا حالا هیچ خبری نشده لطفا رهنایی نمایید. متشکرم

  No votes yet.
  Please wait...
 • ناشناس

  سلام و عرض ادب خدمت اساتید عزیزم در این ساعت جا داره بگم‌ خداوند همه رفتگان شما را بیامرزد ،که ابن چنین مطالب جامع در اختیار همگان قرار دادید

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، ممنون .محبت شما است .

   No votes yet.
   Please wait...
 • آزاده رهبری

  سلام یخچال فریزر اسنوا دارم بالا یخچال پایین فریزر، فریزرش بسیار عالی ولی یخچالش خیلی گرم میکنه، از شهریور 96 تا الان بیش از 5 نفر تعمیرکار حرفه ای آوردم هرکدومشون نظری دادن ولی فقط اینقدر متوجه شدم هروقت از برق میکشمش آب زیادی زیر جامیوه ای جمع میشه و بعدش تا یکی و دوهفته خوبه ولی بعد دوباره همین آش و همین کاسه، آخرین تعمیرکار گفت موتور یخچال را جارو کن خوب میشه که اونم هیچ فقط 24 ساعت خوب بود، خواهش میکنم راهنماییم کنید یا یه نمایندگی ماهر و مسلط به کار شاهرودی به من معرفی کنید. ممنونم

  Rating: 2.0/5. From 2 votes.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، یخچال اسنوا شما نیاز به شارژگاز دارد و بدانید که بعد از نشت یابی و وکیوم این اتفاق میفتد . شما نیاز به تعمیرکار یخچال اسنوا دارید ، بنابراین از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال اسنوا استفاده نمایید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • ناشناس

  سلام من یخچال فریز ایران شرق دارم به تازگی درون یخچال برفک میزنه نمیدونم علتش چیه

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، لاستیک یخچال ایران شرق خود را چک نمایید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • امیرمحمد

  سلام یخچال دونار دارم علامت E میده نمیدونم علتش چیه میشه راهنمایی کنید ممنون میشم

  No votes yet.
  Please wait...
 • امیرمحمد

  سلام یخچال دونار دارم علامت E میده نمیدونم علتش چیه میشه راهنمایی کنید ممنون میشم

  No votes yet.
  Please wait...
 • رقيه حسيني

  سلام من يخچال فريزر هيوندا دارم چند مدت هست كه بردش ميره روي عدد ١و شروع به زنگ زدن ميكنه زياد از برق كشيدم دوباره زدم بازم تكرار ميشه محافظش هم عوض كر م ولي مشكلش رفع نشده لطفا راهنمايي كنيد

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، برد الکترونیکی یخچال هیوندا خود را چک نمایید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • علی اعتمادی

  سلام. ارور H در یخچال دونار از چی میتونه باشه، یه بار برق رفت و اومد بعد از اون طبقه پایین یخچال خنک نمیکرد. دو روز از برق کشیدیم بیرون بعدش تا یه روز درست بود. الان خنک میکنه ولی ارور H میده. چرا؟؟؟؟

  Rating: 3.0/5. From 3 votes.
  Please wait...
 • حسین

  سلام فریزر ما بلوتینی هستش چند روزه سرد نمیکنه همش خطا های df.al میده کمک کنید

  No votes yet.
  Please wait...
 • مرتضی

  سلام. من فریزر مارک اسکیمو دارم. چند وقتیه که ارور میده ،در مورد ارورهاش اطلاعاتی دارین بهم بدین. ممنون

  No votes yet.
  Please wait...
 • زهرا بداغ ابادی

  در مورد ارور های یخچال هایسنس هم میشه اطلاعات بدین

  Rating: 2.5/5. From 2 votes.
  Please wait...
 • ملیکا

  سلام.من حدود ۱سال و ۳ماه است ک ازدواج کردم.یخچال و فریزر یورو استار.
  اون اوایل فریزر آلار داد و درجه شروع ب تغییر کردن داد.یعنی خودکار درجه عوض میشد..و الارم میداد تا برسه ب درجه تنطبم شده.تماس ک گرفتم گفتن یخ زدایی میکنه.
  خب چند باری این اتفاق افتاد و من کاریش نداشنم تا یخ زدایی بکنه.
  اماا قبل از عید یکبار ارور E4 داد.ولی یادم نیست یخچال بود یا فریزر.
  ولی کاریش نداشتم خودکار درست شد.گفتم شاید در باز و اینا..
  امروز آلارم داد..هیچ اروری نداد.درجه هم تغییری نکرد .در فریزر کامل بسته بود..ولی یکی از کشوها یکم بیرون بود ولی در فریزر کامل بسته بود. و مواد داخل فریزر یکم آب شده بودن.آلارم را قطع کردم و کشوی مربوطه را کامل دادم داخل و درب را بستم..بعد از چند دقیقه دوباره آلارم را چک کردم.آلارم دیگه صدا نمیداد.و حس کردم دوباره فریزر داره کار میکنه و مواد یخ زدن.یه لیوان آب برای مطمئن شدن گذاشتم داخل فریز.و خوشبختانه لیوان آب یخ زد.
  حالا میشه راهنمایی کنید ک علت چی بوده..
  1_اون ارور E4 چند ماه پیش چی بود؟
  2-واقعا یخزدایی به این صورت هست ک توضیح دادم؟
  ۳_علت اب شدن یخ فریزر چی بوده؟
  4_کلا یخچال و فریزر مارک خوبیه؟
  5_روی یخچال و فریزر که سوراخ نداره را برای جلوگیری از چربی و گرد خاک میشه سلفون کشید یا داغ میکنه و ضرر داره؟
  فروشگاهی ک خریدم ..مارکهای دیگه هم داشت.ولی این رو پیشنهاد دادن و گفتن تا۲سال اگ خراب شد خودمون برش میداریم.
  میشه راهنمایی کنید.

  No votes yet.
  Please wait...
 • مرتضی منصوری

  سلام
  درمورد ارور فریزر وستل عیب lfاطلاعات میخواستم
  البته .بعضی وقتها نمایش میده .و بعد میره .
  ممنونم

  Rating: 2.0/5. From 2 votes.
  Please wait...
 • ناشناس

  سلام،یخچال دوقلو الکترو استیل دارم،وقتایی که درب یخچال زیاد باز میشه رو نمایشگرش F0 بصورت چشمک زن نشون میده ، اگه میشه لطفا راهنماییم کنین دلیلش چیه…

  Rating: 3.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، درب یخچال نباید زیاد باز باشد .

   No votes yet.
   Please wait...
 • علی بهرامیه

  سلام سوال داشتم در رابطه با خرای ساید ارچلیک

  No votes yet.
  Please wait...
 • عظیم میر

  سلام خسته نباشید یخچال دوقلو هاردستون داریم ولی فقط یخچالش ارور میزنه دربش باز و بسته میکنم درست نمیشه درجه اش رو. یک میاد تا از برق میکشم دوباره میزنم درست میشه بعد چند ساعت دوباره ارور میزنه
  مشکلش چیه

  Rating: 5.0/5. From 2 votes.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام برد الکترونیکی یخچال هاردستون شما مشکل دارد .

   Rating: 5.0/5. From 1 vote.
   Please wait...
 • نازی بیاتی

  سلام مرسی بابت پاسخوگییهاتون
  یخچال ما روبینا هست روی نمایشگر f5 به صورت چشمک زن نشون داده میشه. مشکلش چیه؟

  No votes yet.
  Please wait...
 • زهرا سهرابی

  سلام من یخچال ساید کنوود دارم چند وقت ارور E8 میده و به طور مداوم هم نیست.شما زدین علتشو سنسور یخساز خرابه.ولی من یخساز و آب سردکنم را راه ننداختم یعنی شیلنگشو هنوز وصل نکردم.قبلا استفاده میکردم.تو جابجایی خونه هنوز کار ننداختم

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، در جستجوی بالا ارور یخچال کنوود را سرچ نمایید ، وارد صفحه شوید و مطالعه کنید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • الهام

  سلام من یخچال دپویت دارم خطای ۱رو نشان میده هم یخچال هم فریزرشه تعمیر کار اومد گفت مال نوسان برقه به نظر شما مشکل از چیه؟ هر کاریش کردیم درست نمیشه

  No votes yet.
  Please wait...
 • ی. زارع

  با سلام
  من یخچال هایسنس دارم. مدتی هست که E2روی صفحه نمایشش نشون میده و فنش صدا میده. یکبار از برق کشیدم و 24 ساعت خاموش بود. صدای فن رفت ولی ارور هنوز باقیه.به نظر شما چکار کنم؟ تعمیرکار هم آوردم نفهمید علت چیه.
  با تشکر فراوان

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال هایسنس بهره مند شوید .

   Rating: 4.0/5. From 2 votes.
   Please wait...
 • البرزی

  سلام،خسته نباشید،یخچال دوقلو ساید هیمالیا داریم،یکسالی میشه روی نمایشگر فریزر بعضی اوقات ارور fd میزد ،،هنوزم میزنه،، الان هم جدیدا ارور ec چشمک زن میزنه ،مشکلش چی میتونه باشه؟؟ممنون

  No votes yet.
  Please wait...
 • شبنم احمدی

  با سلام من یخچال فریز هیمالیا دارم ارور H2 یا H های مختلف میاد گفتم شاید نیم ساعت از برق در بیاد درست بشه این کاررو کردم ولی درست نشد لطفا راهنماییم کنید با تشکر

  No votes yet.
  Please wait...
 • ناصر تازیکی

  سلام مارک یخچال د پوینت ارور شماره 2میزنه اشکال از کجاست

  No votes yet.
  Please wait...
 • علی

  با سلام یخچال ما هایسنسه ۲۰روز پیش الارم میدادبردند گاز زدند درست شده بود بعد ۲۰روز دوباره الارم میده یخ نمیزنه دلیلش چیه لطفا راهنمایی کنید

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، چه آلارمی میده ؟ اگه مشکل از شارژگاز بوده و دوباره این مشکل پیش اومده به احتمال زیاد نشتی دارد که پیدا نشدهد . میتوانید برای رفع عیب از خدمات آی.پی امداد بهره مند شوید .

   Rating: 2.0/5. From 1 vote.
   Please wait...
 • مجتبی

  سلام
  یخچال یخساران آلارم E4 میده ..از بقیه که میکشم دوباره میزنم درست میشه ولی باز دوباره بعد یکی دو روز ترور تکرار میشه…لطفا راهنمایی کنید

  Rating: 2.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
 • رضوان اسماعیلی

  سلام وقت بخیر علت ارور L1 فریزر تک ازمایش چیه؟

  No votes yet.
  Please wait...
 • امیدمنصوری

  سلام اقای مدیر یخچال فریزرهایسنس ۳در دارم فریزرش یخ یخ رفته بودم بازار برگشتم منزل صدا بلند میداد از برق کشیدم دوباره نصب کردم الان فریزر یخ یخ اما یخچال گرم هرکاریش کردم درست نشد درجش تامنفی ۲۳زدمش منفی۱۴باز خوب نشد چندبار اینطورشده بود اماصدا نداشت بعدش خودب خود خوب شد.از سوراخا داخل باد خنک می اومداما الان ن،قربان شما مشکل چی هست

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، فن فریزر هایسنس خود را چک نمایید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • نفیسه

  سلام.یخچال من هیوندا هستش بالافریزرپایین یخچال.روزی چندباریهویی بوق میزنه چندثانیه قطع میشه دوباره بوق میزنه.وقتی چندبار درشو بازوبسته میکنم درست میشه.مشکلش چیه؟روی صفحه ی نمایشگرهم چیزی نوشته نمیشه

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، سنسورهای درب یخچال هیوندا خود را چک نمایید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • محمد

  سلام یخچال الکترو استیل داریم ارور 05میده تعمیر هم کردن دو بار ولی درست نشده وقتی ارور میده دو روز خاموش میکنیم تا 1ماه تقریبا کار میکنه ولی بعد بازهم همینطوره

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، بر یخچال الکترواستیل ضشما باید چک شود ، میتوانید برای رفع عیب و تعمیرات از خدمات آی.پی امداد بهره مند شوید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • امید علیزاده

  با سلام یخچال من ایران شرق هست 2 روزه ارورER میده خواستم بدونم مشکلش از کجاست .با تشکر

  No votes yet.
  Please wait...
 • داریوش

  باسلام وخسته نباشی
  بنده یخچال فریزربدون برفک یخچاوان دارم وبعضی از وقتها ارورE1و ارورEHمیده.لطفا راهنمایی کنید عیب کار از کجاست
  باسپاس

  No votes yet.
  Please wait...
 • ناشناس

  سلام خسته نباشید من ساید آرچلیک دارم علمت تعجب روی صفحه ی نمایشگرش میاد علتش چیه؟

  Rating: 5.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، از برق بکشید و مجدد بزنید اگر مشکل حل نشد ، فیلتر ، سنسور و برد باید چک شود .

   No votes yet.
   Please wait...
 • اشکان

  با سلام و احترام
  ساید rs 51 دارم که نو است تازه یکماه است استفاده میکنم که وقتی آبریزش رو زدم آب پر کنم یهو قط شد و همه آلارم های رو صفحه دیجیتال روشن وخاموش میشن (آلارم فیلتر به رنگ قرمز) و نیز یخچال کار نمیکند و لامپ داخلی خاموش است
  لطفا راهنمایی کنید

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، برد الکترونیکی یخچال شما اتصالی کرده است . برای رفع عیب و تعمیرات از خدمات آی.پی امداد بهره مند شوید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • ابراهیم حسین دوست

  سلام خسته نباشید من یک فریزر با مارک وستل دارم که نشانگر برد ارور 5 رو نشون میده میخواستم بدونم خرابی از کدام قسمت میباشد

  No votes yet.
  Please wait...
 • رضا

  سلام فریزر زانوسی دارم کد ارور sr می زند از برق می کشیم تا ۱۲ساعت خوبه بعد مجدد کد خطا تکرار می کنه لطفا راهنمایی فرمایید متشکرم

  Rating: 4.5/5. From 2 votes.
  Please wait...
 • عابدی

  سلام فریزر سیلور هاوس (سینجر) دارم روی نمایشگرش دو صفر میاد و زنگ باز بودن در میزنه مشکلش چیه؟ممنونم

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، از برق بکشید مجدد بزنید اگر مشکل حل نشد از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال سینجر در تهران بهره مند شوید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • رضا محمدی

  یخچال ساید حایر قدیمی مدل 688 جراغ سوم فریزر (سمت چپ)چشمک میزند لطفا راهنمایی کنید

  No votes yet.
  Please wait...
 • عادبی

  سلام دوست عزیز یخچال من ارج دو در معمولی طبقه بالا یخچال پایین فریزر هست قبل از اثاث کشی هیچ مشکلی نداشته وقتی اثاث کشی کردیم و روشن کردیم باز هم مشکلی نداشت وقتی بیرون بودیم و امدیم منزل دیدیم نمایشگر رو h می باشد حالا بردحالت هنگ هست و نمیشه دماشا پایین اورد و طبقه یخچال هم یخ میزند.اگه زحمتی نیست راهنمایی کنید من را

  No votes yet.
  Please wait...
 • ساینا

  سلام
  یخچال فریز ما بلوتینی هست لطفا اینم بذارید. ممنون

  No votes yet.
  Please wait...
 • قربانی

  سلام یخچال دونار قسمت فریزر یخ میزد ولی قسمت یخچال گرم بود دادم بردش رو درست کردن الان خطای h میاد مشکلش چیه

  No votes yet.
  Please wait...
 • سعید

  سلام من ساید بلومبرگ دارم هر 24 ساعت خظای قرمز چشمک زن رویصفحه میاد وقتی خاموش میکنم خوب میشه تا 24 ساعت دیگه.درش هم گرم میشه مشکلش چیه؟

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، رد الکترونیکی ساید بای ساید بلومبرگ شما اتصالی دارد که باید رفع شود . برای تعمیرات از خدمات نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید بلومبرگ در تهران بهره مند شوید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • حسین ک

  سلام
  یخچال هیوندای دارم هر چند مدت الارم میده بدون هیچ خطایی وعلامت بوق روشن میشه و درب یخچالو باز میکنم لامپ داخلش روشن نمیشه وقتی این الارم رو میده واگه از برق بکشم همه چی درست میشه ولی باز هم بعد چد مدت دوباره همین مشکل پدید میاد لطفا راهنمایی بفر مایید

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، قسمت سرمای فریزر شما چه جوریه ؟

   No votes yet.
   Please wait...
   • حسین ک

    دو درب داره بالا یخچال پایینش فریزره وقتی هم الارم میزنه ارور خاصی نداره روی یخچال و فقط دمای داخل یخچال و فریزر رو نشون میده و درب یخچال رو که باز میکنی لامپ داخلش هم روشن نمیشه ولی در حالت درستبودن یخچال لامپ داخلش در صورت باز کردن درب یخچال روشن میشد

    No votes yet.
    Please wait...
   • ناشناس

    سلام مهندس یخچال دو درب داره فریزر پایینه درب فریزر رو هم چک میکنم بسته هستش وقتی الارم میده مشکل چیه
    وقتی هم ارور میده فقط لامپ بوق روشن میشه و عداد دمای یخچال و فریزر نمایش داده میشه و هیچ کد خطایی نمیده

    No votes yet.
    Please wait...
 • حسین ک

  پایینش فریزه بالا یخچال دو درب داره وقتی الرم میده درب یخچالو باز میکنی لامپ داخل هم روشن نمیشه

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، سرمای یخچال و فریزر چه طوره ؟

   No votes yet.
   Please wait...
 • حسین ک

  دو درب داره بالا یخچال پایینش فریزره وقتی هم الارم میزنه ارور خاصی نداره روی یخچال و فقط دمای داخل یخچال و فریزر رو نشون میده و درب یخچال رو که باز میکنی لامپ داخلش هم روشن نمیشه ولی در حالت درستبودن یخچال لامپ داخلش در صورت باز کردن درب یخچال روشن میشد

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، چنانچه برودت یخچال خوبه ، مشکل میتواند از لامپ باشه که سوخته است .

   No votes yet.
   Please wait...
 • ناشناس

  سلام
  فریزر ایستاده هیمالیا
  کد AL
  5F
  البته مدلش قدیمیه

  No votes yet.
  Please wait...
 • سعید شادانفر

  با سلام و خسته نباشید…میخواستم بدونم وقتی در یخچالو باز میکنیم صفحه نمایش صدا میده مشکل از چیه؟؟یخچال هایسنس هستش

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، سنسور باید چک شود .

   No votes yet.
   Please wait...
 • حبیب اله اسماعیلی

  با سلام….E4دقیقا چه نوع ایرادی را نشان میدهد…برای فریزر هیوندایی

  No votes yet.
  Please wait...
 • علی هادی پور

  سلام خسته نباشد من یخچال و فریزر هیمالیا خریدم و تازه نصاب برام نصبش کرده یخچال هیمالیا اول که صفحه لمسی ک روی درش هست اعداد رو فقط وقتی در یخچال باز میشه نمایش میده و بعد ک درش بسته میشه اعدادهم نشون نمیده دیگه و اینکه ارورc1میده باید چیکار کنم؟

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، علت ارور c1 برای یخچال هیمایل مربوط به خرابی کمپرسور میباشد ، برای رفع این کد خطا یخچال خود را از برق بکشید و با نمایندگی تعمیر یخچال هیمالیا در ارتباط باشید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • علی

  سلام فریز تک وستل vestel مدل Eu sbs391fr wht ارور Sr میدهد همراه با چشمک زده چراغ super cooling و eco . مشکل از کجاست؟

  No votes yet.
  Please wait...
 • نادر مرادی

  ارور یخچال ناسیونال E27 مشکل چیه

  No votes yet.
  Please wait...
 • یک دیدگاه بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.