ارور یخچال هیمالیا

ارور یخچال فریزر هیمالیا

ارور یخچال فریزر هیمالیا

کد خطای یخچال هیمالیا
کد خطای یخچال هیمالیا

ممکن است یخچال فریزر هیمالیا شما اروری بدهد و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشوید از همین رو در این مطلب از آی.پی امداد قصد داریم علت و نحوه رفع ارور یخچال فریزر هیمالیا یا همان کد خطای یخچال فریزر هیمالیا را به صورت کامل برای شما شرح دهیم درصورت امکان قطعه خراب در هر ارور را معرفی کنیم تا شما به راحتی و بدون نیاز به تعمیرکار مشکل یخچال خود را برطرف کنید.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار و نمایندگی هیمالیا مشکلات مربوط به یخچال خود را حل کنید. در صورتی که قادر به برطرف کردن مشکل نبودید با آی.پی امداد به عنوان نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر هیمالیا تماس بگیرید.(شماره های موجود در سمت راست)

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: علت این ارور به این شرح می باشد که سنسور دمای فریزر کمپرسور، ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند و حالت ثبات ندارد.

رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: عوامل گوناگونی در خرابی یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان بررسی نمود عبارتند از :

 • مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.

 

ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: علت این مشکل، مربوط به سنسور اوپراتور فریزر می باشد.

رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: عوامل متعددی در بروز اشکال و ارور یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • قطعی و یا خرابی سنسور اوپراتور فریزر توسط فرد کارشناس بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور اوپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد که بهتر است توسط فرد متخصص بررسی شود.

 

ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت خطای F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: علت این ارور مرتبط با سنسور دمای یخچال می باشد. در این حالت سنسور یخچال ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند.

رفع عیب کد خطای F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: عوامل متعددی در بروز اشکال و ارور یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از :

 • مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال به وسیله اهم متر یا مولتی متر اندازه گیری شود.(بهتر است توسط فرد متخصص انجام گیرد).

 

ارور F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: علت این ارور خرابی سنسور اوپراتور یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: عوامل گوناگونی در خرابی یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان بررسی نمود عبارتند از :

 • خرابی و یا قطع سنسور اوپراتور یخچال بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • سیم کشی های مرتبط با سنسور اوپراتور توسط فرد متخصص بررسی شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

 

ارور F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت خطای F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: علت این ارور، کمبود سرما در یخچال فریزر می باشد.

 

ارور F8 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت خطای F8 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: علت این ارور، قطع کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن می باشد.

رفع عیب کد خطای F8 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال موثر باشند اما نکته ای که می توان در این زمینه مورد بررسی قرار داد عبارت است از:

 • نمایشگر یخچال را بررسی کنید.( در این حالت علامت فن به صورت ثابت می ماند).

 

ارور F9 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

علت خطای F9 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: علت این ارور، قطع کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن می باشد.

رفع عیب کد خطای F9 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال موثر باشند اما نکته ای که می توان در این زمینه مورد بررسی قرار داد عبارت است از:

 • نمایشگر یخچال را بررسی کنید.( در این حالت علامت فن به صورت ثابت می ماند).

 

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت ارور F1 یخچال فریرز هیمالیا مدل آاگ: علت این ارور به این شرح می باشد که سنسور دمای فریزر کمپرسور، ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند و حالت ثبات ندارد.

رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ: عوامل گوناگونی در خرابی یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان بررسی نمود عبارتند از:

 • مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.

 

ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت ارور F2 یخچال فریرز هیمالیا مدل آاگ: علت این مشکل، مربوط به سنسور اوپراتور فریزر می باشد.

رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ: عوامل متعددی در بروز اشکال و ارور یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از :

 • قطعی و یا خرابی سنسور اوپراتور فریزر توسط فرد کارشناس بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور اوپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد که بهتر است توسط فرد متخصص بررسی شود.

 

ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت ارور F3 یخچال فریرز هیمالیا مدل آاگ: علت این ارور، مرتبط با سنسور اوپراتور می باشد.

رفع عیب کد خطای F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • مقدار مقاومت سنسور اوپراتور به وسیله اهم متر و یا مولتی متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

 

ارور F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت ارور F4 یخچال فریرز هیمالیا مدل آاگ: علت این ارور مرتبط با سنسور اوپراتور یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور توسط فرد متخصص بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور با اهم متر اندازه گیری شود.
 • سیم کشی های مرتبط با سنسور اوپراتور توسط کارشناس بررسی شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

 

ارور F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

علت ارور F5 یخچال فریرز هیمالیا مدل آاگ: علت این ارور کمبود سرمای یخچال فریزر می باشد.

رفع عیب کد خطای F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ: برای برطرف شدن مشکل پیش آمده با تعمیر گاههای مجاز تماس حاصل نمایید و از کارشناسان و متخصصین مربوطه کمک بگیرید.

 

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

ارور E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت ارور E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: علت این ارور مرتبط با سنسور داخلی کابین یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: عوامل متعددی در بروز اشکال و ارور یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • مقدار اهم سنسور به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شده و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد .

 

ارور E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت ارور E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: علت این ارور از سنسور داخلی کابین فریزر می باشد.

رفع عیب کد خطای E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: عوامل متعددی در بروز اشکال و ارور یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از :

 • مقدار اهم سنسور به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شده و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد .

 

ارور E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت ارور E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: علت این ارور مرتبط با سنسور اوپراتور می باشد.

رفع عیب کد خطای E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: عوامل متعددی در بروز اشکال و ارور یخچال می توانند نقش داشته باشند و نکاتی که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از :

 • مقدار مقاومت سنسور اوپراتور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی شود و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد ( بهتر است توسط فرد متخصص بررسی گردد).
 • ممکن است خرابی از المنت یخچال باشد که باید توسط کارشناس مربوطه بررسی گردد.
 • خرابی یخچال ممکن است از ترموفیوز باشد که باید توسط فرد متخصص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.

 

ارور E8 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت ارور E8 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: علت این ارور از سنسور محیطی یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای E8 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • خرابی سنسور محیطی که باید توسط فرد متخصص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.
 • مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از ترموفیوز یخچال باشد (بهتر است توسط فرد متخصص بررسی شود)
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

 

ارور EO یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت ارور EO یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: علت این مشکل از سیستم ماشین یخ ساز یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای EO یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • سیم کشی های مرتبط با سیستم یخ ساز توسط کارشناس بررسی شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

 

ارور EE یخچال فریزر هیمالیا مدل 666

علت ارور EE یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: علت این ارور ناهنجاری های مرتبط با سنسور یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای EE یخچال فریزر هیمالیا مدل 666: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی شود.
 • اتصالات کوتاه سنسور می تواند مشکل ساز باشد که باید توسط کارشناس بررسی گردد و در صورت لزوم تعویض شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

 

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور مرتبط با سنسور اوپراتور یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر توسط فرد متخصص بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور اوپراتور توسط اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

 

ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور از سنسور کابین فریزر می باشد.

رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • مقدار اهم سنسور توسط فرد متخصص به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل دستگاه باشد.

 

ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی گردد.
 • مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • سیم کشی های مرتبط با سنسور توسط کارشناس بررسی گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

 

ارور F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور از سنسور کابین یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

 

ارور E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور E1  یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور مرتبط با خرابی فن فریزر می باشد.

رفع عیب کد خطای E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • توسط یک فرد متخصص فن فریزر مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

 

ارور E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور E2  یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور خرابی فن یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • توسط یک فرد متخصص سوختگی فن یخچال بررسی شود.
 • مقدار اهم فن به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باش.

 

ارور E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور مرتبط با فن کندانسو می باشد.

 

ارور H1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور H1  یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور هیتر اوپراتور فریزر می باشد.

رفع عیب کد خطای H1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • مقدار مقاومت هیتر به وسیاه اهم متر و یا مولتی متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

 

ارور H2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور H2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور از هیتر سینی فریزر می باشد.

رفع عیب کد خطای H2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • توسط یک کارشناس هیتر سینی فریزر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

 

ارور H3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور H3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور مرتبط با هیتر اوپراتور یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای H3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • مقدار مقاومت هیتر به وسیله اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد (بهتر است این کار توسط فرد متخصص صورت گیرد).
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

 

ارور H4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور H4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور از هیتر سینی یخچال می باشد.( المنت برچسبی)

رفع عیب کد خطای H4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • هیتر سینی یخچال توسط فرد متخصص بررسی شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

 

ارور C1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور C1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور از خرابی کمپرسور می باشد.

 

ارور C2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور C2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور عملکرد دمای نامناسب یخچال می باشد.

 

ارور L2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

علت ارور L2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا: علت این ارور لایت روشنایی یخچال می باشد.

 

نتیجه گیری در مورد ارورها و خطاهای یخچال فریزر هیمالیا

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل ارورها و خطاهای یخچال فریزر هیمالیا را برای شما شرح دهیم. ممکن است شما به اروری برخورد کنید که خودتان به تنهایی قادر به برطرف کردن آن نباشید یا حتی آن ارور در این مقاله موجود نباشد. در این صورت با تعمیرکار مجاز و متخصص یخچال تماس بگیرید تا نیروی متخصص در اسرع وقت در منزل شما حاضر شود.

توجه: درصورت نیاز به تعمیر یخچال فریزر هیمالیا می‌توانید از تعمیرگاه مجاز و مرکزی یخچال فریزر هیمالیا در تهران بهره‌مند شوید.


لینک های مرتبط با ارور یخچال فریزر هیمالیا:

No votes yet.
Please wait...

2 دیدگاه

 • ناشناس

  سلام خسته نباشید خطای Hft رو چطور میتونم رفع کنم
  ممنونم راهنمایی کنید

  Rating: 5.0/5. From 2 votes.
  Please wait...
 • حسینی

  سلام خطای hft چه طور بر طرف میشه

  No votes yet.
  Please wait...
 • یک دیدگاه بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.