021-58941 تماس
Logo
logo logo تعمیرات یخچال فریزر هیمالیا با ما در تماس باشید 021-58941 021-88959591 021-26154968 021-22729703 021-44840509 021-77170036 021-66715774

ارور یخچال فریزر هیمالیا

ارور یخچال فریزر هیمالیا
ارور یخچال فریزر هیمالیا
comment

دیدگاه و تجربیات شما برای ما ارزشمند است!

شما می توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای همین مقاله به گفتمان آنلاین با تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربران بپردازید.

ارسال دیدگاه

در این مطلب از آی پی امداد قصد داریم علت و نحوه رفع ارور یخچال فریزر هیمالیا یا همان کد خطای یخچال فریزر هیمالیا را به صورت کامل برای شما شرح دهیم و قطعه خراب در هر ارور را معرفی کنیم تا شما به راحتی و بدون نیاز به تعمیرکار مشکل یخچال خود را برطرف کنید. در این مقاله شما خواهید آموخت که چگونه می توانید در زمان بروز ایراد در یخچال هیمالیا بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید.

با استفاده از خدمات آی پی امداد می توانید تا 75% در هزینه تعمیرات یخچال فریزر هیمالیا صرفه جویی داشته باشید.

کد خطای یخچال فریزر هیمالیا و نحوه رفع آن

در این مطلب ارورهای یخچال فریزر هیمالیا، علت رخ دادن آن ها و روش تعمیر و برطرف کردن آن ها شرح داده خواهد شد. برخی از مشکلات یخچال هیمالیا ممکن است بیش از یک راه حل داشته باشند، بنابراین اگر اولین راه حل کارگشا نبود و موثر واقع نشد، یکی از موارد دیگر که در لیست موجود است را امتحان کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

در این بخش به بررسی کد خطای یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 می پردازیم. لازم به ذکر است که این ارور ها ممکن است در مدل های دیگر یخچال فریزر های هیمالیا نیز وجود داشته باشد اما علت هایی که برای آن ها ذکر شده است تنها در مدل کمبی 530 اعتبار دارد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F1

کد ارور علت ارور
F1 اشکال در سنسور دمای فریزر کمپرسور

 علت این ارور به این شرح می باشد که سنسور دمای فریزر کمپرسور، ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند و حالت ثبات ندارد.

نحوه رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

 • مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.
 • در صورت نیاز سنسور دمای فریزر را تعویض کنید.
 • اگر اشکال از سنسور دمایی فریزر نبود، برد الکترونیکی را تعویض کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F2

کد خطای علت ارور
F2 اشکال در سنسور اواپراتور فریزر

نحوه رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

 • قطعی و یا خرابی سنسور اواپراتور فریزر توسط فرد کارشناس بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور اواپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد که بهتر است توسط فرد متخصص بررسی شود.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F3

کد ارور علت ارور
F3 اشکال در سنسور دمای یخچال

 در این حالت سنسور یخچال ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند.

نحوه رفع عیب کد خطای F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

 • مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال به وسیله اهم متر یا مولتی متر اندازه گیری شود.
 • در صورت نیاز سنسور دمای یخچال را تعویض کنید.
 • اگر اشکال از سنسور دمای یخچال نیست، برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F4

کد ارور علت ارور
F4 خرابی سنسور اواپراتور یخچال

نحوه رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر می باشد:

 • خرابی و یا قطع سنسور اواپراتور یخچال بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • سیم کشی های مرتبط با سنسور اواپراتور توسط فرد متخصص بررسی شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F5

کد ارور علت ارور
F5 کمبود سرما در یخچال فریزر

نحوه عیب یابی کد خطای F5 یخچال هیمالیا به شرح زیر است:

 • جهت رفع این کد خطا لازم است فن داخل فریزر را در ابتدا بررسی کنید.
 • اگر مشکل کاهش برودت یخچال است و فریزر دمای کافی دارد، دمپر را بررسی نمایید.
 • اگر هر دو سمت یخچال و فریزر سرمای کافی ندارند، کمپرسور و شارژ و گاز لازم است بررسی شوند.
 • ممکن است کمپرسور کمپرس کافی نداشته باشد.

رور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F8

کد ارور علت ارور
F8 قطع کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن

رفع عیب کد خطای F8 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530:

 • نمایشگر یخچال را بررسی کنید.
 • در این حالت علامت فن به صورت ثابت می ماند.
 • اگر اشکال از نمایشگر نیست، فن و اتصالات آن را بررسی کنید.
 • مطمئن شوید پروانه های فن دچار مشکل نشده باشند.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F9

کد ارور علت ارور
F9 قطع کابل فن یخچال و نچرخیدن فن

نحوه رفع عیب کد خطای F9 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

 • عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال موثر باشند.
 • نمایشگر یخچال را بررسی کنید.
 • در این حالت علامت فن به صورت ثابت می ماند.
 • همچنین کابل های متصل به فن را نیز بررسی نمایید.
 • مطمئن شوید فن به درستی کار می کند.

ارور یخچال هیمالیا مدل آاگ کد خطای F1

کد ارور علت ارور
F1 سنسور دمای کمپرسور 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش می ماند و حالت ثابت ندارد.

نحوه رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ به شرح زیر است:

 • مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.
 • در صورت نیاز سنسور دمای کمپرسور در یخچال هیمالیا لازم است تعویض شود.

اارور یخچال هیمالیا مدل آاگ کد خطای F2

کد ارور علت ارور
F2 اشکال در سنسور اواپراتور فریزر

طریقه رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ به قرار زیر است:

 • قطعی و یا خرابی سنسور اواپراتور فریزر توسط فرد کارشناس بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور اواپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
 • ترمودیسک و ترموفیوز را نیز بررسی نمایید.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد که بهتر است توسط فرد متخصص بررسی شود.

ارور یخچال هیمالیا مدل آاگ کد خطای F3

کد ارور علت ارور
F3 اشکال در سنسور اواپراتور

نحوه رفع عیب کد خطای F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ:

 • مقدار مقاومت سنسور اواپراتور به وسیله اهم متر و یا مولتی متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل آاگ کد خطای F4

کد ارور علت ارور
F4 اشکال در سنسور اواپراتور

رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ:

 • خرابی و یا قطعی سنسور اواپراتور توسط فرد متخصص بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور با اهم متر اندازه گیری شود.
 • سیم کشی های مرتبط با سنسور اواپراتور توسط کارشناس بررسی شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل آاگ کد خطای F5

کد ارور علت ارور
F5 کمبود سرمای یخچال فریزر

رفع عیب کد خطای F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ:

 • ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید، ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز و پایه های سوکت به وجود آمده باشد.
 • ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد می دهند.
 • فن های داخل فریزر و یخچال را بررسی نمایید.
 • وظیفه هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال بر عهده فن ها می باشد.
 • اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.
 • مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اواپراتور هدایت می کند.
 • در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.
 • در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاسیون باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.
 • مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشتی گاز نداشته باشد.
 • در بعضی از یخچال فریزرها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.
 • ابتدا نشتی گاز را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودن اقدام به شارژ و گاز نمایید.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E1

کد ارور علت ارور
E1 اشکال در سنسور داخلی کابین یخچال

رفع عیب کد خطای E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

 • مقدار اهم سنسور به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شده و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد .

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E2

کد ارور علت ارور
E2 اشکال در سنسور داخلی کابین فریزر

رفع عیب کد خطای E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

 • مقدار اهم سنسور به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شده و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
 • ترمودیسک و ترموفیوز لازم است بررسی شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد .

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E3

کد ارور علت ارور
E3 اشکال در سنسور اواپراتور

رفع عیب کد خطای E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

 • مقدار مقاومت سنسور اواپراتور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی شود و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.
 • ممکن است خرابی از المنت یخچال باشد که باید توسط کارشناس مربوطه بررسی گردد.
 • خرابی یخچال ممکن است از ترموفیوز باشد که باید توسط فرد متخصص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E8

کد ارور علت ارور
E8 اشکال در سنسور محیطی یخچال

رفع عیب کد خطای E8 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

 • خرابی سنسور محیطی که باید توسط فرد متخصص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.
 • مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از ترموفیوز یخچال باشد. (بهتر است توسط فرد متخصص بررسی شود.)
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای EO

علت ارور علت ارور
EO اشکال در سیستم یخساز

رفع عیب کد خطای EO یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

 • سیم کشی های مرتبط با سیستم یخساز توسط کارشناس بررسی شود.
 • سنسور یخساز را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای EE

کد ارور علت ارور
EE اشکال در سنسور دمای یخچال

رفع عیب کد خطای EE یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

 • خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی شود.
 • اتصالات کوتاه سنسور می تواند مشکل ساز باشد که باید توسط کارشناس بررسی گردد و در صورت لزوم تعویض شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای F1

کد ارور علت ارور
F1 اشکال در سنسور اواپراتور

رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

 • خرابی و یا قطعی سنسور اواپراتور فریزر توسط فرد متخصص بررسی شود.
 • مقدار اهم سنسور اواپراتور توسط اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.
 • در صورت نیاز سنسور اواپراتور و یا برد الکترونیکی لازم است تعویض شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای F2

کد ارور علت ارور
F2 اشکال در سنسور کابین فریزر

رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

 • مقدار اهم سنسور توسط فرد متخصص به وسیله اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • ترمودیسک و ترموفیوز نیز قطعاتی است که لازم است بررسی شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل دستگاه باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای F3

ارور علت ارور
F3 خرابی سنسور یخچال

علت ارور F3 یخچال هیمالیا مدل بتا:

 • خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی گردد.
 • مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • سیم کشی های مرتبط با سنسور توسط کارشناس بررسی گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای F4

ارور علت ارور
F4 سنسور کابین یخچال

رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

 • مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.
 • در صورتی که نیاز باشد لازم است سنسور و برد الکترونیکی تعویض شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای E1

ارور علت ارور
E1 خرابی فن فریزر

رفع عیب کد خطای E1 یخچال هیمالیا مدل بتا:

 • فن داخل فریزر را بررسی نمایید.
 • پره های فن داخل فریزر را چک کنید، در صورت گرفتگی یا خرابی آن را رفع نمایید.
 • ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای E3

ارور علت ارور
E3 خرابی فن کندانسور

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای H1

کد ارور علت ارور
H1 خرابی هیتر المنت

رفع عیب کد خطای H1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

 • مقدار مقاومت هیتر به وسیله اهم متر و یا مولتی متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • قطعه ترمودیسک نیز لازم است بررسی شود.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای H2

ارور علت ارور
H2 اشکال در هیتر سینی فریزر

رفع عیب کد خطای H2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

 • توسط یک کارشناس هیتر سینی فریزر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای H3

ارور علت ارور
H3 اشکال در هیتر اواپراتور

رفع عیب کد خطای H3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

 • مقدار مقاومت هیتر به وسیله اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • قطعه ترمودیسک را نیز بررسی نمایید.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای H4

علت ارور H4 یخچال هیمالیا مدل بتا: علت این ارور از هیتر سینی یخچال می باشد. ( المنت برچسبی)

ارور علت ارور
H4 اشکال در هیتر سینی یخچال (المنت برچسبی)

رفع عیب کد خطای H4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

 • هیتر سینی یخچال توسط فرد متخصص بررسی شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 • ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای C1

ارور علت ارور
C1 اشکال در کمپرسور

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای C2

ارور علت ارور
C2 دمای نامناسب یخچال

نحوه عیب یابی ارور C2 در یخچال هیمالیا مدل بتا به شرح زیر است:

 • ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید. ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز و پایه های سوکت به وجود آمده باشد.
 • ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد می دهند.
 • فن های داخل فریزر و یخچال را بررسی نمایید.
 • وظیفه هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال بر عهده فن ها می باشد.
 • اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.
 • مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اواپراتور هدایت می کند.
 • در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.
 • در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاسیون باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.
 • مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشتی گاز نداشته باشد.
 • در بعضی از یخچال فریزرها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.
 • ابتدا نشتی گاز را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودم اقدام به شارژ و گاز نمایید.

روش عیب یابی ارور یخچال فریزر هیمالیا

یخچال فریزر هیمالیا از جمله محصولات باکیفیت داخلی است که ممکن است در طولانی مدت در اثر استفاده مکرر و نامناسب، کارکرد اولیه خود را از دست بدهد. اگر اروری بر روی نمایشگر یخچال هیمالیا نشان داده شود، به این معناست که ایرادی در سیستم داخلی دستگاه تشخیص داده شده است. در بعضی مواقع ارورهای یخچال هیمالیا سطحی بوده و نیازی به تعمیر ندارد. در این صورت با استفاده از مطالبی که گفته شد به راحتی می توانید آن را برطرف نمایید. اما ممکن است این ارورها نشان دهنده مشکلات بزرگتری در دستگاه باشند و نیاز به عیب و یابی تعمیر یخچال هیمالیا توسط تعمیرکار متخصص باشد. در این مواقع می توانید با تعمیرگاه مجاز آی پی امداد تماس گرفته و از خدمات تعمیرات یخچال فریز هیمالیا بهره مند شوید.

نتیجه گیری در مورد ارورها و خطاهای یخچال فریزر هیمالیا

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل ارورها و خطاهای یخچال فریزر هیمالیا را برای شما شرح دهیم. ممکن است شما به اروری برخورد کنید که خودتان به تنهایی قادر به برطرف کردن آن نباشید یا حتی آن ارور در این مقاله موجود نباشد. در این صورت با تعمیرکار مجاز و متخصص یخچال تماس بگیرید تا نیروی متخصص در اسرع وقت در منزل شما حاضر شود.

23 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست
 1. فرحناز 23 اردیبهشت 1400

  سلام مدل ۴۴۰ قسمت ارور هی خاموش روشن میشه و دمای فریزر داره میاد پایین باید چیکارکنم خاموش روشن هم کردم فایده ای نداره

  پاسخ دادن
 2. باغی 16 بهمن 1399

  با عرض سلام و وقت بخیر سوالی داشتم، در دستگاه های هیمالیا ارور C5 هم وجود دارد؟ اگر بله خطا در چه قسمتی است؟ ممنونم، روز خوبی داشته باشید.

  پاسخ دادن
  مهرداد 09 دی 1399

  سلام یخچال دوقلو هیمالیا پانوراما ارور c3 میده مشکل چی میتونه باشه؟

  پاسخ دادن
  علیرضا 23 آبان 1399

  سلام یخچال ما هیمالیا مدل p9 هست و ارور C4 میزنه مشکل از کجاست مرسی

  پاسخ دادن
  پیروز 20 آبان 1399

  سلام فریزر من بادی هست ارور AL میده لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
  مننصور 09 آبان 1399

  یخچال هیمالیا چکونه ریست کارخانه میشع

  پاسخ دادن
  FA 07 آبان 1399

  یخچال ما مدتی است یخ در جایخی تولید نمیکنه عیب از کجاست ؟

  پاسخ دادن
   آی پی امداد 08 آبان 1399

   سلام، احتمالا شارژگاز نیاز دارد.

   پاسخ دادن
  Aa 23 مهر 1399

  سلام. روی یخچال ما که دیروز نصب شد علامت یک آچار هست و روی نمایشگر قسمت فریزر c1 نوشته شده. توی خطاها نوشته مشکل کمپرسور، الان هم دسترسی به نمایندگی نداریم. چکار میشه انجام داد؟ ممنونم

  پاسخ دادن
  بهار 17 مهر 1399

  با عرض سلام و خسته نباشید یخچال فریزر ما چندوقته که دمای فریزرش تا منفی ۲۵،۲۶ هم پایین میره و دمای یخچالشم حتی اگه تنظیم باشه بازم یکسره فن و موتورش کار میکنه، بیشترم حس میکنم قسمت فریزرش کار میکنه تا سرماسازی قسمت یخچال. ایراد از چیه و تو خونه تعمیر میشه یا نه؟

  پاسخ دادن
   آی پی امداد 17 مهر 1399

   سلام، سنسور محیطی و گاز بررسی شود.

   پاسخ دادن
  Sedigh 17 شهریور 1399

  سلام علت ارور HFE در یخچال هیمالیا مدل com350 چیه؟ یخچال خاموش و بعد از چند ثانیه دوباره روشن میشه. روی مانیتور دماها و بقیه پاک شده و فقط چراغ مانیتور روشن و این ارور روی آن ظاهر میشود و بعد از مدتی یخچال روشن و درست میش.

  پاسخ دادن
   ابوالفضل 18 شهریور 1399

   سلام یخچال ماهم همینطوری شده بود بعد به نمایندگی زنگ زدیم و گفت مشکل از بورده بهتره به نمایندگی زنگ بزنین

   پاسخ دادن
   نازنین فاطمه 27 بهمن 1399

   سلام برا یخچال ما هم همین خطارو میداد من درجه یخچالو 3 درجه فریزرو 1۶ درجه تنظیم کردم کشوهای فریزرو اوردم بیرون ی 10 دقیقه بدون کشو بود با در بسته ،درست شد دوباره کشوهارو جا زدم. درضمن زیر کشو پایینی کلی یخ بسته بود ک اونارم تمیز کردم.. اگه مشکل شمام حل شد برا ظهور اقا دعا کنید.. ممنون

   پاسخ دادن
  قربانی 06 شهریور 1399

  سلام خسته نباشید یخچال فریزر ما هیمالیای هست روی صفحه مانیتورش یه شکل قطره هست که روش یه مثبت هست به رنگ سبز روشن شده و خاموش هم نمیشه چه کار کنیم برطرف بشه

  پاسخ دادن
   آی پی امداد 06 شهریور 1399

   با سلام، یکبار یخچال هیمالیا را از برق بکشید و مجدد به برق بزنید.

   پاسخ دادن
  رسولی فر 08 مرداد 1399

  سلام خسته نباشید. یخچال ما دوقلو هیمالیا است و یک صفحه مانیتور بالای یخ ساز و آبسرد کن داره. روی صفحه مانیتور. علامت مثلث قرمز رنگ و C2 از ظهر امروز چشمک میزنه. میشه بفرمایید علتش چی میتونه باشه. خیلی نگرانیم

  پاسخ دادن
  ناشناس 12 تیر 1399

  برطرف کردن ALچیه

  پاسخ دادن
  محمد رضاقلیان 13 خرداد 1399

  برطرف کردن خطای H2چگونه هست

  پاسخ دادن
  اقبال 15 اردیبهشت 1399

  برطرف کردن خطای F8

  پاسخ دادن
  رضا فتحی 13 آبان 1398

  ارور hft مربوط به چه میشود ممنونم

  پاسخ دادن
  حسینی 24 مرداد 1398

  سلام خطای hft چه طور بر طرف میشه

  پاسخ دادن
  ناشناس 11 مرداد 1398

  سلام خسته نباشید خطای Hft رو چطور میتونم رفع کنم ممنونم راهنمایی کنید

  پاسخ دادن