ارور کولر گازی سامسونگ

ارور کولر گازی سامسونگ

کد خطای کولر گازی سامسونگ

ارور کولر گازی سامسونگ
ارور کولر گازی سامسونگ

هنگامی که ارور یا کدهای خطا بر روی صفحه نمایش کولر گازی سامسونگ شما ظاهر می شود، این کدهای خطا به کاربر می گویند که کولر گازی سامسونگ شما در داخل یا در خارج دچار مشکل شده است. ارور کولر گازی سامسونگ که نمایش داده می شود به کاربر می گوید که کولر گازی شما دقیقاً چه مشکلی دارد. وقتی معنای کد خطا و تعریف آن را بدانید، این به شما کمک می کند تا کامل کد خطا را درک کنید و اقدامات لازم را انجام دهید. سپس شما می توانید مشکل را به صورت دقیق حل کنید و از اینکه چه قطعاتی نیاز به تعمیر، سرویس دهی، جایگزینی یا نگهداری دارند، آگاه شوید.

ارور کولر گازی سامسونگ

در این مطلب از آی.پی امداد قصد داریم علت و نحوه رفع ارور کولر گازی سامسونگ یا همان کد خطا کولر گازی سامسونگ را به صورت کامل برای شما شرح دهیم درصورت امکان قطعه خراب در هر ارور را معرفی کنیم تا شما به راحتی و بدون نیاز به تعمیرکار مشکل کولر گازی خود را برطرف کنید.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به کولر گازی خود را حل کنید.

ارور Ch کولر گازی سامسونگ

علت ارور Ch کولر گازی سامسونگ: کمپرسور شروع تاخیری دارد.

رفع عیب کد خطای Ch کولر گازی  کولر گازی سامسونگ: راه‌اندازی مجدد گرم‌کن.

 

ارور P0 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P0 کولر گازی سامسونگ: در این ارور، سیستم به دلیل دما بالا عملکرد سنسور تخلیه را کاهش میدهد.

 

ارور P1 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P1 کولر گازی سامسونگ: عملکرد سیستم به علت دمای بالای خازن پایین است.

 

ارور P3 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P3 کولر گازی سامسونگ: سیستم به علت تعویض سوئیچ درجه حرارت عملکرد پایینی دارد.

 

ارور P4 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P4 کولر گازی سامسونگ: راه‌اندازی سیستم به دلیل مرحله معکوس فاز ۳

 

ارور P5 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P5 کولر گازی سامسونگ: عملکرد سیستم به دلیل مبدل حرارتی یخ زده پایین است.

ارور P6 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P6 کولر گازی سامسونگ: خطای قطع برق لحظه ای (زمانی که واحد خاموش / روشن می شود، ناپدید می شود).

 

ارور P7 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P7 کولر گازی سامسونگ: سوء عملکرد کمپرسور به علت کنترل حفاظت از سنسور فشار بالا.

 

ارور P8 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P8 کولر گازی سامسونگ: خطای کمپرسور به علت کنترل حفاظت از سنسور فشار پایین.

 

ارور P9 کولر گازی سامسونگ

علت ارور P9 کولر گازی سامسونگ: مشکل برطرف شدن یخ زدگی.

 

ارور PA  کولر گازی سامسونگ

علت ارور PA  کولر گازی سامسونگ: سوء عملکرد کمپرسور به دلیل کنترل حفاظت از نسبت چگالش.

 

ارور t1 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t1 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور خارجی موقت (باز / کوتاه).

 

ارور t2 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t2 کولر گازی سامسونگ: خطای حسگر COND TEMP (باز / کوتاه).

 

ارور t3 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t3 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور موقت تخلیه PWM (باز / کوتاه).

 

ارور t4 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t4 کولر گازی سامسونگ: ارور لوله خنک کننده سیال (مخلوط کردن)  موقتی  (باز / کوتاه).

 

ارور t5 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t5 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسوردمای روغن  (باز / کوتاه).

 

ارور t6 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t6 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور دمای مکش (باز / کوتاه).

 

ارور t7 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t7 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور فشار بالا (باز / کوتاه).

 

ارور t8 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t8 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور فشار پایین (باز / کوتاه).

 

ارور t9 کولر گازی سامسونگ

علت ارور t9 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور تخلیه کمپرسور ثابت (باز / کوتاه).

 

ارور E1 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E1 کولر گازی سامسونگ: کاهش عملکرد سیستم به دلیل خطای اتصال پس از اتمام ردیابی.

 

ارور E2 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E2 کولر گازی سامسونگ: عدم تناسب تعداد واحدهای یکسدت داخلی با واحدهای داخلی واقعی.

ارور E3 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E3 کولر گازی سامسونگ: خطای سوئیچ شناور واحد داخلی.

 

ارور E5 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E5 کولر گازی سامسونگ: خطای تنظیم سوئیچ انتخاب (آپشن) در واحد داخلی.

 

ارور Ax کولر گازی سامسونگ

علت ارور Ax کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور فشار بالا (باز / کوتاه).

 

ارور bx کولر گازی سامسونگ

علت ارور bx کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور فشار بالا (باز / کوتاه).

 

ارور Cx کولر گازی سامسونگ

علت ارور Cx کولر گازی سامسونگ: خطای دریچه گسترش الکتریکی باز.

 

ارور dx کولر گازی سامسونگ

علت ارور dx کولر گازی سامسونگ: اشتباه بستن سوپاپ الکترونیکی.

 

ارور fx کولر گازی سامسونگ

علت ارور fx کولر گازی سامسونگ: جداسازی همزمان سنسور داخلی EVAP IN و EVAP OUT.

 

ارور G2 کولر گازی سامسونگ

علت ارور G2 کولر گازی سامسونگ: نشت کلی مبرد در واحد فضای باز / نقص بارگذاری.

 

ارور G3 کولر گازی سامسونگ

علت ارور G3 کولر گازی سامسونگ: سوئیچ سنسور COND MID در واحد فضای باز.

 

ارور G6 کولر گازی سامسونگ

علت ارور G6 کولر گازی سامسونگ: خنثی کردن سنسور دمای روغن (تشخیص یک بار یا بیشتر).

 

ارور G7 کولر گازی سامسونگ

علت ارور G7 کولر گازی سامسونگ: قطع سنسور مکش.

 

ارور GC کولر گازی سامسونگ

علت ارور GC کولر گازی سامسونگ: نقص در سنسور تخلیه کمپرسور بار.

 

ارور 9x کولر گازی سامسونگ

علت ارور 9x کولر گازی سامسونگ: خطای باز / کوتاه سنسور اتاق در واحد داخلی.

 

ارور rx کولر گازی سامسونگ

علت ارور rx کولر گازی سامسونگ: نشت کلی مبرد در واحد فضای باز / نقص بارگذار.

 

ارور yx کولر گازی سامسونگ

علت ارور yx کولر گازی سامسونگ: باز / کوتاه سنسور EVAP OUT در واحد داخلی.

 

ارور ux کولر گازی سامسونگ

علت ارور ux  کولر گازی سامسونگ: خطای تنظیم کننده فن

 

ارور tU کولر گازی سامسونگ

علت ارور tU  کولر گازی سامسونگ: درجه حرارت در فضای باز کمتر از 5 درجه است هنگامی که حالت خنک کننده فعال است.

 

ارور to کولر گازی سامسونگ

علت ارور to کولر گازی سامسونگ: دمای هوای فصلی بیش از 30 درجه است، هنگامی که در حالت گرمایش قرار دارد.

 

ارور E101 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E101 کولر گازی سامسونگ: خطای ارتباط بین واحد داخلی و پنل.

 

ارور E121 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E121 کولر گازی سامسونگ: دمای اتاق واحد داخلی – خطای سنسور باز / کوتاه.

ارور E122 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E122 کولر گازی سامسونگ: خطای باز / کوتاه سنسور واحد داخلی EVAP IN

 

ارور E123 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E123 کولر گازی سامسونگ: خطای باز / کوتاه واحد داخلی EVAP OUT

 

ارور E128 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E128 کولر گازی سامسونگ: سنسور واحد داخلی EVAP In جدا شده است.

 

ارور E129 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E129 کولر گازی سامسونگ: واحد داخلی EVAP Out از سنسور جدا شده است.

 

ارور E130 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E130 کولر گازی سامسونگ: جداشدن همزمان سنسور EVAP IN / OUT واحد داخلی.

 

ارور E131 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E131 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور کمکی 1 هیتر (الکتریکی)

 

ارور E132 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E132 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور کمکی 2 هیتر (الکتریکی)

 

ارور E133 کولر گازی سامسونگ

علت ارور  E133کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور کمکی 3 هیتر (الکتریکی)

 

ارور E134 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E134 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور دیافراگم

 

ارور E135 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E135 کولر گازی سامسونگ: خطای سنسور فن مکمل

 

ارور E140 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E140 کولر گازی سامسونگ: خطای دمای MCU -  سنسور باز / کوتاه

 

ارور E151 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E151 کولر گازی سامسونگ: واحد داخلی EEV با شکست مواجه شده است.

 

ارور E152 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E152 کولر گازی سامسونگ: واحد داخلی EEV مسدود شده است.

 

ارور E153 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E153 کولر گازی سامسونگ: بازیابی شناور S/W واحد داخلی

 

ارور E154 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E154 کولر گازی سامسونگ: خطای فن داخلی

 

ارور E161 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E161 کولر گازی سامسونگ: خطای عملیاتی ترکیبی (حالت گرمادهی و خنک کنندگی همان زمان)

 

ارور E162 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E162 کولر گازی سامسونگ: خطای EPROM

ارور E163 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E163 کولر گازی سامسونگ: خطای تنظیم گزینه

 

ارور E165 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E165 کولر گازی سامسونگ: ارور محافظ درجه حرارت تخلیه هیتر الکتریکی

 

ارور E166 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E166 کولر گازی سامسونگ: ارور شماره فن مربوط به هیتر الکتریکی

 

ارور E167 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E167 کولر گازی سامسونگ: خطای راه‌اندازی  S / W کنترل خارجی با استفاده از گزینه (آپشن)

 

ارور E180 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E180 کولر گازی سامسونگ: باز شدن همزمان سیستم گرمایشی خنک کننده اول MCU SOL V/V

 

ارور E181 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E181 کولر گازی سامسونگ: باز شدن همزمان سیستم گرمایشی خنک کننده دوم MCU SOL V/V

 

ارور E182 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E182 کولر گازی سامسونگ: خطای دوم MCU SOL V / V

 

ارور E190 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E190 کولر گازی سامسونگ: هیچ تغییری در دما در طول کنترل لوله‌کشی وجود ندارد.

 

ارور E192 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E192 کولر گازی سامسونگ: خطای دما در هنگام بررسی لوله‌کشی.

 

ارور E193 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E193 کولر گازی سامسونگ: خطای درجه‌حرارت در حین بررسی لوله‌کشی.

 

ارور E201 کولر گازی سامسونگ

علت ارور E201 کولر گازی سامسونگ: خطای تنظیم شماره واحد داخلی نصب شده.

 

نتیجه گیری درمورد ارورها و کدهای خطای کولر گازی سامسونگ

کدهای خطای کولر گازی سامسونگ به ترتیب در این مقاله که توسط نمایندگی کولر گازی سامسونگ فراهم شده است، بیان شد. امیدواریم که فهرست کدهای خطا به شما در تعمیر اسپیلیت کمک کند و برای تعمیر و برطرف کردن کد های خطا حتماً با نمایندگی تعمیرات کولر گازی سامسونگ تماس بگیرید و از تعمیرکاران مجرب و دوره دیده نمایندگی کولر گازی سامسونگ بهره ببرید.

برای تعمیر کولر گازی سامسونگ و سایر لوازم برقی سامسونگ به آی.پی امداد، نمایندگی سامسونگ، مراجعه کنید یا تماس بگیرید. تعمیرکاران آی.پی امداد تعمیر بی نقص با کمترین هزینه را در هر ساعت شبانه روز برای شما فراهم می کنند تا کولر گازی شما مانند روز اول خود با سیستم تهویه مطبوع عالی خود کار کند.

توجه: درصورت نیاز به تعمیر کولر گازی سامسونگ می‌توانید از تعمیرگاه مجاز و مرکزی تعمیرات کولر گازی سامسونگ در تهران بهره‌مند شوید.


لینک های مرتبط با ارور کولر گازی سامسونگ:

No votes yet.
Please wait...

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.