ارور لباسشویی اسنوا

ارور لباسشویی اسنوا

کد خطای لباسشویی اسنوا

کد خطای لباسشویی اسنوا
کد خطای لباسشویی اسنوا

آی.پی امداد برای رفاه حال شما عزیزان ارور لباسشویی اسنوا یا همان کد خطای ماشین لباسشویی اسنوا را همراه با دلایل ارور و رفع عیب شرح داده است ، تا چنانچه بر روی صفحه نمایش لباسشویی اسنوا شما عزیزان اروری ثبت گردید ، با دانش و آگاهی  کامل به تعمیر لباسشویی اسنوا خود بپردازید .

شما عزیزان برای استفاده از خدمات نمایندگی تعمیرات اسنوا یا تعمیر لباسشویی برندهای مختلف میتوانید از خدمات آی.پی امداد بهره مند شوید .

کد خطای e5 ماشین لباسشویی اسنوا

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور e5 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور e5 ماشین لباسشویی اسنوا :

این خطا می تواند یکی از دلایل زیر را داشته باشد:

-موتور خراب باشد.

- موتور چرخش صحیحی را نداشته باشد.

-برد ترایاک موتور اتصال کوتاه باشد یا در حالت دیودی باشد.

رفع ارور e5 ماشین لباسشویی اسنوا :

-اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.

-اگر موتور نمی چرخد یا چرخش مناسبی ندارد، با شماره شرکت خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید تا سرویس کار مجرب را برای تعمیر ارسال کنند.

-اگر برد مدار موتور اتصال کوتاه شده باشد، باید مدار موتور تعویض شود و نیازی نیست که کل موتور تعویض شود.

کد خطای E6 ماشین لباسشویی اسنوا

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور e6 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور E6 ماشین لباسشویی اسنوا :

این خطا می تواند یکی از دلایل زیر را داشته باشد:

-موتور سوخته است.

-سوکت موتور و سیم کشی قفل شده است.

-اتصال کوتاه رخ داده است.

-رله خراب شده است.

رفع ارور E6 ماشین لباسشویی اسنوا :

-اگر موتور سوخته باشد باید موتور را تعویض کنید.

-اگر سوکت و سیم کشی مشکل پیدا کند سرویس کار به راحتی می تواند این ارور را برطرف کند.

- مداری که اتصال کوتاه شده است را باید تعویض کرد یا توسط تعمیرکار مجرب تعمیر شود.

-اگر رله خراب شده باشد باید رله جدیدی به جای رله قبلی قرارداده و رله را تعویض کرد.

کد خطای E7 ماشین لباسشویی اسنوا

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور e7 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور E7 ماشین لباسشویی اسنوا :

-موتور در جهت مناسب و درست کار نمی کند یا در خلاف جهت اصلی حرکت می کند.

-شاید موتور سوخته باشد

-مدار برد خراب شده باشد

رفع ارور E7 ماشین لباسشویی اسنوا :

-اگر موتور نمی چرخد یا چرخش مناسبی ندارد، با شماره شرکت خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید تا سرویس کار مجرب را برای تعمیر ارسال کنند.

-اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.

-اگر برد مدار موتور خراب یا اتصال کوتاه شده باشد، باید برد تعویض شود.

کد خطای e8 ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور e8 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور e8 ماشین لباسشویی اسنوا :

-این خطا می تواند ناشی از خرابی یا نقصی در عملکرد موتور باشد.

-سیم کشی دچار قطعی شده باشد یا سوکت قفل شده است.

-ممکن است که برد خراب باشد.

رفع ارور e8 ماشین لباسشویی اسنوا :

- اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.

-سیم کشی را مجدداً انجام دهید یا سوکت را تعویض کنید.

- بردی را که خراب شده است را باید تعویض نمود.

کد خطای E9 ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور e9 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور E9 ماشین لباسشویی اسنوا :

-ممکن است هیدرو استات خراب شده باشد.

-شاید مدار برد اتصال کوتاه یا خراب شده باشد یا فرمان برد خراب شده باشد.

رفع ارور E9 ماشین لباسشویی اسنوا :

-اگر هیدروستات موتور ماشین لباسشویی اسنوا خراب شده باشد باید مقدار اهم آن چک شود.

-مدار برد در صورت خرابی باید تعویض یا تعمیر شود.

کد خطای H2 ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور h2 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور H2 ماشین لباسشویی اسنوا :

-ممکن است ترموستات در ماشین لباسشویی های مدل قدیمی تر یا ترمیستور در ماشین لباسشویی های مدل جدیدتر خراب شده باشند.

رفع ارور H2 ماشین لباسشویی اسنوا :

-ترموستات یا ترمیستور را تعویض کنید.

کد خطای H4 ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور h4 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور H4 ماشین لباسشویی اسنوا :

-دمای بالا دستگاه و داغ کردن ماشین لباسشویی

رفع ارور H4 ماشین لباسشویی اسنوا :

مقدار اهم ترمیستور به همراه سطح آب را چک کنید-المنت موجود در درام گرم کننده داغ شده است-مدار برد خراب شده باشد.

کد خطای H5 ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور h5 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور H5 ماشین لباسشویی اسنوا :

-دمای بالای آب  و دمای بیش از 45 درجه

رفع ارور H5 ماشین لباسشویی اسنوا :

-مقدار اهم ترمیستور چک شود و در صورت خرابی تعویض شود.

کد خطای H6 ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور h6 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور H6 ماشین لباسشویی اسنوا :

-اشکالاتی در هیتر و خرابی المنت

- مدار برد خراب شده باشد

رفع ارور H6 ماشین لباسشویی اسنوا :

-مقدار مقاومت المنت را چک کنید.

-در صورت خرابی مدار برد، آن را تعویض کنید.

-سیم کشی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که قطعی ندارد.

کد خطای H8 ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور h8 ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور H8 ماشین لباسشویی اسنوا :

-دمای بالای المنت

-خرابی برد

-کم بدن سطح آب داخل مخزن

اشکال از افزایش دمای المنت - سطح آب داخل مخزن چک شود - المنت بدون آب کار میکند - خرابی از برد –

رفع ارور H8 ماشین لباسشویی اسنوا :

-افزایش دمای المنت می تواند ناشی از خرابی المنت داخل درام گرم کننده باشد.

-در صورت خرابی برد، برد باید تعویض شود.

-سطح آب داخل مخزن باید چک شود.

کد خطای PFE ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور pfe ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور PFE ماشین لباسشویی اسنوا :

-آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود.

-ممکن است مدار برد خراب شده باشد.

-ممکن است پمپ تخلیه خراب شده باشد.

رفع ارور PFE ماشین لباسشویی اسنوا :

-در صورت خرابی برد، برد تعمیر یا تعویض شود.

-سیم کشی به خوبی بررسی شود.

-اگر پمپ تخلیه  خراب شده است، تعویض شود.

کد خطای IE ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور ie ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور IE ماشین لباسشویی اسنوا :

اشکالاتی در ورود آب- بسته بودن شیر آب-مسدود بودن فیلتر ورودی آب-خراب بودن شیر برق-خراب بودن پمپ تخلیه-خراب شدن هیدروستات –عملکرد نامناسب برد

رفع ارور IE ماشین لباسشویی اسنوا :

-اگر شیر آب بسته باشد باید شیر آب را باز کنید.

-در صورت مسدود بودن فیلتر ورودی آب، فیلتر را باز کنید.

- نامرغوب یا خراب بودن شیر برقی ماشین لباسشویی سبب می شود تا شیر برقی را تعویض کنید.

-در صورت خراب بودن پمپ تخلیه، پمپ  را عوض کنید.

-هیدروستات نامرغوب یا خراب را باید تعویض نمود.

- در صورت خرابی برد، برد جدید را باید تعویض نمود.

کد خطای UE ماشین لباسشویی اسنوا :

در صفحه ارور لباسشویی اسنوا به ارور ue ، دلیل  و رفع ارور آن میپردازیم .

علت ارور ue ماشین لباسشویی اسنوا :

تراز ماشین لباسشویی درست نباشد- لباسها در یک طرف درام در هم پیچیده شده باشند

رفع ارور UE ماشین لباسشویی اسنوا :

- ماشین لباسشویی نیاز به تعمیر دارد و باید لباسشویی را متوقف کرده و لباسها را مرتب تر در لباسشویی قرار دهید.

ارور لباسشویی اسنوا

کد خطاهای ماشین لباسشویی اسنوا ، دلیل خطا و شرح  آن را در نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا دنبال کنید .

کد خطا لباسشویی اسنواعلت ارور لباسشویی اسنواشرح خطای لباسشویی اسنوا
E1مربوط به عدم فرمان هیدروستات به شیر برقی1. شیر برقی یا فیلتر ورودي آب کثیف است؛ 2. شیر آب بسته است
3. هیدروستات معیوب است؛ 4. شیلنگ هیدروستات معیوب است.
E2مربوط به عدم فرمان هیدروستات براي قطع شیر برقی1. شیربرقی معیوب است؛ 2. هیدروستات معیوب است؛
3. اتصال بین فیشهاي هیدروستات و هیدروستات معیوب است.
E5عدم حرکت موتور (جام بودن موتور یا درام)1. برد معیوب است؛ 2. لباس بین لاستیک درب و درام گیر کرده است؛
E6مربوط به موتور م یباشد.1. موتور معیوب است؛ 2. برد معیوب است؛
E8عدم فرمان برد به موتور (کار نکردن موتور)1. قطع بودن فیشهاي برد؛ 2. قطع بودن کانکتور موتور؛
3. موتور معیوب است؛
E9عدم فرمان مناسب هیدروستاتهیدروستات معیوب است؛
E4نشتی آبنشتی آب از درام یا لوله تخلیه را بررسی کنید.
IBخرابی برد1. اشکال در ترانسور 2. قطبی برد، برد را تعویص کنید.
OEعدم تخلیه بعد از چند دقیقه1. شیلنگ تاخورده یا کثیف است. 2. پمپ تخلیه معیوب است.
UEلباسهاي داخل ماشین لباسشویی بالانس نیست.
LEعدم فرمان قفل درب1. درب باز است. 2. قفل درب معیوب است.
3. فیشهاي قفل درب معیوب است. 4. برد معیوب است.
PFEعدم تخلیه درست1. فیلتر پمپ تخلیه کثیف است. 2. شیء خارجی درون پمپ گیر کرده است.
H2عدم کارکرد ترموستات چلیک1. ترموستات چلیک معیوب است. 2. کانکتور ترموستات چلیک معیوب است.
H5عدم کارکرد ترموستات چلیکترموستات چلیک معیوب است.
H6عدم کارکرد المنت1. المنت را تعویض کنید. 2. سیمهاي المنت قطع است.
H8بالا رفتن بیش از حد دماي المنتسطح آب را بررسی کنید.

ارور ماشین لباسشویی دیجیتالی اسنوا

کد خطاهای ماشین لباسشویی دیجیتالی اسنوا ، دلیل خطا و شرح  آن را در نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا دنبال کنید .

کد خطای لباسشویی دیجیتالی اسنواعلت خطای لباسشویی دیجیتالی اسنوااقدام تعمیرکار اسنوا
1Eمسیر ورود آب و یا هیدروستات اشکال داردچک کردن مسیر ورود آب و یا هیدروستات
0Eمسیر تخلیه آب اشکال داردچک کردن شلنگ تخلیه و بمب تخلیه آب
UEبالانس نبودن لباسهالباسها را مرتب و بالانس در ماشین بریزید
LEدرب بسته نمی شودبعد از اطمینان از بسته بودن درب میکروسوییچ درب چک شود
E2شیر برقی و هیدروستات چک شوددرصورت نیاز تعویض شود
E9هیدروستات معیوب استهیدروستات تعویض شود
E5لباس بین لاستیک درب و درام گیر کرده است – برد خراب استبرد تعویض و لباسها مرتب شود
E6برد و موتور معیوب استدر صورت لزوم تعویض شود
E8کانکتور موتور قطع است – موتور کار نمی کندکانکتور و موتور چک شود
PFEفیلتر بمب تخلیه کثیف استفیلتر بمب تخلیه تمیز شود
H2ترموستات چلیک و یا کانکتور آن قطع استکانکتور چک و ترموستات در صورت نیاز تعویض شود
H5ترموستات چیلیک معیوب استترموستا تعویض شود
H6المنت کار نمی کندالمنت تعویض شود
H8المنت بدون آب کار می کندسطح آب را بررسی کنید
No votes yet.
Please wait...

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.