021-58941 تماس
Logo
تعمیر دریل محک

تعمیر دریل محک

برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان، نمایندگی تعمیر دریل محک در آی پی امداد اقدام به ایجاد شعب فعال در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران نموده است تا با استفاده از خدمات این مرکز در هزینه های تعمیر دریل خود تا 75% نیز صرفه جویی نمایید. برای آشنایی...

تحریریه آی پی امداد
30 شهریور 1400

نمایندگی محک