ارور کولر گازی پاناسونیک

ارور کولر گازی پاناسونیک

کد خطای کولر گازی پاناسونیک

کد خطای کولر گازی پاناسونیک
کد خطای کولر گازی پاناسونیک

ممکن است کولرگازی پاناسونیک شما اروری بدهد و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشوید از همین رو در این مطلب از آی.پی امداد قصد داریم علت و نحوه رفع ارور کولر گازی پاناسونیک یا همان کد خطا کولر گازی پاناسونیک را به صورت کامل برای شما شرح دهیم درصورت امکان قطعه خراب در هر ارور را معرفی کنیم تا شما به راحتی و بدون نیاز به تعمیرکار مشکل کولر گازی خود را برطرف کنید.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به کولر گازی خود را حل کنید.

توجه: درصورت نیاز به تعمیر کولر گازی می‌توانید از نمایندگی مجاز تعمیرات کولرگازی پاناسونیک در تهران بهره‌مند شوید.

کدهای خطا و ارور های کولر گازی های اینورتر پاناسونیک

سیستم تشخیص کولر گازی پاناسونیک کدهای خطا را بر روی صفحه نمایش کنترل از راه دور مادون قرمز و کنترل از راه دور دیواری نشان می دهد. لیست کدهای خطا، تفسیر آنها و روش های عیب یابی برای هر کد خطا مشخص شده اند. تعمیرکاران مجاز نمایندگی کولر گازی پاناسونیک به کمک کدهای خطای کولر گازی پاناسونیک می توانید عیب یابی را سریعتر و دقیقتر انجام دهید و در حداقل زمان ممکن به رفع ارورهای موجود و تعمیر کولر گازی پاناسونیک بپردازید.

ارور S01 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور S01 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای اتاق خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای S01 کولر گازی پاناسونیک: به تشخیص و عیب یابی دقیق با جزئیات بیشتر مراجعه کنید.

 

ارور S02 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور S02 کولر گازی پاناسونیک: سنسور کویل(سیم پیچ) داخلی خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای S02 کولر گازی پاناسونیک: پیوستگی سنسور را بررسی کنید

 

ارور S03 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور S03 کولر گازی پاناسونیک: سنسور رطوبت خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای S03 کولر گازی پاناسونیک: برد داخلی را تعویض کنید

 

ارور S04 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور S04 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای کمپرسور خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای S04 کولر گازی پاناسونیک: پیوستگی سنسور را بررسی کنید

 

ارور S05 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور S05 کولر گازی پاناسونیک: سنسور کویل(سیم پیچ) بیرونی کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای S05 کولر گازی پاناسونیک: پیوستگی سنسور را بررسی کنید

 

ارور S06 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور S06 کولر گازی پاناسونیک: سنسور هوای بیرونی کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای S06 کولر گازی پاناسونیک: پیوستگی سنسور را بررسی کنید

 

ارور S07 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور S07 کولر گازی پاناسونیک: سنسور جریان بیرونی کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای S07 کولر گازی پاناسونیک: برد بیرونی را تعویض کنید

 

ارور E01 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E01 کولر گازی پاناسونیک: ارتباط داخلی/ بیرونی کولر گازی پاناسونیک دچار مشکل شده است.

تعمیر و رفع کد خطای E01 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E02 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E02 کولر گازی پاناسونیک: مدار HIC کولر گازی پاناسونیک (مدار فن/کمپرسور) دچار مشکل شده است.

تعمیر و رفع کد خطای E03 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E03 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E03 کولر گازی پاناسونیک: حافظه ROM کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای E03 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E04 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E04 کولر گازی پاناسونیک: پیک جریان کولر گازی پاناسونیک قطع شده است.

تعمیر و رفع کد خطای E04 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E05 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E05 کولر گازی پاناسونیک: PAM یا مدار فعال کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.

تعمیر و رفع کد خطای E05 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E06 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E06 کولر گازی پاناسونیک: دمای تخلیه بالای کمپرسور کولر گازی پاناسونیک

تعمیر و رفع کد خطای E06 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E07 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E07 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد فن داخلی کولر گازی پاناسونیک دچار مشکل شده است

تعمیر و رفع کد خطای E07 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E08 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E08 کولر گازی پاناسونیک: سوئیچینگ 4 دریچه با مشکل روبرو شده است.

تعمیر و رفع کد خطای E08 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E09 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E09 کولر گازی پاناسونیک: حفاظت مبرد وجود ندارد.

تعمیر و رفع کد خطای E09 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E10 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E10 کولر گازی پاناسونیک: مدار درایو کمپرسور DC با مشکل روبرو شده است.

تعمیر و رفع کد خطای E10 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E11 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E11 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد فن بیرونی با مشکل روبرو شده است.

تعمیر و رفع کد خطای E11 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E12 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E12 کولر گازی پاناسونیک: خطا در اسپیلیت بیرونی پاناسونیک رخ داده است.

تعمیر و رفع کد خطای E12 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

ارور E13 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E13 کولر گازی پاناسونیک: پیشگیری از فریز شدن فعال شده است

تعمیر و رفع کد خطای E13 کولر گازی پاناسونیک: به جزئیات عیب یابی مراجعه کنید

 

کدهای حفاظتی کولر گازی پاناسونیک

ارور H00 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H00 کولر گازی پاناسونیک: هیچ چیز غیر عادی تشخیص داده نشده است.

 

ارور H11 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H11 کولر گازی پاناسونیک: هیچ ارتباط غیر طبیعی داخلی / بیرونی غیر طبیعی تشخیص داده نشده است

تعمیر و رفع کد خطای H11 کولر گازی پاناسونیک: اتصالات کابل داخلی / خارجی را تحقیق و بررسی کنید.

 

ارور H12 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H12 کولر گازی پاناسونیک: ترتیب قابلیت اتصال غیر طبیعی است

 

ارور H14 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H14 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیرعادی سنسور دمای هوا

تعمیر و رفع کد خطای H14 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای هوا را بررسی کنید.

 

ارور H15 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H15 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیرعادی سنسور دمای کمپرسور بیرونی

تعمیر و رفع کد خطای H15 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای کمپرسور را بررسی کنید.

 

ارور H16 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H16 کولر گازی پاناسونیک: ترانسفورماتور جریان بیرونی مدار باز شده است

تعمیر و رفع کد خطای H16 کولر گازی پاناسونیک: PCB بیرونی و ماژول IPM (ترانزیستور قدرت) را بررسی کنید.

 

ارور H19 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H19 کولر گازی پاناسونیک: مکانیزم فن موتور داخلی قفل شده است

تعمیر و رفع کد خطای H19 کولر گازی پاناسونیک: PCB داخلی و موتور فن را بررسی کنید.

 

ارور H23 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H23 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی

تعمیر و رفع کد خطای H23 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای مبدل حرارتی را بررسی کنید.

 

ارور H24 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H24 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی

تعمیر و رفع کد خطای H24 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای مبدل حرارتی را بررسی کنید.

 

ارور H27 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H27 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای هوا بیرونی

تعمیر و رفع کد خطای H27 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای بیرونی را بررسی کنید.

 

ارور H28 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H28 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی

تعمیر و رفع کد خطای H28 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی را بررسی کنید.

 

ارور H30 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H30 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دما هوای بیرونی

تعمیر و رفع کد خطای H30 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دما بیرونی را بررسی کنید.

 

ارور H33 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H33 کولر گازی پاناسونیک: اتصالات داخلی / خارجی اشتباه

 تعمیر و رفع کد خطای H33 کولر گازی پاناسونیک: منبع ولتاژ داخلی / بیرونی را بررسی کنید.

 

ارور H38 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H38 کولر گازی پاناسونیک: عدم هماهنگی داخلی/ بیرونی( کد برند)

 

ارور H50 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H50 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیرعادی و اختلال موتور تهویه

 تعمیر و رفع کد خطای H50 کولر گازی پاناسونیک: PCB داخلی را بررسی کنید و موتور تهویه را نیز به دقت بازرسی کنید.

 

ارور H51 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H51 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیرعادی نازل (دهانه) قفل

 تعمیر و رفع کد خطای H51 کولر گازی پاناسونیک: نازل( دهانه) قفل را بررسی کنید.

 

ارور H52 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H52 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیرعادی محدودیت سوئیچ

 تعمیر و رفع کد خطای H52 کولر گازی پاناسونیک: PCB داخلی را به دقت بررسی کنید.

 

ارور H97 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H97 کولر گازی پاناسونیک: مکانیزم فن موتور بیرونی قفل شده است

تعمیر و رفع کد خطای H97 کولر گازی پاناسونیک: PCB داخلی را بررسی کنید و موتور فن را نیز به دقت بازرسی کنید.

 

ارور H98 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H98 کولر گازی پاناسونیک: حفاظت فشار بالای داخلی دچار مشکل شده است.

تعمیر و رفع کد خطای H98 کولر گازی پاناسونیک: فیلتر هوا کثیف شده است، آن را تمیز کنید. اتصال کوتاه شدن جریان هوا را رفع کنید.

 

ارور H99 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H99 کولر گازی پاناسونیک: حفاظت ضد یخ مبدل حرارتی داخلی دچار مشکل شده است.

تعمیر و رفع کد خطای H99 کولر گازی پاناسونیک: مبرد ناکافی است، آن را اضافه کنید. فیلتر هوا کثیف شده است، آن را تمیز کنید.

 

ارور F11 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F11 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی تغییر سیکل خنک کنندگی / گرم کنندگی

تعمیر و رفع کد خطای F11 کولر گازی پاناسونیک: دریچه 4 راه و کویل V  شکل را بررسی کنید.

 

ارور F90 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F90 کولر گازی پاناسونیک: کنترل PFC دچار مشکل شده است.

تعمیر و رفع کد خطای F90 کولر گازی پاناسونیک: ولتاژ PFC را بررسی کنید.

 

ارور F91 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F91 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سیکل خنک کنندگی

تعمیر و رفع کد خطای F91 کولر گازی پاناسونیک: بدون خنک کننده است. (دریچه سه راه بسته شده است)

 

ارور F93 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F93 کولر گازی پاناسونیک: کمپرسور چرخشی خراب شده است

تعمیر و رفع کد خطای F93 کولر گازی پاناسونیک: کمپرسور را بررسی و تعمیر کنید.

 

ارور F95 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F95 کولر گازی پاناسونیک: حفاظت فشار بالا خنک کننده دچار مشکل شده است.

تعمیر و رفع کد خطای F95 کولر گازی پاناسونیک: مدار مبرد بیرونی را بررسی و تعمیر کنید.

 

ارور F96 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F96 کولر گازی پاناسونیک: حفاظت گرما بیش از حد IPM (ترانزیستور قدرت)

تعمیر و رفع کد خطای F96 کولر گازی پاناسونیک:

1-مبرد اضافی است.

2-تابش گرمایی نامناسب است.

IPM (ترانزیستور قدرت) دچار مشکل شده است.

 

ارور F97  کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F97 کولر گازی پاناسونیک: حفاظت گرما بیش از حد کمپرسور بیرونی

تعمیر و رفع کد خطای F97 کولر گازی پاناسونیک: مبرد ناکافی است. کمپرسور را بررسی کنید.

 

ارور F98 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F98 کولر گازی پاناسونیک: حفاظت جریان کلی در حال اجرا وجود دارد.

تعمیر و رفع کد خطای F98 کولر گازی پاناسونیک: مبرد بیش از حد است. تابش گرمایی نامناسب است.

 

ارور F99 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور F99 کولر گازی پاناسونیک: تشخیص پیک جریان مستقیم(DC) بیرونی با مشکل روبرو شده است.

تعمیر و رفع کد خطای F99 کولر گازی پاناسونیک:

PCB بیرونی را بررسی کنید.

IPM (ترانزیستور قدرت) را تحقیق و بازرسی کنید.

کمپرسور کولر گازی پاناسونیک را بررسی و تعمیر کنید.

 

کدهای خطا کولر گازی کاست پاناسونیک

ارور E01 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E01 کولر گازی پاناسونیک: خطای دریافت کننده کنترل از راه دور

 

ارور E02 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E02 کولر گازی پاناسونیک: خطای انتقال دهنده کنترل از راه دور

 

ارور E03 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E03 کولر گازی پاناسونیک: خطا در واحد درونی که سیگنال از کنترل کننده از راه دور (مرکزی) دریافت می کند.

 

ارور E04 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E04 کولر گازی پاناسونیک: خطا در واحد درونی که سیگنال از واحد بیرونی دریافت می کند.

 

ارور E05 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E05 کولر گازی پاناسونیک: خطا در واحد درونی که سیگنال به واحد بیرونی ارسال می کنند.

 

ارور E06 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E06 کولر گازی پاناسونیک: واحد بیرونی در دریافت سیگنال های ارتباطی سریال از واحد داخلی ناموفق بوده است.

 

ارور E07 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E07 کولر گازی پاناسونیک: واحد بیرونی به واحد داخلی پیام عدم موفقیت فرستاده است.

 

ارور E08 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E08 کولر گازی پاناسونیک: خطای تنظیمات آدرس دهی دو نسخه ای واحد داخلی

 

ارور E09 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E09 کولر گازی پاناسونیک: بیش تر از یک تنظیم کنترل از راه دور دچار خطای اصلی شده است.

 

ارور E12 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E12 کولر گازی پاناسونیک: شروع تنظیم آدرس دهی خودکار هنگام تنظیم آدرس دهی خودکار در حال اجرا ممنوع شده است.

 

ارور E13 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E13 کولر گازی پاناسونیک: خطا در واحد داخلی که سیگنال به کنترلر از راه دور فرستاده است.

 

ارور E14 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E14 کولر گازی پاناسونیک: تکثیر واحد اصلی در Multi-Control همزمان (واحد بیرونی تشخیص داده شده)

 

ارور E15 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E15 کولر گازی پاناسونیک: آدرس دهی اتوماتیک هشدار می دهد. (ظرفیت خیلی کم)

 

ارور E16 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E16 کولر گازی پاناسونیک: آدرس دهی اتوماتیک هشدار می دهد. (ظرفیت بیش از حد)

 

ارور E18 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E18 کولر گازی پاناسونیک: ارتباطات نادرست در کنترل گروهی سیم کشی

 

ارور E20 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور E20 کولر گازی پاناسونیک: هیچ واحد داخلی متصل شده است.

 

کدهای خطا کولر گازی پاناسونیک CS-E7PKR

ارور H00 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H00 کولر گازی پاناسونیک: هیچ حافظه ای از مقدار خرابی وجود ندارد.

 

ارور H11 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H11 کولر گازی پاناسونیک: ارتباط واحدهای داخلی و بیرونی ساخته نشده است و مشکل دارد.

تعمیر و رفع کد خطای H11  کولر گازی پاناسونیک:

ترمینال سیم کشی داخلی / بیرونی را بررسی کنید.

PCB داخلی / بیرونی را بررسی کنید.

سیم کشی اتصال داخلی / بیرونی را بررسی کنید.

 

ارور H12 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H12 کولر گازی پاناسونیک: ظرفیت واحدهای داخلی ناهماهنگی دارد. ظرفیت واحد داخلی کلی بیش تر از محدودیت حداکثر یا کمتر از حداقل مجاز و یا تعداد واحد داخلی کمتر از دوتا است.

تعمیر و رفع کد خطای H12 کولر گازی پاناسونیک:

سیم کشی اتصال داخلی / بیرونی را بررسی کنید.

PCB داخلی / بیرونی را بررسی کنید.

جدول مشخصات و ترکیبات در کاتالوگ را بررسی کنید.

 

ارور H14 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H14 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای هوای داخلی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H14 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای هوای داخلی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است. کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا داخلی را بررسی کنید.

 

ارور H15 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H15 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای کمپرسور به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H15 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای کمپرسور مدار باز یا اتصال کوتاه شده است. کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا داخلی را بررسی کنید.

 

ارور H16 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H16 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیرعادی ترانسفورماتور جریان (CT) بیرونی به وقوع پیوسته است. ترانسفورماتور جریان یا کمپرسور دچار خطا شده است.

تعمیر و رفع کد خطای H16 کولر گازی پاناسونیک: PCB بیرونی یا کمپرسور خراب شده است و نیاز به تعمیر دارد.

 

ارور H23 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H23 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H23 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای مبدل حرارتی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است. کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا داخلی را بررسی کنید.

 

ارور H25 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H25 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی E-Ion داخلی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H25 کولر گازی پاناسونیک: E-Ion PCB را بررسی کنید.

 

ارور H27 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H27 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای هوا بیرونی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H27 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای هوا بیرونی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است. کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا بیرونی را بررسی کنید.

 

ارور H28 کولر گازی پاناسونیک

علت ارور H28 کولر گازی پاناسونیک: عملکرد غیر عادی سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H28 کولر گازی پاناسونیک: سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است. کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا بیرونی را بررسی کنید.

 

ارور f99 کولر گازی پاناسونیک

این کد به معنی "تشخیص پیک جریان مستقیم بیرونی" است. این کد معمولاً هنگامی رخ می دهد که قفل کمپرسور یا مشکلی در ماژول ترانزیستور برق وجود داشته باشد. لطفا سعی نکنید که خودتان آن را حل کنید. این موضوع نیاز به استفاده از تجهیزات حرفه ای دارد.

توجه: درصورت نیاز به تعمیر کولر گازی می‌توانید از نمایندگی مجاز تعمیرات کولرگازی پاناسونیک در تهران بهره‌مند شوید.


لینک های مرتبط با ارور کولر گازی پاناسونیک:

No votes yet.
Please wait...

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.