تعمیر هود رابیتس

تعمیر هود رابیتس

هود یکی از لوازم کاربردی در آشپزخانه است که با توجه به آپارتمانی بودن بیشتر خانه ها، نیاز به آن برای پخش نشدن بوی آن در کل خانه بسیار مهم است و روزانه از آن استفاده می شود و استفاده مکرر باعث آسیب می شود. برای تعمیر هود رابیتس از...

تحریریه آی پی امداد
12 آبان 1401

نمایندگی رابیتس

اینستاگرام آی پی امداد