ارور کولر گازی تراست

ارور کولر گازی تراست

کد خطای کولر گازی تراست

ارور کولر گازی تراست
ارور کولر گازی تراست

ممکن است کولرگازی تراست شما اروری بدهد و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشوید از همین رو در این مطلب از آی.پی امداد قصد داریم علت و نحوه رفع ارور کولر گازی تراست یا همان کد خطا کولر گازی تراست را به صورت کامل برای شما شرح دهیم درصورت امکان قطعه خراب در هر ارور را معرفی کنیم تا شما به راحتی و بدون نیاز به تعمیرکار مشکل کولر گازی خود را برطرف کنید.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به کولر گازی خود را حل کنید.

توجه: درصورت نیاز به تعمیر کولر گازی می‌توانید از نمایندگی مجاز تعمیرات کولرگازی تراست در تهران بهره‌مند شوید.


فهرست مطالبی که در این مقاله بیان می شود:

ارور کولر گازی تراست مدل TG

در بخش اول از ارورهای کولر گازی تراست به سراغ ارور کولر گازی تراست مدل TG می رویم. اگر کولر گازی شما دچار مشکل شده است ادامه مطلب از دست ندهید.

 

ارور E1 کولر گازی تراست

علت ارور E1 کولر گازی تراست: در چنین حالتی خطا به علت فشار بالاتر از حد مجاز روی کمپرسور ایجاد می شود و دلیل آن محافظت از کمپرسور در مقابل این فشار بیش از حد است.

رفع عیب کد خطای E1 کولر گازی تراست: در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به کمپرسور را بررسی بکنید و بعد از آن، کولرگازی را خاموش کنید و از تعمیرکار بخواهید که به محل بیاید و خطای کولرگازی تراست را رفع کند.

 

ارور E2 کولر گازی تراست

علت ارور E2 کولر گازی تراست: در این ارور ما با یخ زدگی یونیت داخلی مواجه هستیم و در واقع این ارور برای محافظت در برابر یخ زدگی این قسمت ایجاد می شود.

 

ارور E3 کولر گازی تراست

علت ارور E3 کولر گازی تراست: علت ایجاد این ارور فشار پایین تر از استاندارد بر روی کمپرسور می باشد و دستگاه برای محافظت از کمپرسور در مقابل این فشار پایین کد خطا را نمایش می دهد.

رفع عیب کد خطای E3 کولر گازی تراست: مقاومت کمپرسور با اهم متر بررسی شود.

 

ارور E4 کولر گازی تراست

علت ارور E4 کولر گازی تراست: دمای لوله تخلیه بیش از حد استاندارد بالا است و دستگاه این کد خطا را برای محافظت از کمپرسور نمایش می دهد.

 

ارور E5 کولر گازی تراست

علت ارور E5 کولر گازی تراست: ولتاژ ورودی به دستگاه برای کارکرد صحیح کمتر از حد استاندارد شده است و دستگاه به دلیل افت ولتاژ این کد خطا را نمایش می دهد.

رفع عیب کد خطای E5 کولر گازی تراست: ولتاژ را بررسی کنید، اگر ولتاژ در دستگاه های تکفاز کمتر از 180 ولت و در دستگاه های سه فاز کمتر از 342 ولت باشد، با افت ولتاژ مواجه هستیم.

 

ارور E6 کولر گازی تراست

علت ارور E6 کولر گازی تراست: ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی قطع شده است و سیگنال ایجاد نمی شود، سیگنال از طریق سیم ارتباطی ایجا می شود که در این خطا قطع شده است.

رفع عیب کد خطای E6 کولر گازی تراست: در چنین حالتی، بهتر است سیم کشی را بررسی کنید.

 

ارور F1 کولر گازی تراست

علت ارور  F1 کولر گازی تراست: در چنین حالتی با باز شدن یا کوتاه شدن سنسور محیطی (ترمیستور اتاق) واحد داخلی مواجه ایم.

رفع عیب کد خطای F1 کولر گازی تراست: سنسور چک شود.

 

ارور F2 کولر گازی تراست

علت ارور F2 کولر گازی تراست: در چنین حالتی با باز یا کوتاه شدن سنسور مسی (ترمیستور لوله) واحد داخلی مواجه هستیم.

رفع عیب کد خطای F2 کولر گازی تراست: در چنین حالتی، سنسور چک شود.

 

ارور F3 کولر گازی تراست

علت ارور F3 کولر گازی تراست: در چنین حالتی سنسور محیطی (ترمیستور اتاق) واحد خارجی کوتاه یا قطع شده است.

رفع عیب کد خطای F3 کولر گازی تراست: در چنین حالتی، بهتر است سنسور چک شود.

 

ارور F4 کولر گازی تراست

علت ارور F4 کولر گازی تراست: در چنین حالتی سنسور مسی (ترمیستور لوله) واحد خارجی قطع یا اتصال آن کوتاه شده است.

رفع عیب کد خطای F4 کولر گازی تراست: سنسور چک شود.

 

ارور H1 کولر گازی تراست

علت ارور H1 کولر گازی تراست: در چنین حالتی نگران نباشید، چون ارور تلقی نمی شود، بلکه در حالت یخ زدایی این کد در دستگاه نمایش داده می شود.

 

ارور H6 کولر گازی تراست

علت ارور H6 کولر گازی تراست: در چنین حالتی فن داخلی کولرگازی دچار سوءعملکرد شده است.

 

ارور کولر گازی تراست مدل TMFS48

کولر تراست مدل TMFS48 مدل دیگری از کولرهای گازی تراست است که ارور های زیر ممکن است در آن رخ بدهد. مطالب زیر را به دقت مطالعه کنید تا ارور کولر گازی تراست مدل TMFS48 را به راحتی بتوانید برطرف کنید.

ارور E1 کولر گازی تراست

علت ارور E1 کولر گازی تراست: دلیل بروز این ارور، قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور دمایی T1 می باشد.

رفع عیب کد خطای E1 کولر گازی تراست: سنسور چک شود.

 

ارور E2 کولر گازی تراست

علت ارور E2 کولر گازی تراست: دلیل بروز این ارور، قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور مسی T2 می باشد.

رفع عیب کد خطای E2 کولر گازی تراست: سنسور چک شود.

 

ارور E3 کولر گازی تراست

علت ارور E3 کولر گازی تراست: قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور T3 دلیل نمایش این کد خطا بر روی نمایشگر دستگاه می باشد.

رفع عیب کد خطای E3 کولر گازی تراست: سنسور چک شود.

 

ارور E6 کولر گازی تراست

علت ارور E6 کولر گازی تراست: در این ارور، در واحد خارجی خطایی ایجاد شده است.

رفع عیب کد خطای E6 کولر گازی تراست: چراغ های روی برد بررسی شود.

 

ارور کولر گازی تراست مدل TMSL

بخش آخر این مقاله مربوط به ارور کولر گازی تراست مدل TMSL است. این ارورها اسامی یکسانی با ارورهای دیگر مدل های کولر گازی تراست دارند اما اگر با دقت نگاه کنید متوجه خواهید شد که علت و نحوه تعمیر متفاوتی دارند. اگر کولر گازی مربوط شما خراب شده است اررورهای زیر را مطالعه کنید. احتملا خودتان قادر به تعمیر آن خواهید بود.

 

ارور E1 کولر گازی تراست

علت ارور E1 کولر گازی تراست: در این ارور، EPROM دچار سوءعملکرد شده است.

 

ارور E3 کولر گازی تراست

علت ارور کولر گازی تراست: در این ارور، موتور فن داخلی معیوب شده است.

 

ارور E4 کولر گازی تراست

علت ارور E4 کولر گازی تراست: جریان کمپرسور بالا رفته است و به دلیل بیشتر از حد استاندارد بودن جریان، دستگاه این ارور را به نمایش گذاشته است.

 

ارور E5 کولر گازی تراست

علت ارور E5 کولر گازی تراست: قطع یا اتصال کوتاه سنسور محیطی داخلی دلیل ایجاد این ارور است.

رفع عیب کد خطای E5 کولر گازی تراست: سنسور چک شود.

 

ارور E6 کولر گازی تراست

علت ارور E6 کولر گازی تراست: قطع یا اتصال کوتاه سنسور مسی داخلی دلیل ایجاد این ارور است.

رفع عیب کد خطای E6 کولر گازی تراست: سنسور چک شود.

 

ارور E7 کولر گازی تراست

علت ارور E7 کولر گازی تراست: قطع یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور دلیل ایجاد این ارور است.

رفع عیب کد خطای E7 کولر گازی تراست: سنسور چک شود.

 

ارور E9 کولر گازی تراست

علت ارور E9 کولر گازی تراست: قطع شدن سیم ارتباطی واحد داخلی و خارجی دلیل ایجاد این ارور است.

رفع عیب کد خطای E9 کولر گازی تراست: برای رفع این عیب سیم کشی باید بررسی شود.

 

توجه: درصورت نیاز به تعمیر کولر گازی می‌توانید از نمایندگی مجاز تعمیرات کولرگازی تراست در تهران بهره‌مند شوید.


لینک های مرتبط با ارور کولر گازی تراست:

No votes yet.
Please wait...

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.