ارور ماشین ظرفشویی زیمنس

ارور ماشین ظرفشویی زیمنس

کد خطای ماشین ظرفشویی زیمنس

ارور ماشین ظرفشویی زیمنس

ارور ماشین ظرفشویی زیمنس یا همان کد خطای ظرفشویی زیمنس موضوع مهمی است که هر روزه مشتریان نمایندگی تعمیرات زیمنس خواستار راهنمایی در این زمینه میباشند.هنگامی که ماشین ظرفشویی زیمنس ، دچار مشکلی می شود ، کد خطایی را برروی صفحه نمایشگرش نشان می دهد.شناختن این کدخطاها به شما تا حدودی کمک می کند که متوجه شوید ماشین ظرفشویی زیمنس شما ، در کدام قسمت دچار مشکل شده است تا نسبت به تعمیر آن اقدام کنید.

البته در تمامی موارد، پیشنهاد ما به شما این است که به طور سرخود دست به تعمیر ماشین ظرفشویی زیمنس خود نزنید و با نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین ظرفشویی زیمنس تماس بگیرید و این کار را به تعمیر کاری که در این زمینه
تخصص زیادی دارد بسپارید.
در این صورت این تعمیرکاران با سابقه ، در قبال تعمیر ماشین ظرف شویی زیمنس شما ، به شما یک ضمانت 6ماهه می دهند که اگر در طول این 6 ماه ، ماشین ظرفشویی زیمنس شما با مشکلی روبرو شد ، هزینه ای برای تعمیر آننپردازید.
در ادامه این مقاله ، انواع کدخطاهای مربوط به ماشین ظرفشویی زیمنس را بیان می کنیم .

کد خطای F01 ماشین ظرفشویی زیمنس

ارور ماشین ظرفشویی زیمنس
کد خطای ظرفشویی زیمنس

علت ارور F01 ماشین ظرفشویی زیمنس ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): زمانی که درب ماشین ظرفشویی به خوبی بسته نشود ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی
زیمنس ، نمایان می شود.

رفع ارور F01 ماشین ظرفشویی زیمنس : درب ماشین ظرفشویی زیمنس را به طور صحیح ببندید.

کد خطای F02 ماشین ظرفشویی زیمنس 

علت ارور F02 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):عملیات عرضه کردن آب در ماشین ظرف شویی زیمنس ، انجام نمی شود

رفع ارور F02 ماشین ظرفشویی زیمنس : فشار آب را بیشتر کنید.شلنگ وارد کننده آب را تمیز کنید تا مسدود نباشد.

کد خطای F03 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F03 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرفشویی زیمنس در قسمت تخلیه کردن آب ، دارای مشکلی باشد(در طول 10 دقیقه آب مخزن را خالی
نکند) ، این ارور برروی صفحه نمایشگرماشین ظرفشویی ، نمایان می شود.

رفع ارور F03 ماشین ظرفشویی زیمنس : فیلتر ماشین ظرف شویی زیمنس را تمیز کنید تا از مسدود نبودن آن مطمئن شوید.عملکرد پمپ تخلیه ماشین ظرف شویی زیمنس را چک کنید ، از آزاد بودن پروانه ی پمپ ، هنگام چرخش به سمت راست و چپ ، مطمئن شوید.
در صورت وجود مشکل در این قسمت ، اقدام به تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرف شویی زیمنس ، کنید.

کد خطای F04 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F04 ماشین ظرفشویی اسنوا  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):در صورت نشتی آب ، در ماشین ظرف شویی زیمنس ، این ارور را بر روی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی مشاهده خواهید کرد.

رفع ارور F04 ماشین ظرفشویی اسنوا :شلنگ ورودی آب را بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.در صورت سالم نبودن ، اقدام به تعویض آن کنید.

کد خطای F16 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F16 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر درب کشویی ماشین ظرفشویی زیمنس ، بسته نشده باشد ، برنامه شستشوی ظروف آغاز نمی شود.
در این صورت ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس ، پدید می آید.

رفع ارور F16 ماشین ظرفشویی اسنوا :درب کشویی ماشین ظرف شویی زیمنس را ببندید.برنامه شستشوی ظروف را دوباره اجرا کنید.

کد خطای F17 ماشین ظرف شویی زیمنس

علت ارور F17 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر زمان مصرف آب ، به دلیل عوامل زیر بیش از حد باشد :
بسته شدن شیر آب ماشین ظرف شویی زیمنس مسدود شدن فیلتر شیر ورودی آب ماشین ظرف شویی زیمنس  این ارور برروی ماشین ظرف شویی زیمنس ، نمایان می شود.

رفع ارور F17  ماشین ظرفشویی زیمنس :شیر آب ماشین ظرف شویی زیمنس را باز کنید.تمیز کردن فیلتر شیر ورودی آب ماشین ظرف شویی زیمنس .

کد خطای F18 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت F18 ارور ماشین ظرفشویی اسنوا  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر مدت زمان تخلیه آب در ماشین ظرف شویی زیمنس ، به دلیل عوامل زیر ، بیش از حد مجاز باشد:

 1. ناسالم بودن و یا مسدود بودن پمپ تخلیه آب ماشین ظرف شویی زیمنس
 2. مسدود بودن سوئیچ مربوط به فشار آب ماشین ظرف شویی زیمنس
 3. کارنکردن درست کنترلر سطح آب ماشین ظرف شویی زیمنس

شما این ارور را برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس ، مشاهده خواهید کرد.

رفع ارور F18 ماشین ظرفشویی اسنوا :پاکسازی پمپ تخلیه ماشین ظرف شویی زیمنس پاکسازی سوئیچ فشار آب ماشین ظرف شویی زیمنس

کد خطای F19 ماشین ظرف شویی زیمنس

علت F19 ارور ماشین ظرفشویی اسنوا  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر زمان برای گرم شدن آب ماشین ظرف شویی زیمنس ، به دلیل عوامل زیر ، بیش از حد مجاز باشد:

 • کار نکردن سیستم گرمایشی ماشین ظرف شویی زیمنس
 • پائین بودن ولتاژ در شبکه ماشین ظرف شویی زیمنس

رفع ارور F19 ماشین ظرفشویی اسنوا :بررسی عملکرد بخاری و سیستم های مربوط و متصل به آن ، در ماشین ظرفشویی زیمنس

کد خطای F20 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F20 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرفشویی زیمنس شما ، به دلیل یکی از عوامل زیر ، دارای حرارت غیر منتظره و ناگهانی باشد :

 • خراب بودن سنسور دمای(NTC) مربوط به ماشین ظرف شویی زیمنس
 • خراب بودن رله TEN ماشین ظرف شویی زیمنس

این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس قابل مشاهده می شود.

کد خطای F21 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F21 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرفشویی زیمنس شما به یکی از دلایل زیر ، در قسمت موتور، دارای سوء مدیریت باشد و چرخ دنده ماشین ظرف شویی زیمنس نچرخد:

 • اتصال کوتاه TRIAC ها در ماشین ظرف شویی زیمنس
 • خراب بودن رله معکوس در ماشین ظرف شویی زیمنس

این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس قابل مشاهده می شود.

کد خطای F22 ماشین ظرف شویی زیمنس

علت ارور F22 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرفشویی زیمنس شما به یکی از دلایل زیر ، در قسمت سنسور دما ، دارای مشکلی باشد :

 • اتصال کوتاه سنسور دما در ماشین ظرفشویی زیمنس
 • عملکرد نادرست سنسور دما در ماشین ظرف شویی زیمنس

این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس قابل مشاهده می شود.

کد خطای F23 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F23 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرف شویی زیمنس شما به یکی از دلایل زیر ، آکوستوپ آن فعال شده باشد :

 • جمع شدن آب در ماشین ظرف شویی زیمنس
 • شکستگی زنجیرهای اتصال در ماشین ظرف شویی زیمنس

این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس قابل مشاهده می شود.

رفع ارور F23 ماشین ظرفشویی زیمنس :بررسی کردن سیستم آب در ماشین ظرفشویی زیمنس و اطمینان حاصل کردن از عدم نشتی

 • بررسی آکوستوپ در ماشین ظرف شویی زیمنس
 • بررسی مدارهای اتصال در ماشین ظرف شویی زیمنس جهت بازکردن آن

کد خطای F25 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F25 ماشین ظرفشویی زیمنس و رفع ارور F25 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):

اگر ماشین ظرفشویی زیمنس شما به یکی از دلایل زیر ، در قسمت سوئیچ سنسور حساسیت دچار مشکل شود:

 • شکستن سوئیچ فشار در ماشین ظرفشویی زیمنس
 • مسدود شدن پمپ تخلیه آب در ماشین ظرفشویی زیمنس

این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس قابل مشاهده می شود.

کد خطای F26 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F26 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرف شویی زیمنس شما به یکی از دلایل زیر ، در عملکرد سوئیچ فشار ، دچار مشکل شود :

 • از بین رفتن پمپ آب در ماشین ظرف شویی زیمنس
 • لغو شدن برنامه انتخابی در ماشین ظرف شویی زیمنس
 • مسدود شدن درب ماشین ظرف شویی زیمنس
 • مسدود شدن نشانگر در ماشین ظرف شویی زیمنس

این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس قابل مشاهده می شود.

رفع ارور F26 ماشین ظرفشویی اسنوا :ON/OFF را فشار دهید.بررسی عملکرد سنسور فشار در ماشین ظرفشویی زیمنس چک کردن زنجیر اتصال ، جهت اطمینان از باز بودن آن

کد خطای F27 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F27 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر ماشین ظرف شویی زیمنس شما دچار خطای تنظیم سنسور فشار شود ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس ، نمایان می شود.

رفع ارور F27 ماشین ظرفشویی زیمنس :

 • بررسی سیم کشی ماشین ظرفشویی زیمنس جهت اطمینان از درستی آن
 • بررسی سوئیچ فشار ماشین ظرف شویی زیمنس جهت اطمینان از درستی آن

کد خطای F28 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F28 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):

اگر ماشین ظرفشویی زیمنس شما ، دچار خرابی در قسمت سنسور جریان آب شود ،این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی زیمنس ، نمایان می شود.

رفع ارور F28 ماشین ظرفشویی اسنوا :

 • بررسی سنسور جریان آب در ماشین ظرف شویی زیمنس جهت اطمینان از درستی آن
 • بررسی سیم کشی ماشین ظرف شویی زیمنس جهت اطمینان از درستی آن

کد خطای F29 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F29 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر در ماشین ظرفشویی زیمنس ، به دلیل یکی از عوامل زیر جریان آب در سنسور جریان ، شناسایی نشود:

 • بسته شدن شیر آب در ماشین ظرف شویی زیمنس
 • مسدود شدن فیلتر ورودی آب در ماشین ظرفشویی زیمنس
 • توقف سوئیچ سنسور فشار در ماشین ظرفشویی زیمنس

این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس قابل مشاهده می شود.

رفع ارور F29 ماشین ظرفشویی اسنوا :

 • باز کردن شیر آب در ماشین ظرفشویی زیمنس
 • بررسی قطعات در ماشین ظرفشویی زیمنس جهت اطمینان حاصل کردن از درستی آن
 • بررسی سیم های برق در ماشین ظرفشویی زیمنس

کد خطای F31 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور F31 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر در ماشین ظرف شویی زیمنس ، به دلیل یکی از عوامل زیر حدأکثر سطح آب ، بیش از حد باشد:

 • مسدود شدن پمپ در ماشین ظرفشویی زیمنس
 • مسدود شدن شلنگ تخلیه در ماشین ظرفشویی زیمنس
 • عملکرد نامناسب شیر مغناطیسی در ماشین ظرفشویی زیمنس

این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس قابل مشاهده می شود.

رفع ارور F31 ماشین ظرفشویی زیمنس

 • چک کردن پمپ در ماشین ظرف شویی زیمنس جهت اطمینان از عملکرد درست آن
 • چک کردن دریچه های مربوط به تأمین آب در ماشین ظرف شویی زیمنس
 • چک کردن سوئیچ فشار در ماشین ظرف شویی زیمنس
 • چک کردن سیم کشی در ماشین ظرف شویی زیمنس

کد خطای E19 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E19 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):
اگر در قسمت بورد ماشین ظرفشویی زیمنس ، مشکلی ایجاد شده باشد ، این ارور بر روی صفحه نمایش ماشین
ظرفشویی پدیدار می شود.

کد خطای E04 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E04 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر در قسمت رله ایمنی المنت ماشین ظرف شویی زیمنس ، مشکلی ایجاد شده باشد ، این ارور بر روی صفحه نمایش ماشین ظرف شویی پدیدار می شود.

کد خطایE00 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E00 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر در ماشین ظرف شویی زیمنس این کد خطا نمایش داده شود ، نشان دهنده این است که باید دستگاه را ریست کنید.

کد خطای E01 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E01 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر در ماشین ظرفشویی زیمنس پمپ عملکرد درستی نداشته باشد و یا مسدود شده باشد ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E02 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E02 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر در ماشین ظرفشویی زیمنس ، المنت و یا رله بورد خراب شده باشد ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E03 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E03 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر در ماشین ظرف شویی زیمنس ،رله کمکی که وظیفه گرم کردن المنت را برعهده دارد خراب شود ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E06 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E06 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر در ماشین ظرفشویی زیمنس ، سنسور سالن دچار خرابی شده باشد ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E07 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E07 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر ماشین ظرف شویی زیمنس ، در قسمت فن خشک کن دچار مشکل شود ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E08 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E08 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرفشویی زیمنس ، در قسمت گرم کردن آب دچار مشکل شود و افت ولتاژ را به همراه داشته باشد این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E09 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E09 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر ماشین ظرف شویی زیمنس ، در قسمت المنت و رله بورد و سیم کشی دچار مشکل شود ، این ارور برروی
صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E10 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E10 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرفشویی زیمنس ، در قسمت سیستم زئولیت والمنت و سیم کشی دچار مشکل شود ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E11 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E11 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر ماشین ظرف شویی زیمنس ، در قسمت سنسور دما دچار مشکل شود ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E25 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E25 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر در ماشین ظرف شویی زیمنس ، پمپ تخلیه دچار خرابی و یا نشت آب شود ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E21 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E21 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ):اگر در ماشین ظرفشویی زیمنس ، هیت پمپ دچار گرفتگی شود، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E22 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E22 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر در ماشین ظرفشویی زیمنس ، پمپ آب دچار گرفتگی شود و فیلتر آن مسدود شده باشد ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

کد خطای E24 ماشین ظرفشویی زیمنس

علت ارور E24 ماشین ظرفشویی زیمنس  ( در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس ): اگر در ماشین ظرفشویی زیمنس ، شلنگ خروجی مسدود شده باشد و یا پیچ خورده باشد ، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرفشویی زیمنس پدیدار می شود.

در تمامی این موارد ، با نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی زیمنس ، جهت تعمیر و تعویض قطعات معیوب تماس بگیرید .

همچنین خاطر نشان میشویم برای ارتباط با نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی زیمنس میتوانید از خدمات آی.پی امداد بهره مند شوید .

No votes yet.
Please wait...

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.