دستگاه بخور سرد بهتر است یا گرم؟

دستگاه بخور سرد بهتر است یا گرم؟

مشکلات پوستی تنها در اثر کاهش رطوبت هوا ایجاد میشوند و افزایش رطوبت هوا میتوان آن ها را تا حد زیادی بهبود ببخشد و این کار تنها از عهده دستگاه بخور سرد و گرم بر می آید. اگر مدتهاست قصد خرید دستگاه بخور دارید اما بین انتخاب نوع گرم...

تحریریه آی پی امداد
12 مرداد 1402

راهنمای خرید دستگاه بخور