021-58941 تماس
Logo
logo logo نمایندگی تعمیرات کولر گازی آکسون با ما در تماس باشید 021-58941 021-88959591 021-26154968 021-22729703 021-44840509 021-77170036 021-66715774

ارور کولر گازی آکسون

ارور کولر گازی آکسون
ارور کولر گازی آکسون
comment

دیدگاه و تجربیات شما برای ما ارزشمند است!

شما می توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای همین مقاله به گفتمان آنلاین با تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربران بپردازید.

ارسال دیدگاه

مقاله ارور کولر گازی آکسون به شما و تعمیرکاران نمایندگی آکسون کمک می کند که سریع تر به مشکل ایجاد شده در کولر گازی آکسون پی ببرید. در این مقاله فهرستی از کدهای خطا برای چندین مدل از کولر گازی آکسون توسط نمایندگی تعمیرات کولر گازی آکسون در آی پی امداد لیست شده است تا شما با مشاهده هر کدام از این کدهای خطا بر روی کولر گازی آکسون خود متوجه علت خطا و روش رفع ارور کولر گازی آکسون خود شوید.

با استفاده از خدمات آی پی امداد می توانید تا 75% در هزینه تعمیرات کولر گازی آکسون صرفه جویی داشته باشید.

این مقاله برای شما آماده شده است تا از این طریق بتوانید:

  • تمام ایرادات ممکن در کولر گازی آکسون را بشناسید.
  • در صورت بروز این خطاها بهترین تصمیم را بگیرید.
  • در صورت عدم آگاهی ممکن است با تصمیم اشتباه ایراد وارد شده را بدتر کنید.

در ادامه با ما در آی پی امداد همراه بمانید.

ارور کولر گازی آکسون

ارور کولر گازی آکسون هشدار خود را با بوق بلند اعلام می کند. برای هر ارور، یک توضیح کوتاه از علت خرابی و نوع خرابی وجود دارد. امید است که این مقاله در پیدا کردن علت خرابی و روش تعمیر کولر گازی آکسون به شما کمک کند.

در ادامه مجموع کدهای خطای کولر گازی آکسون را با هم مرور می کنیم:

کدهای خطای کولر گازی آکسون علت ارور کولر گازی آکسون
00 کولر گازی آکسون عملکرد عادی از خود نشان می دهد.
A1 خطا در داخل PCB کولر گازی آکسون رخ داده است.
A3 پمپ تخلیه عملکرد غیرعادی از خود نشان می دهد.
A5 ضد یخ (خنک کننده) / مبدل حرارتی گرما بیش از حد (گرمایشی) در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.
A6 موتور فن داخلی و تهویه کننده هوا عملکرد غیرعادی از خود نشان می دهند.
C4 و C5 ترمیستور مبدل حرارتی در اولین یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه / مدار باز شده است.
C6 ترمیستور مبدل حرارتی در دومین یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه / مدار باز شده است.
C7 سوئیچ محدود کننده در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.
C9 ترمیستور اتاق در یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.
E1 PCB در یونیت بیرونی کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
E3 حفاظت فشار بالا در اسپلیت آکسون دچار مشکل شده است.
E4 حفاظت فشار پایین در اسپلیت آکسون دچار مشکل شده است.
E5 موتور کمپرسور قفل شده است./ کمپرسور بیش از حد بارگذاری شده است.
E6 راه اندازی کمپرسور در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
E7 موتور فن DC در یونیت بیرونی کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
E8 ورودی AC در کولر گازی آکسون جریان بیش از حد دارد.
E9 دریچه چهار راه کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
F3 گرمای بیش از حد لوله تخلیه در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.
F6 گرمای بیش از حد در مبدل حرارتی کولر گازی آکسون مشکل ایجاد کرده است.
H0 سیستم سنسور کمپرسور در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
H3 سوئیچ فشار بالا در کولرگازی آکسون دچار مشکل شده است.
H6 تشخیص فیدبک کمپرسور در کولرگازی آکسون با خطا روبرو شده است.
H7 موتور فن بار بیش از حد / جریان بیش از حد دارد و سنسور کولرگازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
H8 سنسور جریان AC در کولرگازی آکسون دچار خطا شده است.
E01 به تنظیم مجدد دستی در کولرگازی آکسون نیاز دارد.
E02 کمپرسور 1 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)
E03 کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)
E04 کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)
E05 کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)
E06 کمپرسور 1 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.
E07 کمپرسور 2 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.
E08 کمپرسور 3 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.
E09 کمپرسور 4 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.
E10 کمپرسور 1 قطع شده است و مبرد کولرگازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
E11 کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
E12 کمپرسور 3 در کولرگازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
E13 کمپرسور 4 در کولرگازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
E14 سنسور اتاق در اسپلیت آکسون اتصال کوتاه شده است.
E15 سنسور اتاق در اسپلیت آکسون مدار باز شده است.
E16 سنسور کویل داخلی 1 اتصال کوتاه شده است.
E17 سنسور کویل در یونیت داخلی 2 اتصال کوتاه شده است.
E18 سنسور کویل در یونیت داخلی 3 اتصال کوتاه شده است.
E19 سنسور کویل در یونیت داخلی 4 اتصال کوتاه شده است.
E20 سنسور کویل داخلی 1 مدار باز شده است.
E21 سنسور کویل داخلی 2 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
E22 سنسور کویل داخلی 3 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
E23 سنسور کویل داخلی 4 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
E24 سنسور کویل در یونیت بیرونی 1 کولر گازی آکسون اتصال کوتاه شده است.
E25 سنسور کویل در یونیت بیرونی 2 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.
E26 سنسور کویل در یونیت بیرونی 3 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.
E27 سنسور کویل در یونیت بیرونی 4 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.
E28 سنسور کویل در یونیت بیرونی 1 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
E29 سنسور کویل در یونیت بیرونی 2 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
E30 سنسور کویل در یونیت بیرونی 3 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
E31 سنسور کویل در یونیت بیرونی 4 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
E32 یخ از کمپرسور 1 در کولرگازی آکسون جدا شده است.
E33 یخ از کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون جدا شده است.
E34 یخ از کمپرسور 3 در کولرگازی آکسون جدا شده است.
E35 یخ از کمپرسور 4 در کولرگازی آکسون جدا شده است.

تشخیص خطای کولر گازی آکسون توسط کنترل کننده سیمی (MC301)

کد ارور کولر گازی آکسون علت کد ارور کولر گازی آکسون
E0 سیستم کولر گازی آکسون عملکرد نادرستی از خود نشان می دهد.
E1 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است.(دمای تخلیه TH1 با مشکل روبرو شده است.)
E2 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (کویل ورودی TH2 با مشکل روبرو شده است.)
E3 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است.(کویل TH3 با مشکل روبرو شده است.)
E4 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است.(کویل ورودی TH4 با مشکل روبرو شده است.)
E5 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است.(کویل وسطی TH5 با مشکل روبرو شده است.)
E6 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است.(کویل ورودی TH6 با مشکل روبرو شده است.)
E7 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است.(کویل وسطی TH7 با مشکل روبرو شده است.)
E8 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است.(دمای هوای محیط TH8 با مشکل روبرو شده است.)
E9 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است.(کویل خروجی TH9 با مشکل روبرو شده است.)
EA سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(خروجی خنک کننده TH10 با مشکل روبرو شده است.)
EB سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (مکش خنک کننده TH11 با مشکل روبرو شده است.)
EC سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (مکش TH12 با مشکل روبرو شده است.)
EF اسپلیت آکسون اضطراری اجرا کرده است.
F0 ذخیره سازی در یونیت بیرونی کولر گازی عملکرد نادرستی دارد.
F1 سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(کویل ورودی در یونیت داخلی کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.)
F2 سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. ( کویل وسطی در یونیت داخلی کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.)

جلوگیری از بروز ارور و کد خطای کولر گازی آکسون

یکی از دغدغه های بسیاری از مصرف کنندگان کولر گازی آکسون این است که چگونه می توانند از بروز این کدهای خطا و ارورها در دستگاه خود جلوگیری نمایند. یکی از مهمترین خدماتی که می تواند به افزایش عمر مفید اسپلیت و عدم نمایش کد خطای کولر گازی آکسون کمک نماید، انجام سرویس های دوره ای کولر گازی به صورت منظم می باشد. به طور کلی طی فرآیند سرویس کولر گازی آکسون کلیه ایرادات و خطاهای جزئی برطرف شده و دستگاه به کارکرد اولیه خود بازمی گردد. نمایندگی تعمیرات کولر گازی آکسون در آی پی امداد می تواند در زمینه سرویس و عیب یابی کولر گازی آکسون خدمات مناسبی را به مشتریان خود ارائه دهد.

نتیجه گیری درمورد ارور کولر گازی آکسون

مدل های متفاوت کولر گازی آکسون در بازار کشورهای مختلف در جهان و ایران ورود پیدا کرده است. اگر خطایی در کولر گازی آکسون رخ دهد، ارور بر روی صفحه نمایش اسپلیت آکسون ظاهر می شود. تمام کدهای خطای کولر گازی آکسون در لیست بالا موجود است و علت خطا و نحوه تعمیر نیز برای هر ارور ذکر شده است.

در صورت خراب شدن کولر گازی آکسون یا مواجه شدن با ارور کولر گازی آکسون و نیاز به تعمیر اسپلیت آکسون با آی پی امداد به عنوان نمایندگی تعمیرات کولرگازی آکسون تماس بگیرید و تعمیر اسپلیت آکسون خود را به تعمیرکاران آی پی امداد بسپارید. تعمیرکاران نمایندگی کولر گازی آکسون با کمترین هزینه و با بالاترین کیفیت تعمیر اسپلیت آکسون شما را انجام می دهند. آی پی امداد آماده خدمت رسانی 24 ساعته، شبانه روزی و VIP به شما در تمامی نقاط تهران است.

توجه: درصورت نیاز به تعمیر کولر گازی آکسون می‌توانید از تعمیرگاه مجاز و مرکزی تعمیرات کولر گازی آکسون در تهران بهره‌مند شوید.

 

0 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست