ارور ماشین ظرفشویی مجیک

ارور ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای ظرفشویی مجیک

ارور ماشین ظرفشویی مجیک

ارور ماشین ظرفشویی مجیک یا همان کد خطای ظرفشویی مجیک را همراه با دلایل ارور و عیب یابی برای شما عزیزان شرح داده ایم تا چنانچه نیازمند تعمیر ظرفشویی مجیک شدید بدون استفاده از خدمات نمایندگی تعمیرات مجیک تا حدودی بتوانید رفع عیب نمایید .

کد خطای ظرفشویی مجیک
کد خطای ظرفشویی مجیک

گاهی پیش می آید در هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی، دچار خطا و ارور میشود و دستگاه قادر به ادامه کار نمی باشد. هر اروری که رخ میدهد یک مفهوم و در نتیجه یک راه کار دارد که حتی در منزل هم میتوانید با استفاده از این راه کارها به تنهایی ماشین ظرف شویی خود را درست کنید. پس در این مقاله میخواهیم ارورهای مربوط  به ماشین ظرف شویی مجیک را مورد بررسی قرار دهیم تا با استفاده از راهکارهای زیر برای هر ارور از خرابی دستگاه خود جلوگیری کنید.

شما عزیزان برای مشاهده راهنمای استفاده فارسی ماشین ظرفشویی مجیک و استفاده از خدمات نمایندگی تعمیرات ظرفشویی مجیک میتوانید کلیک نمایید .

  کد خطای E1 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e1 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور E1 ماشین ظرف شویی مجیک

زمانیکه درب ماشین ظرفشویی بیش از 10 دقیقه باز بماند این ارور روی صفحه نمایشکر می آید.

رفع ارور e1 ماشین ظرف شویی مجیک

با بستن درب ماشین ظرفشویی این ارور برطرف می شود.

  کد خطای E2 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e2 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور e2 ماشین ظرف شویی مجیک

این ارور زمانی رخ می دهد که آب به خوبی برای شستشوی ظروف تامین نشود و یا از طرفی دیگر میتواند مربوط به خرابی پمپ ماشین ظرف شویی باشد.

رفع ارور e2 ماشین ظرف شویی مجیک

اینگونه خرابی مربوطه به جت پمپ می باشد که آب را به خوبی نمیتواند تامین کند که با درست کردن جت پمپ خطای مربوط به تامین اب درست می شود.از طرفی با چک کردن و درست کردن مدار برد اصلی موتور نیز درست خواهد شد.

 کد خطای E3  ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e3 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

  علت ارور e3 ماشین ظرف شویی مجیک

این ارور از عدم تخلیه آب می باشد. زمانیکه ماشین ظرف شویی به خوبی آب را نتواند تخلیه کند این ارور نیز رخ میدهد.

  رفع ارور e3 ماشین ظرف شویی مجیک

عدم تخلیه پمپ، خرابی پمپ تخلیه می باشد که بهتر است مقامت آن در ابتدا بررسی شود و یا میتواند به دلیل خرابی از مدار برد الکترونیک باشد.

  کد خطای E4 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e4 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

  علت ارور E4 ماشین ظرف شویی مجیک

این خطا میتواند به دو دلیل باشد. یکی عدم تامین آب گرم که در واقع آب گرم درون ماشین ظرف شویی نمی آید و دوم رسیدن دمای ورودی آب به بالای 85 درجه.

رفع ارور e4 ماشین ظرف شویی مجیک

بررسی ورودی آب دستگاه چون ممکن است ورودی آب گرم پوشیده شده باشد و یا بر اثر گیر کردن آشغال از آمدن آب گرم جلوگیری شده باشد و یا میتواند خرابی از هیتر باشد که باید مقدار مقاومت المنت را بررسی کرده و در صورت سوخته شدن آن را تعویض کرد. همچنین به وسیله یک اهم سنج مقدار اهم ترموستات چک شود در این صورت خرابی از برد الکترونیک می باشد.

 کد خطای E5 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e5 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور e5 ماشین ظرف شویی مجیک

این خطا مربوط به خرابی هیتر برای دمای مناسب آب می باشد که در صورت خرابی آن دمای آب به خوبی تنظیم نمی گردد.

رفع ارور e5 ماشین ظرف شویی مجیک

مقدار اهم المنت بررسی شود چون ممکن است سوخته باشد، سنسور هم مورد بررسی قرار گرفته شود و اهم آن هم بررسی شود که متوجه میشویم خرابی از مدار برد می باشد.

  کد خطای E6 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e6 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور e6 ماشین ظرف شویی مجیک

علت این خطا آسیب دیدن موتور اصلی ماشین ظرف شویی است که در این صورت دستگاه روشن نخواهد شد.

رفع ارور e6 ماشین ظرف شویی مجیک

در ابتدا روتور داخل پمپ جت را بررسی کنید چون ممکن است ایراد از پمپ جت باشد که به موتور آسیب زده است اگر ایراد از پمپ جت نبود ممکن برد اصلی دستگاه خراب شده باشد که در این صورت باید به یک تکنسین نشان داد.

 کد خطای E7  ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e7 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور e7 ماشین ظرف شویی مجیک

این خطا به معنای خرابی برد الکترونیک می باشد.

رفع ارور e7 ماشین ظرف شویی مجیک

هنگامیکه برد الکترونیک خراب میشود یعنی مدار برد فرمان آسیب دیده است که باید بررسی شود.

 کد خطای E8 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e8 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور e8 ماشین ظرف شویی مجیک

این ارور هم مانند ارور E6 میتواند از خراب شدن موتور اصلی ماشین ظرف شویی باشد.

رفع ارور e8 ماشین ظرف شویی مجیک

همانند ارور E6 باید موارد فوق مورد بررسی قرار گیرد.

 کد خطای E10  ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای e10 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور e10 ماشین ظرف شویی مجیک

این خطا به دلیل عدم شبکه ارتباطی می باشد.

رفع ارور e10 ماشین ظرف شویی مجیک

ارتباط بین برد اصلی و پنل چک شود چون ممکن است قطع شده باشد. سیم کشی دستگاه به خوبی و با دقت چک شود و در نهایت مدار نیز چک و بررسی شود.

 کد خطای F1 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای f1 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور f1 ماشین ظرف شویی مجیک

این خطا مربوط به جریان سنج و یا فلوسنج می باشد که به معنی آن است که جریان به خوبی در سیستم برقرار نشده است.

رفع ارور f1 ماشین ظرف شویی مجیک

جریان مدار به خوبی مورد بررسی قرار گرفته شود چون ممکن است جریان در قسمتی قطع شده باشد.

  کد خطای F2 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای f2 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور f2 ماشین ظرف شویی مجیک

این خطا کافی نبودن مقدار آب را نشان میدهد که به مقدار مناسب و کافی آب به داخل دستگاه نمی رسد و یا همان خطای هیدروستات است.

رفع ارور f2 ماشین ظرف شویی مجیک

هیدروستات دارای پایه هایی است که در صورتیکه مقاومت صحیحی نداشته باشند باعث این ایراد می شود، پس ابتدا مقاومت پایه های هیدروستات را بررسی کنید.

  کد خطای F3 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای f3 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور ماشین ظرف شویی مجیک

این خطا مربوط به نشتی آب است، ممکن است زمانیکه فشار آب زیاد باشد نشتی آب رخ دهد. یا ممکن است نشتی آب از طریق شیر برقی باشد.

رفع ارور ماشین ظرف شویی مجیک

سنسور نشتی آب بررسی شود و در صورت خرابی با تعمیر کردن آن نیز خطا رفع میشود، اگر ایراد از آن نبود سیم کشی دستگاه چک شود.

 کد خطای F4 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای f4 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور f4 ماشین ظرف شویی مجیک

زمانیکه دمای ورودی آب به بالاتر از 85 درجه برسد این خطا روی صفحه می آید.

رفع ارور f4 ماشین ظرف شویی مجیک

طبق خطای E4 ورودی ها مورد بررسی قرار گرفته شود.

 کد خطای F5 ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای f5 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور f5 ماشین ظرف شویی مجیک

در صورتیکه دمای آب از حد مجاز کمتر باشد اروری رخ میدهد و نشان دهنده کم بودن دمای آب است.

رفع ارور f5 ماشین ظرف شویی مجیک

مقاومت هیتر یا همان المنت بررسی شود و در صورت سوختن با تعویض آن خطا از بین می رود و یا ممکن است سنسور ایراد داشته باشد که با اهم متر مقدار آن بررسی شود.

کد خطای F6  ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای f6 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور f6 ماشین ظرف شویی مجیک

زمانیکه فشار آب زیاد باشد و یا از شیر برقی نشتی باشد این اخطار رخ میدهد.

رفع ارور f6 ماشین ظرف شویی مجیک

در این حالت تنها شیر برقی میتواند خراب باشد که با بررسی و چک کردن آن خطا رفع می شود.

 کد خطای Dr ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای dr یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور dr ماشین ظرف شویی مجیک

زمانیکه درب دستگاه باز باشد این خطا روی صفحه نمایشگر مشاهده می شود.

رفع ارور dr ماشین ظرف شویی مجیک

با بستن درب ماشین ظرف شویی این خطا رفع می شود.

 کد خطای Ts ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای ts یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور ts ماشین ظرف شویی مجیک

زمانیکه در ترمیستور اتصال کوتاه ایجاد شود خطای Ts نمایش داده میشود.

رفع ارور ts ماشین ظرف شویی مجیک

در ابتدا مقاومت ترمیستور را چک و بررسی کنید و در صورتیکه مشکلی نداشت ایراد از خرابی مدار برد می باشد.

 کد خطای TO ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای t0 یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور TO ماشین ظرف شویی مجیک

زمانیکه ترمیستور خراب و یا به طور کامل قطع باشد باید به وجود آمدن این خطا می شود.

رفع ارور TO ماشین ظرف شویی مجیک

ترمیستور باید به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته شود همچنین مدار برد هم چک شود.

 کد خطای to ماشین ظرفشویی مجیک

کد خطای to یا همان ارور ماشین ظرفشویی مجیک را برای شما عزیزان همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور to  ماشین ظرف شویی مجیک

زمانیکه مدار برد الکترونیک خراب باشد این خطا داده می شود.

رفع ارور to ماشین ظرف شویی مجیک

یک فیش قرمز رنگ در برد قرار دارد که زمانیکه آن فیش قطع باشد این خطا رخ می دهد.

 

امیدواریم با استفاده از معرفی خطاها و راه کارهایی که برای هر کدام برای رفع خطا گفته شد ارورهایی که در ماشین ظرف شویی مجیک رخ میدهد به راحتی و در کوتاه ترین زمان بررسی و رفع شود.

برای تعمیر ظرفشویی برندهای مختلف میتوانید از خدمات آی.پی امداد بهره مند شوید .

Rating: 3.8/5. From 4 votes.
Please wait...

15 دیدگاه

 • مصطفی

  ممنون از راهنایی شما ،،،

  No votes yet.
  Please wait...
 • محرابی

  ممنون از راهنمایی،خیلی موثر بود،

  No votes yet.
  Please wait...
 • مهرداد یکتا

  سلام دستگاه ماشین ظرفشوئی 1102 گرفتم اب و برق دستگاه وصل است زمان کار بعد از یک دقیقه زمانی که دستگاه شروع به اب پاشی میکنه ارور f1 رو میده دلیلش چیست ممنون

  No votes yet.
  Please wait...
 • باقر کرم زاده

  سلام Eroor. F8درماشین ظرفشویی مجیک چه خطایی هستش ؟لطفا راهنمایی کنید

  Rating: 2.9/5. From 8 votes.
  Please wait...
 • یوسف تشکری راد

  سلام
  ارور f8 در دستگاه مجیک چه نوع خطای هستش این کد تو سایت تعریف نشده؟

  Rating: 3.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
 • ناشناس

  سلام
  لطفا علت ارور f8 در ماشین ظرفشویی مجیک رو بفرمایید

  Rating: 3.7/5. From 3 votes.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ف موتور و تاخو ظرفشویی مجیک شما مشکل دارد .

   Rating: 4.0/5. From 1 vote.
   Please wait...
  • ناشناس

   سلام جناب ارور f8 درست شد؟ هزینه چقدر شد؟ظرفشویی منم همین ارور را میده

   No votes yet.
   Please wait...
  • بهروز

   سلام
   علت ارور f8در ماشين ظرفشويي مجيك چيه موتور سالم تاخو هم نداره

   Rating: 4.0/5. From 1 vote.
   Please wait...
 • ارشیا کاظمی

  سلام ارور f1چطور رفع کنیم

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، علت ارور f1 ظرفشویی مجیک مربوط به جریان مدار میباشد که باید توسط تعمیرکار ظرفشویی مجیک در محل عیب یابی شود .

   No votes yet.
   Please wait...
 • شبنم

  سلام، ماشین من حین کار کردن متوقف شد و ارور dr داد، و تخلیه آب انجام نشد، درب ماشین هم کاملا بسته‌س، ممنون میشم راهنمایی کنید

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام ، علت ارور dr مربوط به باز بودن درب ظرفشویی مجیک است ، چنانچه این کد خطا را مشاهده میکنید و درب همچنان بسته است میکروسوئیچ درب را چک نمایید .

   No votes yet.
   Please wait...
 • بهروز

  سلام ارور f8مربوطبه موتور ظرفشويى مجيك ميشه لطفا منو راهنمايى كنيد ممنون

  No votes yet.
  Please wait...
  • مدیر

   سلام دوست عزیز ، موتور ظرفشویی مجیک شما مشکلل دارد و برای رفع عیب با ید از تعمیرکار کمک بگیرید.

   No votes yet.
   Please wait...
 • یک دیدگاه بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.