برد الکترونیکی یخچال

برد الکترونیکی یخچال “مغز” یخچال است که اجزای اصلی مانند کمپرسور و فن یخچال را کنترل می کند.مادربرد (همچنین به عنوان برد اصلی شناخته می شود) همه چیز را کنترل می کند، به طور کلی، هر چیزی که بر روی یک یخچال تاثیر می گذارد، می تواند توسط مادربرد بوجود آید.
چگونه یک برد الکترونیک یخچال را تعویض کنیم ؟
اگر برد الکترونیکی یخچال نتواند کار کند، یخچال نمی تواند به درستی خنک نشود. یکی از علائم کنترل پنل آسیب دیده این است که فن ، چراغ ها و سایر اجزای دیگر کار نمی کنند .