021-58941 تماس
Logo
تعمیر کولرگازی یورک

تعمیر کولرگازی یورک

تعمیر کولرگازی یورک یکی از کارهای تخصصی و پیچیده ای است که باید توسط تکنسین کولر گازی یورک انجام شود. بسیاری از افراد بعد از خراب شدن کولرگازی یورک بدون هیچ دانشی و خودسرانه اقدام به عیب یابی و تعمیر کولرگازی یورک می کنند و باعث آسیب بیشتر کولرگازی...

تحریریه آی پی امداد
9 فروردین 1401
ارور کولرگازی یورک

ارور کولرگازی یورک

ارور کولرگازی یورک یکی از مسائل نگران کننده ای است که نشان دهنده خراب شدن برخی از قطعات در کولرگازی است. امروزه سیستم و عملکرد کولرهای گازی به گونه ای است که در صورت خراب شدن با نمایش کد خطا در پنل تکنسین یا مصرف کننده را متوجه علت...

تحریریه آی پی امداد
24 اسفند 1400

نمایندگی یورک