021-58941 تماس
Logo
ارور کولرگازی گرین

ارور کولرگازی گرین

آیا تا به حال متوجه علت ارور کولرگازی گرین شده اید؟ متاسفانه یکی از مشکلات متعددی که ممکن است برای کولرگازی گرین اتفاق بیافتد، مشاهده کد خطا کولرگازی گرین در صفحه نمایش دستگاه است. این موضوع در گذشته به صورت چراغ چشمک زدن و امروزه به صورت کدهای خطا...

تحریریه آی پی امداد
28 اسفند 1400

نمایندگی گرین