021-58941 تماس
Logo
ارور کولرگازی لوید

ارور کولرگازی لوید

ارور کولرگازی لوید یکی از اتفاقاتی است که نشان دهنده نوعی اختلال در عملکرد کولرگازی بوید است. امروزه ساختار کولر های گازی به گونه ای است که هرگونه خرابی و اختلال در قطعات به صورت کد یا ارور نمایش داده می شود. هر یک از کدهایی که در پنل...

تحریریه آی پی امداد
15 اسفند 1400

نمایندگی لوید