ارور کولرگازی لوید

ارور کولرگازی لوید

ارور کولرگازی لوید یکی از اتفاقاتی است که نشان دهنده نوعی اختلال در عملکرد کولرگازی بوید است. امروزه ساختار کولر های گازی به گونه ای است که هرگونه خرابی و اختلال در قطعات به صورت کد یا ارور نمایش داده می شود. هر یک از کدهایی که در پنل...

تحریریه آی پی امداد
2 اردیبهشت 1401

نمایندگی لوید