ارور کولرگازی دنبی

ارور کولرگازی دنبی

یکی از نکات بسیار مهمی که در خصوص اسپیلت وجود دارد، این است که این دستگاه دارای قطعات بسیار حساسی هستند که در اثر کوچک ترین سهل انگاری خراب می شود. خراب شدن قطعات اسپیلت با نوعی ارور یا کد خطا نشان داده می شود که در برخی موارد...

تحریریه آی پی امداد
2 اسفند 1401

نمایندگی دنبی