021-58941 تماس
Logo
ارور کولرگازی دنبی

ارور کولرگازی دنبی

یکی از نکات بسیار مهمی که در خصوص اسپیلت وجود دارد، این است که این دستگاه دارای قطعات بسیار حساسی هستند که در اثر کوچک ترین سهل انگاری خراب می شود. خراب شدن قطعات اسپیلت با نوعی ارور یا کد خطا نشان داده می شود که در برخی موارد...

تحریریه آی پی امداد
19 اسفند 1400

نمایندگی دنبی