معرفی قطعات هود

معرفی قطعات هود

یکی از وسایل ضروری و پرکاربرد در آشپزخانه ها هود میباشد ممکن است بسیاری از افراد نقش هود را در وهله اول زیبایی بدانند اما در وقع هود ها با خاصیت مکشی که دارند باعث خروج بو و ذرات معلق در آشپزخانه میگردند که این امر سبب چرب نشدن...

تحریریه آی پی امداد
18 خرداد 1401

قطعات هود