021-58941 تماس
Logo
معرفی قطعات هود

معرفی قطعات هود

یکی از وسایل ضروری و پرکاربرد در آشپزخانه ها هود میباشد ممکن است بسیاری از افراد نقش هود را در وهله اول زیبایی بدانند اما در وقع هود ها با خاصیت مکشی که دارند باعث خروج بو و ذرات معلق در آشپزخانه میگردند که این امر سبب چرب نشدن...

تحریریه آی پی امداد
21 خرداد 1400

قطعات هود