021-58941 تماس
Logo
معرفی قطعات ماکروفر

معرفی قطعات ماکروفر

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دلیل کمبود وقت از خوردن غذای خود صرف نظر کرده باشید و گرسنه منزل را ترک کرده باشید این اتفاق تا زمان قبل از تولید سولاردام به دفعات زیاد اتفاق میافتاد اما با ورود ماکروفر ها به عرصه لوازم خانگی...

تحریریه آی پی امداد
21 خرداد 1400

قطعات مایکروفر