قطعات اتو

قطعات اتو

یکی از وسایل پراستفاده در زندگس امروز جهت آراستگی لباس ها اتو میباشد که وظیفه باز کردن چین و چروک و آهار دادن به لباس ها را بر عهده دارد ساختمان و اجزای داخلی اتوها از گذشته تا به حال دچار تغییرات زیادی شده است که البته نحوه کارکرد...

تحریریه آی پی امداد
11 دی 1401

قطعات اتو